Kritiky.cz > Recenze knih > Jak správně používat časy v angličtině?

Jak správně používat časy v angličtině?

angličtina správné používání časů

Jednou z nej­těž­ších věcí, se kte­rý­mi se setká­te při uče­ní ang­lič­ti­ny, jsou časy. Na roz­díl od češ­ti­ny, kte­rá je má jen tři - minu­lý, pří­tom­ný a budou­cí, jich v ang­lič­ti­ně najde­te mno­hem víc. Mnohé z nich se navíc pou­ží­va­jí v podob­ných situ­a­cích, tak­že občas je sku­teč­ně těž­ké roz­lí­šit, kte­rý je ten správ­ný. Když si lidé nejsou jis­tí, zda pou­ží­va­jí správ­ný čas, čas­to se ostý­cha­jí mlu­vit. Při komu­ni­ka­ci může nespráv­ný čas navíc způ­so­bit vel­ké nedo­ro­zu­mě­ní, pro­to je při stu­diu ang­lič­ti­ny potřeb­né se na tohle téma zamě­řit. 

Uvědomuje si to i Miloslava Pourová, autor­ka knih Nová matu­ri­ta z ang­lič­ti­ny a Angličtina pro samou­ky. Její tře­tí kni­ha se jme­nu­je Angličtina - Správné pou­ží­vá­ní časů. Stej­ně jako prv­ní dvě kni­hy, i tuhle vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada.

Jak už název napo­ví­dá, autor­ka v kni­ze roze­bí­rá jed­not­li­vé ang­lic­ké časy a na prak­tic­kých pří­kla­dech vysvět­lu­je pra­vi­dla jejich pou­ží­vá­ní. V sed­mi kapi­to­lách se věnu­je všem druhům minu­lých, pří­tom­ných, před­pří­tom­ných a budou­cích časů, trp­né­mu rodu a změ­nám v uží­vá­ní časů. Na závěr vás čeká nejen opa­ko­vá­ní a pro­cvi­čo­vá­ní uči­va ze všech lek­cí, ale i řeše­ní všech úko­lů a taky seznam nepra­vi­del­ných slo­ves, pře­hled tvo­ře­ní slo­ves­ných časů, pře­hled tvo­ře­ní trp­né­ho rodu, seznam slo­ves netvo­ří­cích prů­bě­ho­vé tva­ry a taky pře­hled modál­ních slo­ves.

Protože kni­ha obsa­hu­je i množ­ství cvi­če­ní a úkolů, můžete si ihned pro­cvi­čit nově naby­té vědo­mos­ti. Jelikož autor­ka všech­no vysvět­lu­je struč­ně a sro­zu­mi­tel­ně, je kni­ha vhod­ná nejen pro lidi, kte­ří chtě­jí mít v ang­lic­kých časech koneč­ně jas­no, ale i pro začá­teč­ní­ky, pro kte­ré jsou tyhle časy úpl­nou novin­kou.

Hodnocení: 85%

ANGLIČTINA - SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ČASŮ

Autorka: Miloslava Pourová

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 176

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat22. srpna 2017 Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat Učíte se anglický jazyk a chcete si zopakovat nebo rozšířit slovní zásobu? Učebnice angličtiny od Erwina Tschirnera obsahuje 4000 nejdůležitějších slov, které jsou řazeny podle témat a […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Dobrodružství Bílého tesáka v angličtině20. července 2019 Dobrodružství Bílého tesáka v angličtině Rádi byste se zdokonalovali v cizím jazyce, jak v poslechu, tak v porozumění textu, ale zároveň se vám nechce do „nudného“ čtení či poslechu učebnicových textů a různých cvičení? Pak je […] Posted in Recenze knih
  • Diamantová sekera B1/B224. června 2018 Diamantová sekera B1/B2 Rádi se učíte anglicky a nejlépe na anglickém textu? Nyní přináší nakladatelství Edika další knížku zrcadlových textů, které jsou u těch, co se učí anglicky, značně oblíbené. Poměrně […] Posted in Recenze knih
  • Rafinovaně skládaný papír23. března 2018 Rafinovaně skládaný papír Snad každý z nás v mládí poskládal z papíru harmoniku, vlaštovku nebo žabku na čtyři prsty, se kterou se hrály dětské hry. Pro ty, co od vlaštovek pokročili trochu dál, je určena novinka  […] Posted in Recenze knih
  • Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky15. března 2018 Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky Máte rádi moderní pohádky? A máte rádi taky kočky? Jestli jste na obě otázky odpověděli ano, určitě vás zaujme nová kniha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohádky, která je plná nejen […] Posted in Recenze knih
  • Základy inline bruslení15. srpna 2019 Základy inline bruslení Rádi byste se naučili bruslit, ale nevíte, jak na to. První věcí, kterou musíte vyřešit, je výběr těch správných bruslí. Nejdřív si ale musíte ujasnit, co na bruslích chcete dělat. Máte […] Posted in Recenze knih
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...