Kritiky.cz > Pro domov > Jak zazimovat vaši chatu?

Jak zazimovat vaši chatu?

img a277022 w1727 t1599316731


Blížící se zima zna­me­ná, že musí­me zajis­tit, abychom cha­tu nena­šli na jaře zde­vas­to­va­nou, poni­če­nou a po nájez­du zlo­dě­jů. Jak zabez­pe­čit stav­bu, dve­ře, okna či komín, aby cha­ta vydr­že­la celé dlou­hé a mra­zi­vé zim­ní měsí­ce jako zakon­zer­vo­va­ná a při­pra­ve­ná na to, až se do ní na jaře vrá­tí­te?
chata v zimě
Proti zlo­dě­jům
Nejdůležitější je zame­zit pří­stup do cha­ty či cha­lu­py nepo­vo­le­ným oso­bám. Jak toho dosáh­nout a na co si dát pozor? Na co bychom urči­tě nemě­li zapo­me­nout? Pojďme si to shr­nout:

1.       Na dva zápa­dy
Nejen zamy­ká­ní hlav­ní­ho vcho­du či skle­pa je důle­ži­té. Měli bychom mys­let i na zamy­ká­ní inte­ri­é­ro­vých dve­ří uvnitř cha­lu­py. Právě toto  může být klí­čo­vé, když se do domu dosta­ne zlo­děj – zamče­né dve­ře mu mohou zame­zit v pří­stu­pu do někte­rých poko­jů, při­pra­vit ho o čas nebo o výho­du.

2.       Žádné cen­nos­ti
Nenechávejte si uvnitř cha­ty cen­né a dra­hé věci. Když nebu­de moci nic cen­né­ho najít, způ­so­bí ško­du jen na dve­řích či oknech.

3.       Pryč s nástro­ji, kte­ré mohou zlo­dě­jům pomo­ci
Máte-li lehce pří­stup­nou kůl­nu, v níž scho­vá­vá­te lopa­ty, krum­pá­če, rýče nebo tře­ba žeb­řík, neza­po­meň­te kůl­nu opat­řit dob­rým zám­kem, nebo rov­nou před­mě­ty pře­mís­tit pryč. Pomocí žeb­ří­ku se může zlo­děj vlou­pat do cha­ty přes okno v hor­ním pat­ře, kte­ré může být méně zabez­pe­če­né.
zasněžená vila
4.       Kvalitní zám­ky
Nebojte se inves­to­vat do pořád­ných bytel­ných zám­ků neje­nom na hlav­ní dve­ře, ale také na skle­py, kůl­ny, gará­že nebo tře­ba zahrad­ní bran­ky. Potenciálního zlo­dě­je může toto zabez­pe­če­ní odra­dit a půjde hle­dat snaz­ší úlo­vek.

5.       Dozor
Pokud jenom tro­chu může­te, zajeď­te se na cha­tu ale­spoň občas podí­vat. Zkontrolovat, zda není poško­ze­ná, pří­pad­ně odhá­zet sníh k pří­jez­do­vé ces­tě, aby cha­ta na prv­ní pohled nevy­pa­da­la opuš­tě­ně. Zloděje to může odra­dit, pro­to­že cha­lu­pa může vypa­dat, že jste ji opus­ti­li jenom na pár hodin.

6.       Bezpečnostní alarm
Pokud se jed­ná o luxus­něj­ší cha­tu či cha­lu­pu, mož­ná by neby­lo na ško­du poří­dit si něja­ké bez­peč­nost­ní zaří­ze­ní říze­né elek­tro­nic­ky.


Foto: Pixabay

  • Dům a zahrada jako architektonický prvek2. března 2021 Dům a zahrada jako architektonický prvek Ať už si zvolíte jakoukoli stavební parcelu nebo typ domu i zahrady, na jednom se architekti shodují: jedná se vždy o jeden koncept, který je vhodný koncipovat najednou. Zahrada by […] Posted in Pro domov
  • Vánoční výzdoba – nezapomeňte na vaši zahradu2. února 2021 Vánoční výzdoba – nezapomeňte na vaši zahradu Exteriér je důležitou součástí našich domovů. Interiér si zdobíme především pro sebe. Protože my v bytě žijeme a chceme si zde vykouzlit příjemnou atmosféru. Zároveň jej však […] Posted in Pro domov
  • Jak si zařídit domácí wellness?1. února 2021 Jak si zařídit domácí wellness? Při zařizování domácího wellness se pravděpodobně neobejdete bez odborné pomoci. Pokud byste se chtěli do budování pustit svépomoci, mohli byste být později zklamáni. Nejedná se zrovna o […] Posted in Pro domov
  • Osvětlení do exteriéru6. ledna 2021 Osvětlení do exteriéru Vybereme-li ten správný typ osvětlení, a pokud si pohrajeme s nábytkem na terase, s květinami a rostlinami v květináčích i okolo terasy nebo například použijeme útulné doplňky v podobě […] Posted in Pro domov
  • Jak správně zazimovat bazén?15. prosince 2020 Jak správně zazimovat bazén? Bazén je dnes součástí téměř každého rodinného domku případně nějaké chaty či chalupy. V letních měsících se jedná o skvělou investici, ovšem jakmile sezona skončí, nastávají […] Posted in Pro domov
  • Čas hraje velkou roli15. prosince 2020 Čas hraje velkou roli Významným milníkem v bankovnictví je čas. Ten hraje opravdu důležitou roli a především v době, kdy si vyřizujete nějakou půjčku či úvěr. Jakmile do tohoto procesu totiž spadnete, je […] Posted in Pro domov
  • Hra o trůny - The Winds of Winter (S06E10)20. června 2016 Hra o trůny - The Winds of Winter (S06E10) Podívejte se na screeny z posledního dílu letošní Hry o trůny. Je to opravdu poslední díl roku 2016. Na pokračování si bohužel budeme muset počkat zase 11 měsíců. Celý […] Posted in Trailery
  • Akta XChci uvěřit23. března 2008 Akta XChci uvěřit A málem jsme to Chrisu Carterovi, duchovnímu otci seriálu a režisérovi filmu, skutečně uvěřili. Sliboval nám důstojný comeback fenoménu klasických Akt X. […] Posted in Recenze
  • Californication - Recenze1. října 2008 Californication - Recenze Californication - Recenze 27.11.2007 serialy Přečteno: 882 krát […] Posted in Seriály
  • Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa11. července 2018 Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa Kdo stál za sametovou revolucí? Proč došlo k mnichovské „zradě“? Jak a kde došlo k ustanovení společného československého státu? V letošním jubilejním roce, kdy slavíme sto let vzniku […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,27673 s | počet dotazů: 225 | paměť: 46814 KB. | 04.03.2021 - 15:48:00