Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK

 Čím to je, že se dra­čí pří­běh dotkl srd­cí toli­ka lidí? Producentka Bonnie Arnoldová nazna­ču­je, že za tím je uni­ver­zál­ní při­taž­li­vost vzta­hu Škyťáka a Bezzubky.

Je to popr­vé, co jsem pra­co­va­la na fil­mu, jehož obli­ba neu­stá­le ros­te,“ říká. „Pořád dostá­vá­me milé dopi­sy od dospě­lých, kte­ří říka­jí, Měl bych se sty­dět za to, že mám tak rád Jak vycvi­čit draka a je mi 40 let?’ Je vzru­šu­jí­cí vědět, že lidé všech věko­vých kate­go­rií byli doja­tí pří­bě­hem a dob­ro­druž­stvím Škyťáka a Bezzubky.“

Je úžas­né a záro­veň děsi­vé být sou­čás­tí tak úspěš­né série, při­zná­vá Gil Zimmerman: „Je to fan­tas­tic­ké, pro­to­že jsme nesmír­ně hrdí na prv­ní díl fil­mu a záro­veň pokor­ní díky pozi­tiv­ní reak­ci fanouš­ků všech věko­vých kate­go­rií a kul­tur po celém svě­tě. Nahání to strach, pro­to­že všich­ni mají od sním­ku tak vel­ká oče­ká­vá­ní. Chceme, aby fanouš­ci byli stej­ně, ne-li více nad­še­ní i tím­to pří­bě­hem a dou­fej­me, že divá­ci budou opouš­tět kinosá­ly a těšit se na tře­tí část této tri­lo­gie.“

U kaž­dé­ho fil­mu, na kte­rém pra­cu­ji, dou­fám“ říká David Walvoord, „že divá­ci budou mít pocit, že prá­vě vidě­li něco, co ješ­tě nikdy před­tím nevi­dě­li; že si pomys­lí: stá­lo to za to, jít do kina a pro­žít pří­běh s ostat­ní­mi divá­ky.’ Doufám, že po dobu 90ti minut zapo­me­nou na všech­no ostat­ní a oprav­du uvě­ří, že někde ve vesmí­ru exis­tu­je mís­to, kde děti léta­jí na dra­cích. A pak, dou­fej­me, že se roz­hod­nou vidět ten­to film zno­vu!“

Jay Baruchel uza­ví­rá: „Být sou­čás­tí dra­čí tri­lo­gie je jed­na z nej­lep­ších věcí, kte­rá se mi kdy při­ho­di­la. Neměl jsem tuše­ní, když jsem se obje­vil na prv­ní nahrá­va­cí frek­ven­ci, na jak vel­ké dob­ro­druž­ství se vydá­vám. Hrál jsem jed­nu roli a pat­řil k tisí­cům lidí, kte­ří na tom­to fil­mu pra­co­va­li. Chci jen říct, že byla čest být sou­čás­tí toho­to fil­mu, kte­rý pro mě má stej­ně vel­ký význam, jako má Jak vycvi­čit draka pro divá­ky.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.7. května 2019 Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka. Alespoň tak to chodí na ostrově Blp u Vikingů. A musím konstatovat, že by se mi občas nějaký ochočený drak docela líbil. Život s draky je dobrodružný i bezpečný zároveň. To ví dobře Škyťák […] Posted in Retro filmové recenze
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE9. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technologie zde vždy slouží umělcům a animaci. „Do technologického vývoje zapojujeme umělce a koncové […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ8. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ  Když skončila výroba prvního dílu dračí trilogie a než započala výroba druhého, režisér Dean Deblois, producentka Bonnie Arnoldová, vedoucí designér Gil Zimmerman, výtvarník Pierre […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ7. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monstrózní „alfa“ drak ukrývá v jeskyni, kde mu ostatní draci podávají potravu, nebo riskují, že je sám […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 25. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přichází do kin druhý díl filmu Jak vycvičit draka(nominovaného na Oscara®) podle dětské knižní […] Posted in Články
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […] Posted in Filmové recenze
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70841 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56841 KB. | 02.07.2022 - 07:41:37