Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak zvládnout syndrom vyhoření. Najděte cestu k sobě.

Jak zvládnout syndrom vyhoření. Najděte cestu k sobě.

325940443 913371403363883 8322995215199540078 n
325940443 913371403363883 8322995215199540078 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Občas se člo­vě­ku sta­ne, že ho nic neba­ví, nic se mu nechce, je vyčer­pa­ný a neví už, kudy kam. A prá­vě pro ten­to typ lidí, Dr. med Mirriam Priess při­pra­vi­la kni­hu s názvem „Jak zvlád­nout syn­drom vyho­ře­ní“, aby jim tak pomoh­la najít ces­tu ven z této titěr­né uli­ty a nau­či­la je zno­vu rado­vat se ze živo­ta a žít jej napl­no.

Kniha „Jak zvlád­nout syn­drom vyho­ře­ní“ je drob­nou pub­li­ka­cí tak ako­rát do ruky, kte­rá se věnu­je tomu­to „one­moc­ně­ní duše“, popi­su­je jeho pří­zna­ky, pro­je­vy a radí, jak mu nej­lé­pe před­chá­zet. Navíc s pomo­cí odbor­ných rad a cvi­če­ních pomů­že s tou­to dia­gnó­zou se aspoň čás­teč­ně vyrov­nat a napl­no ji čelit.

Listováním jed­not­li­vých strá­nek dojde­te k zají­ma­vé­mu zjiš­tě­ní, a to, že sku­teč­nou pří­či­nou ono­ho syn­dro­mu není samot­né pře­tě­žo­vá­ní a vyčer­pá­vá­ní se (to je už jen násle­dek), ale z důvo­du nezdra­vé­ho vzta­hu k sobě samé­mu a nej­bliž­ším lidem kolem sebe, což má za násle­dek, že svůj život neži­je­me na plno, pře­stá­vá­me si ho uží­vat, a jede­me pou­ze na auto­pi­lo­ta a sna­ží­me se jen v tichos­ti pře­žít.

Autorka Mirriam Priess na zákla­dě svých dlou­ho­le­tých zku­še­nos­tí svým čte­ná­řům vysvět­lu­je všech­ny nové sou­vis­los­ti „syn­dro­mu vyho­ře­ní a vel­mi pou­ta­vě a sro­zu­mi­tel­nou for­mou popi­su­je sku­teč­né pří­či­ny toho­to one­moc­ně­ní.

Pozornému čte­ná­ři se tak dosta­ne odha­le­ní všech důle­ži­tých mecha­nis­mů, jež mu nevě­do­mě uni­ka­ly, a kvů­li kte­rým se vět­ši­nou syn­drom vyho­ře­ní u lidí obje­vu­je. Autorka navíc nabí­zí vel­mi schůd­né ces­tič­ky, jaký­mi bys­te se měli správ­ně vydat, abys­te se doko­na­le uzdra­vi­li. Volba je samo­zřej­mě vždy jen a jen na vás.

Kniha „Jak zvlád­nout syn­drom vyho­ře­ní“ by měla být sou­čás­tí kaž­dé kni­hov­nič­ky, neboť v dneš­ní uspě­cha­né době, kde o stres a vel­ké náro­ky spo­leč­nos­ti není nou­ze, se urči­tě bude hodit, a mít po ruce záchyt­né lano v podo­bě této pub­li­ka­ce.

Navíc pokud si ji stej­ně jako já, pře­čte­te jen z pre­ven­tiv­ních důvo­dů, mož­ná i ze zvě­da­vos­ti, nau­čí vás žít váš život mno­hem oprav­do­vě­ji, zdra­vě­ji a napl­no, uží­vat si kaž­do­den­ních malič­kos­tí. 

„Naslouchat sám sobě a vlast­ním emo­cím, rozu­mět sám sobě - to nazý­vám schop­nos­tí vnitř­ní­ho dia­lo­gu.

Ten, kdo se sebou pře­stal vést dia­log, kdo postrá­dá mož­nost sebe­vy­já­d­ře­ní, ztrá­cí své zákla­dy a svou ochra­nu. Je jako tika­jí­cí časo­va­ná bom­ba - pro sebe i pro své oko­lí.“

 

„Dokud jde o vinu, uzdra­ve­ní je nemož­né. Obviňování sebe sama nebo koho­ko­li jiné­ho neve­de k uzdra­ve­ní, prá­vě nao­pak.

Nejde o vinu, ale o odpo­věd­nost. Z věze­ní se dosta­ne jen ten, kdo si to uvě­do­mí.“

Jak zvlád­nout syn­drom vyho­ře­ní. Najděte ces­tu k sobě.

Dr. med. Mirriam Priess

vyda­la Grada Publishing, a.s.

Překlad: Iva Michňová

Počet stran: 176

Vydání prv­ní, Praha 2015

ISBN: 978-80-247-5394-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Horečka nad ránem23. ledna 2023 Horečka nad ránem Pokud milujete sentimentální romantické příběhy se šťastným koncem, kde v hlavní roli má velká a nehynoucí láska, tak si určitě přečtěte knihu "Horečka nad ránem" a kdo ví, třeba rozpálí i […] Posted in Recenze knih
  • Pod maskou stín-každý má svá tajemství21. ledna 2023 Pod maskou stín-každý má svá tajemství Máte rádi emotivní romány? Chcete nalézt cestu sami k sobě? Tak právě vám je určena kniha Pod maskou stín, jejíž autorkou je Veronika Vieweghová, manželka spisovatele Michala […] Posted in Recenze knih
  • HYGGE. Prostě šťastný způsob života.11. ledna 2023 HYGGE. Prostě šťastný způsob života. Čas od času každý člověk hledá ten správný klíč ke svému štěstí, anebo alespoň něco, co mu bude pocit štěstí přinášet. A jelikož s přelomem roku je právě ono "hledání" opravdového štěstí […] Posted in Recenze knih
  • O liškách a lidech. Po stopách našich mazaných sousedů.9. ledna 2023 O liškách a lidech. Po stopách našich mazaných sousedů. Chcete-li se blíže seznámit s liškami a s tím, jaké ve skutečnosti jsou a jaký život vedou, určitě si nenechte ujít novou knihu od Sophie Kimmig "O liškách a lidech", jež vydala Grada […] Posted in Recenze knih
  • JÓGA PRO TĚLO, DECH A MYSL. PRŮVODCE NÁVRATEM K CELISTVOSTI.8. ledna 2023 JÓGA PRO TĚLO, DECH A MYSL. PRŮVODCE NÁVRATEM K CELISTVOSTI. Pokud vás někdy napadlo, že byste rádi začali s jógou, ale nevíte jak, tak určitě sáhněte po knize "Jóga pro tělo, dech a mysl. Průvodce návratem k celistvosti.", jež vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih
  • Válka se stromy29. září 2022 Válka se stromy Knihy Jana Tománka miluji a nemůžu si je vynachválit nejen pro autorův osobitý humor, ale i pro jejich skryté poselství. Jeho nová kniha "Válka se stromy" není žádnou výjimkou a musím […] Posted in Recenze knih
  • Zamilujte si svou kuchyň – úžasná publikace do každé rodiny28. září 2022 Zamilujte si svou kuchyň – úžasná publikace do každé rodiny Chystáte se zařizovat novou kuchyň? Nejste v té své spokojeni a chcete udělat změnu? Tak právě vám je určena tato skvělá příručka, která by neměla chybět v žádné rodině, potažmo v kuchyni. […] Posted in Recenze knih
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
  • Štěstí v neštěstí - román o rodinném poutu5. srpna 2022 Štěstí v neštěstí - román o rodinném poutu Isabelle je velmi chytrá a ambiciózní stážistka v pařížské galerii. Tam se seznámí s charismatickým Putnamem Armstrongem, který je velký milovník umění. Bezhlavě se do něj zamiluje. I když […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44286 s | počet dotazů: 256 | paměť: 58709 KB. | 09.02.2023 - 06:40:13