Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak včelí medvídci zachránili Splešťuli

Jak včelí medvídci zachránili Splešťuli

Vcel01

„Na políč­ku v jete­líč­ku, tam kde potok pra­me­ní, dob­ře je nám po tělíč­ku, záko­nem jsme chrá­ně­ni.  Sosáčkama sosá­me, bez pře­s­tá­ní to samé, do pěti, do pěti, musí­me být u mamin­ky v dou­pě­ti.“ Kdo by neznal jed­nu z nej­hez­čích pís­ni­ček z lout­ko­vé­ho seri­á­lu Večerníčků, nato­če­ných pod­le kni­hy Jiřího Kahouna Příběhy vče­lích med­víd­ků?
Jeho hlav­ní­mi posta­va­mi jsou nepo­sluš­ní čme­lá­čí klu­ci Čmelda a Brumda, kro­mě nich se v jed­not­li­vých příbězích/epizodách obje­vu­jí dal­ší per­so­ni­fi­ko­va­ní před­sta­vi­te­lé Hmyzí říše – čme­lá­čí mamin­ka, Pučmeloud, roháč nebo luč­ní koník. A také spleš­ťu­le. Právě o tom, jak vče­lí med­víd­ci zachrá­ni­li spleš­ťu­li vyprá­ví lepo­re­lo s ilu­stra­ce­mi Iva Houfa a tex­tem Radka Houfa.
Knížka je urče­ná pro děti od dvou let, kte­ré budou vese­lý­mi obráz­ky „hmy­zá­ků“ une­še­né. Jak už to u lepo­rel bývá, výraz­ně pře­vlá­dá obráz­ko­vá část nad tex­to­vou.

Příběh začí­ná sháň­kou vče­lích med­víd­ků po botách. Pro svou Stonožku parád­ni­ci je ukra­dl Pučmeloud. Zamilovaný pár vyrá­ží chy­tat ryby. „Ryby se nej­líp chy­ta­jí na brou­ka. Napíchnu na háček blá­ti­vou spleš­ťu­li, pře­bý­vá tady v ryb­ní­ce, to bude chut­ná návna­da,“ plá­nu­je Pučmeloud. Naštěstí ho sly­ší Čmelda s Brumdou a Splešťuli varu­jí. Ta se se svou vizá­ží roz­hod­ne zami­lo­va­nou dvo­ji­ci vystra­šit: „Bubu, bub­li­na, spad­ne na tě peři­na!“ A Pučmeloud se Stonožkou se koupou v ryb­ní­ce. Střevíce, holin­ky, san­dá­le i dupač­ky vylo­ví vče­lí med­víd­ci a usu­ší je na slu­níč­ku.  Rychlé boty se tak dosta­nou zpět i k brou­ko­vi Kvapíkovi. A Stonožka s Pučmeloudem? Těm nezby­de také nic jiného,než se sušit na slu­níč­ku.

Veselý pří­běh s pou­če­ním učí děti, že kaž­dý zlý úmy­sl bývá po záslu­ze potres­tán. Díky per­so­ni­fi­ko­va­ným před­sta­vi­te­lům hmy­zí říše zís­ká­va­jí vztah k pří­ro­dě a jejím oby­va­te­lům. V nepo­sled­ní řadě se jejich slov­ní záso­ba obo­ha­tí o poměr­ně neob­vyk­lá slo­va Pučmeloud a spleš­ťu­le.


Hodnocení: 100 %

  • Jak vče­lí med­víd­ci zachrá­ni­li Splešťuli
  • Text: Radek Houf
  • Ilustrace: Ivo Houf
  • Vydáno: 2017, Albatrosmedia

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 84 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,45398 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53214 KB. | 02.12.2021 - 22:43:26