Jak souvisí Black Panther s Cartmanovým nezdařeným testem z matiky? První díl nové série uvidíte již brzy na Prima Comedy Central

s21e02 2

Městečko South Park zaží­vá kruš­né chvil­ky - na základ­ní ško­le se stří­lí. Nikdo se tím, ale pří­liš nevzru­šu­je. Především ne Cartman, kte­rý řeší mno­hem vět­ší pro­blémy. Jak nemohl pro­jít v tes­tu z mate­ma­ti­ky, když pocti­vě opi­so­val od Tokena Blacka?

Po tes­tu z mate­ma­ti­ky objas­ňu­je paní Nelsonová tří­dě výsled­ky. Z chod­by se mezi­tím začnou ozý­vat výstře­ly, což je ale v dneš­ní době napros­to běž­ná situ­a­ce, tak­že se tím nikdo pří­liš netrá­pí. Cartman nechá­pe, jak mohl při tes­tu selhat. Opsal ho pře­ci od Tokena Blacka a ten v tes­tu pro­šel! Cartman je pře­svěd­če­ný, že Black změ­nil výsled­ky schvál­ně až potom, co si je od něj chyb­ně opsal. Co vězí za tím­to hnus­ným pod­ra­zem? Cartman zaha­ju­je inves­ti­ga­tiv­ní pát­rá­ní, při kte­rém hod­lá zjis­tit pra­vý důvod Blackovy neo­cho­ty.

Střelba ve ško­le je zažeh­ná­na a na Stana už před ško­lou čeká vydě­še­ná mat­ka Sharon, kte­rá ho s hrů­zou odve­de domů. Otec Randy se Stana poz­dě­ji u veče­ře ptá, jak bylo ve ško­le, ale ten si jako prv­ní vzpo­mí­ná na výsled­ky tes­tu z mati­ky. Sharon je vyto­če­ná. Jak je mož­né, že střel­ba niko­ho neza­jí­má? Randy si mys­lí, že dost pře­há­ní a nemá z její “vyhro­ce­né” reak­ce dob­rý pocit. Usuzuje, že všech­na ta zlo­ba pra­me­ní z Sharonina men­stru­ač­ní­ho cyk­lu.

Mezitím se dostá­vá Cartman na sto­pu pra­vé­mu důvo­du, proč ho Black tak kru­tě obelstil. Po ško­le se roz­nes­lo, že se Cartmanovi nelí­bi­la nová mar­ve­lov­ka Black Panther. Zase ten rasis­mus! Cartman se sna­ží před ředi­te­lem Mackeym obhá­jit a ozna­ču­je vše, co se o něm říká, za spros­té lži. Black ho ale uvá­dí v omyl - Black Panthera nevi­děl, tak­že může být Cartman v kli­du, i kdy­by byly fámy prav­di­vé, nedo­tklo by se ho to . Dá se mu ale věřit? Cartman si to nemys­lí! Jo a ve ško­le se začne opět stří­let, ale to není důle­ži­té.

Jak se Sharon smí­ří s tím, že děsi­vé udá­los­ti ve ško­le niko­ho neza­jí­ma­jí? A nesto­jí za jejím podráž­dě­ním něco víc? Randy se totiž obá­vá nej­hor­ší­ho - meno­pauza! A co Cartman, oprav­du si Black mys­lí, že je tak blbý a nepo­zná, když mu někdo lže do očí? Kdepak, tady se musí zakro­čit! Zapněte si 17. úno­ra Prima Comedy Central, v prv­ním díle zbru­su nové řady vás kro­mě výše zmí­ně­ných udá­los­tí čeká i Randyho veli­ce zají­ma­vá hudeb­ní vlož­ka z roku 1970 a lec­ko­ho ve měs­tě mož­ná potě­ší i “mimo­ob­ra­zov­ko­vá” smrt něko­li­ka otra­vů ze sou­th]}**parkské základ­ky. A ješ­tě jeden men­ší spo­i­ler - Cartman je oprav­du dob­rý detek­tiv!

  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […] Posted in Pro ženy
  • Hvězdné Války: Epizoda II - Klony Útočí - So 21. 5. 2005 - Nova 20:0015. května 2005 Hvězdné Války: Epizoda II - Klony Útočí - So 21. 5. 2005 - Nova 20:00 Jen na málokterý film se člověk těší tak, že počítá každou minutu do jeho premiéry. Jen na málokterý film se člověk těší tak, že si nenechá ujít žádný dokument, žádnou zmínku o něm. Jen na […] Posted in Filmové recenze
  • Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v kinech od 7.června5. května 2018 Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v kinech od 7.června Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný […] Posted in Filmové premiéry
  • Ionesco - Nosorožec23. března 2020 Ionesco - Nosorožec Ano, na Nové scéně Národního padla hrají nosorožce. Pozoruhodnou hru slavného dramatika antidramatu (či absurdního padla).- Nosorožec!- To se Vám něco zdá… Ach, no tohle!V menším […] Posted in Divadelní recenze
  • Na rozpacích 11. května 2020 Na rozpacích 1 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Sansa Stark – Hra o Trůny12. dubna 2016 Sansa Stark – Hra o Trůny Sansa Stark je nejstarší dcerou Lorda Eddarda Starka a druhým dítětem jeho a Lady Catelyn Tully. Objevuje se následovně ve třech dalšách knihách, Střetu králů (1998), Bouři mečů (2000) a […] Posted in Profily postav
  • Zbytečný hrdina BULHARSKO, režie: Stephan Komandarev 24. 8. v 17.20 hodin na ČT224. srpna 2018 Zbytečný hrdina BULHARSKO, režie: Stephan Komandarev 24. 8. v 17.20 hodin na ČT2 Příběh seržanta Nikolova Cekova, jednoho z bulharských vojáků, kteří přišli do Československa vést kontrarevoluci. Většina z nich měla za úkol hlídat Letiště Praha-Ruzyně. Dne 9. září, […] Posted in TV Tipy
  • Andaluský pes (Un chien Andalou)3. dubna 2008 Andaluský pes (Un chien Andalou) Bylo nebylo… Noc. Muž brousí břitvu. Potom vyjde na balkon, kde chvíli pozoruje měsíc. Pak se vrátí zpět do pokoje, kde sedí žena. Vezme ji za hlavu a břitvou jí prořízne oko. Střih. […] Posted in Filmové recenze
  • Josef Šnejdárek - Co jsem prožil (1939)18. ledna 2020 Josef Šnejdárek - Co jsem prožil (1939) Josef Šnejdárek - svého času doslova "celebrita", dnes polozapomenutý voják, napsal na samém začátku nejstrašlivějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva své poutavé paměti. Čtenáře […] Posted in Recenze knih
  • Sylvia / Sylvie18. prosince 2012 Sylvia / Sylvie Co dělat, když se s tím, koho milujete, nedá žít? Píše se rok 1956. Sylvia Plath studuje na prestižní anglické univerzitě v Cambridgi a píše své první literární pokusy. Potkává zde […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,51626 s | počet dotazů: 214 | paměť: 46615 KB. | 27.01.2021 - 23:59:29