Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak včelí medvídci malovali chaloupku

Jak včelí medvídci malovali chaloupku

Vcel02

I nejmen­ší děti ve věku kolem dvou let jsou vybí­ra­vý­mi čte­ná­ři. Potěšit by je moh­lo lepo­re­lo Ivo a Radka Houfových Jak vče­lí med­víd­ci malo­va­li cha­loup­ku.

Jde vlast­ně o jeden z pří­bě­hů pod­le kni­hy Jiřího Kahouna a také o epi­zo­du z lout­ko­vé­ho seri­á­lu Večerníčků z polo­vi­ny osm­de­sá­tých let. Hlavními posta­va­mi jsou čme­lá­čí klu­ci, zaží­va­jí­cí různá dob­ro­druž­ství, při nichž se setká­va­jí s dal­ší­mi oby­va­te­li hmy­zí říše.
Na hmy­zí pří­běhy si i po letech vzpo­me­nou mno­zí dospě­lí, stej­ně jako na „vtí­ra­vé“ – v dob­rém slo­va smys­lu pís­nič­ko­vé tex­ty Zdeňka Svěráka a Petra Skoumala.

„Tam, kde v noci jas­ně sví­tí svět­lu­š­ky, tam, kde za srd­ce tě berou beruš­ky, tam, kde vese­le si žijí čme­lá­ci, tam, kde brouk si z brou­ka dělá legra­ci, tam nás dneska večer mož­ná čeka­jí, pojď­me po špič­kách a pota­jí.“

Příběhy z kníž­ky i epi­zo­dy z Večerníčku jsou doslo­va „pro­špi­ko­vá­ny“ legrač­ní­mi hláš­ka­mi. Tak tře­ba: „Sádlo, samý sádlo… To je ale maza­ná rodi­na, oni mají všu­de samý sádlo,“ nebo „Žádná loch­ne­ska, já jsem Splešťule blá­ti­vá.“

Stejně vese­lý je i text a neji­nak je tomu u ilu­stra­cí lepo­re­la Jak vče­lí med­víd­ci malo­va­li cha­loup­ku.  To se takhle jed­nou čme­lá­čí mamin­ka vydá za babič­kou a nechá doma dva nepo­sed­né čme­lá­čí klu­ky a čme­lá­čí mimin­ko.  Jenže – na lou­ce se chys­tá slá­va, beruš­ka si bere beru­šá­ka. Malé čme­lá­ky zaujmou motý­li, kte­ří se na svat­bu pořád­ně vybar­vi­li a roz­hod­nou se se také pěk­ně vyma­lo­vat. Anebo ješ­tě líp – vyma­lo­vat si cha­loup­ku. „To není cha­loup­ka, to je pří­mo gale­rie““ ohod­no­tí dílo kolemjdou­cí Pučmeloud, kte­rý se roz­ho­dl, že bude v cha­loup­ce byd­let. „Naštěstí“ čme­lá­čí mimin­ko začne pla­kat, což Pučmelouda odra­dí od jeho úmys­lu. Vše zachrá­ní las­ka­vá mamin­ka a taky déšť. Po něm je cha­loup­ka už zase hez­ky oby­čej­ná jako dřív.

Českou pohád­ko­vou kla­si­ku nejde jinak než dopo­ru­čit.


Hodnocení: 100 %

  • Jak vče­lí med­víd­ci malo­va­li cha­loup­ku
  • Text: Radek Houf
  • Ilustrace: Ivo Houf
  • Vydáno: 2017, Albatrosmedia
  • Počet stran: 12

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 84 Kč (se sle­vou).

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90947 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53232 KB. | 02.12.2021 - 10:06:45