Jak si vyrobit papírové 3D květy?


Milujete kvě­ti­ny a je vám líto, že léto kon­čí, a vy si tak až do jara žád­né dal­ší nena­tr­há­te, nedá­te do vázy a nezkrášli­te tak svůj milo­va­ný domov? Jistě, může­te si zajít do kvě­ti­nář­ství a něja­ké kvě­ti­ny kou­pit, ale někdy tady ta mož­nost zkrát­ka není... Naštěstí je zde mož­nost vyro­bit si své vlast­ní kvě­ti­ny. Budou sice „jen“ z papí­ru a nebu­dou vonět jako sku­teč­né živé kvě­ty, ale roz­jas­ní kaž­dou míst­nost a navíc vyro­bit je není vůbec těž­ké. Stačí mít po ruce papí­ry růz­ných barev a tro­chu trpě­li­vos­ti.

Jak na to? To vám pro­zra­dí kni­ha Květinové kiri­ga­mi - Papírové 3D kvě­ty, kte­rou napsa­la Japonka Emiko Yamamoto. Emiko nejdřív pra­co­va­la u výrob­ce deko­ra­cí a poté se sta­la samo­stat­nou návr­hář­kou. Její pro­pra­co­va­né výtvo­ry v jem­ných tónech jsou vel­mi oce­ňo­vá­ny na výsta­vách a v časo­pi­sech. V sou­čas­né době je ředi­tel­kou spo­leč­nos­ti Paper deco­rati­on a pořá­dá kur­zy v něko­li­ka kul­tur­ních cen­t­rech v Japonsku. Je taky autor­kou něko­la dal­ších knih o kiri­ga­mi.

V téhle kni­ze, kte­rá je roz­dě­le­ná na 15 kapi­tol, se dozví­te, jak si vyro­bit spo­ny na záclo­ny, věn­ce a věneč­ky, kvě­ti­no­vé závěsy, slav­nost­ní deko­ra­ce nebo 3D přá­ní. V kaž­dé kapi­to­le najde­te struč­ný popis kvě­ti­ny, nebo deko­ra­ce, kte­ré se věnu­je, a něko­lik ilu­strač­ních foto­gra­fií. Vždy po něko­li­ka kapi­to­lách násle­du­jí strán­ky s kon­krét­ní­mi návo­dy na výro­bu. Ty obsa­hu­jí infor­ma­ce o mate­ri­á­lu a dal­ších potře­bách, kte­ré jsou pro výro­bu nevy­hnut­né, a struč­ný popis jed­not­li­vých kroků, kte­rý je dopl­ně­ný foto­gra­fie­mi.

Díky tomu si zvlád­ne­te kvě­ti­ny a deko­ra­ce vyro­bit během chvil­ky a kdo­ví, tře­ba vás nápa­dy Emiko inspi­ru­jí k vytvá­ře­ní svých vlast­ních ori­gi­nál­ních papí­ro­vých drob­nos­tí.

 

Hodnocení: 95%

 

 

KVĚTINOVÉ KIRIGAMI - PAPÍROVÉ 3D KVĚTY

Autorka: Emiko Yamamoto

Překlad: Jana Jiroušková

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 80


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Květiny z papíru7. února 2018 Květiny z papíru Máte rádi květiny a těšíte se na jaro, až si je znovu budete moct natrhat, dát do vázy a zkrášlit tak svůj domov? Nečekejte, dokud příroda nabídne živé květiny a udělejte si zatím […]
  • Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích17. listopadu 2018 Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích Kniha začíná kapitolou o tom, jaké to, když člověku vstoupí do života pes. Panička popisuje, že měla jen pyžamo, na které si navlékla zimní bundu, k tomu zimní boty, baterka a v pravé ruce […]
  • Gayle Formanová - Znovu já15. prosince 2017 Gayle Formanová - Znovu já Maribeth Kleinová je úspěšná matka, manželka a redaktorka oblíbeného časopisu. Kromě toho je taky perfekcionistka, která musí mít vše dokonale naplánované, a jediné, čemu se věnuje, jsou […]
  • Mám tě ráda, mami14. listopadu 2017 Mám tě ráda, mami Nevíte, jaký dárek dát mamince k Vánocům? Chcete jí dát něco, co je originální, jedinečné a zároveň osobní? Darujte jí knihu Mám tě ráda, mami! Není to klasická kniha, ve které se […]
  • Rafinovaně skládaný papír23. března 2018 Rafinovaně skládaný papír Snad každý z nás v mládí poskládal z papíru harmoniku, vlaštovku nebo žabku na čtyři prsty, se kterou se hrály dětské hry. Pro ty, co od vlaštovek pokročili trochu dál, je určena novinka  […]
  • Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně11. srpna 2018 Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně „Dovolte, abych se představil: Jsem bígl a mé celé jméno zní Alberto z Rododendronu. Jméno začínající na A znamená, že pocházím z prvního vrhu naší mámy, a onen šlechticky znějící přídomek […]
  • Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství20. listopadu 2018 Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství O rozepři sportovních rukavic - to se takhle jednou sešlo několik párů sportovních rukavic a začaly se mezi sebou dohadovat, které z nich jsou nejlepší a největší hvězdy. Fotbalové […]