Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života > Jak se stát NLP koučem?

Jak se stát NLP koučem?

Praktikanti
Praktikanti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pokud hle­dá­te způ­so­by, jak se stát ješ­tě lep­ším kou­čem nebo kouč­kou, pak může být vyu­ži­tí nlp tech­nik a metod pro vás tou správ­nou vol­bou.

Tyto tech­ni­ky a meto­dy vám mohou pomo­ci roz­ví­jet schop­nos­ti komu­ni­ka­ce, poro­zu­mě­ní potře­bám a moti­va­cím ostat­ních, vytvá­řet kre­a­tiv­ní řeše­ní, roz­ví­jet sebe­u­vě­do­mě­ní a sebe­re­gu­la­ci, vést lidi a moti­vo­vat tým, vytvá­řet sil­né vzta­hy s kli­en­ty, zlep­šit efek­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu prá­ce a zvý­šit sebe­vě­do­mí a sebe­úctu. Tyto schop­nos­ti vám mohou pomo­ci dosáh­nout úspě­chu jako kou­če nebo kouč­ky a pomo­ci tak vašim kli­en­tům více.

Mimochodem – z této meto­dy těží i slav­ný Anthony Robbins, kte­rý se ji na svých začát­cích učil – jde o neu­ro­lin­gvis­tic­ké pro­gra­mo­vá­ní (zkrá­ce­ně NLP).

Na jakém základu NLP funguje?

Neurolingvistické pro­gra­mo­vá­ní (NLP) se zabý­vá vzta­hy mezi myš­le­ním, jazy­kem a cho­vá­ním.

NLP vychá­zí z před­po­kla­du, že naše myš­le­ní ovliv­ňu­je náš jazyk a naše cho­vá­ní, a nao­pak, že náš jazyk a cho­vá­ní mohou ovliv­ňo­vat naše myš­le­ní.

NLP také vychá­zí z před­po­kla­du, že kaž­dý člo­věk má uni­kát­ní způ­sob, jak pocho­pit a vyjá­d­řit svět kolem sebe, a že tyto uni­kát­ní způ­so­by mohou být pozo­ro­vá­ny skr­ze jazyk a cho­vá­ní.

Zkratka NLP zna­me­ná Neurolingvistické pro­gra­mo­vá­ní.

- Písmeno N v zkrat­ce zna­me­ná neu­ro, tedy ner­vo­vý sys­tém,
- pís­me­no L zna­me­ná lin­gvis­tic­ké, tedy jazy­ko­vé,
- a pís­me­no P zna­me­ná pro­gra­mo­vá­ní.

Tedy celý název Neurolingvistické pro­gra­mo­vá­ní se dá inter­pre­to­vat jako pro­gra­mo­vá­ní ner­vo­vé­ho sys­té­mu skr­ze jazyk.

V pra­xi to zna­me­ná, že cer­ti­fi­ko­va­ný NLP kurz Praktikanta (Practitioner) nabí­zí řadu tech­nik a metod, kte­ré mohou pomo­ci lidem lépe poro­zu­mět sobě samým a ostat­ním a také jim pomo­ci roz­ví­jet schop­nos­ti, kte­ré jsou nezbyt­né pro úspěš­né vede­ní týmu a kari­ér­ní růst.

3 jasné ANO, proč být NLP koučem:

 1. Schopnost vést kli­en­ta k hlu­bo­ké­mu pocho­pe­ní sebe sama: NLP tech­ni­ky a meto­dy pomá­ha­jí kli­en­tům lépe poro­zu­mět svým vlast­ním myš­le­ním, emo­cím, moti­va­cím a cho­vá­ní. To jim může pomo­ci dosáh­nout hlub­ší­ho pocho­pe­ní sebe sama a vést je k lep­ší­mu roz­ho­do­vá­ní a řeše­ní pro­blé­mů.
 2. Schopnost vytvá­řet kre­a­tiv­ní a efek­tiv­ní řeše­ní: NLP tech­ni­ky a meto­dy pomá­ha­jí kli­en­tům vytvá­řet kre­a­tiv­ní a efek­tiv­ní řeše­ní pro­blé­mů a cílů. Tyto tech­ni­ky mohou pomo­ci kli­en­tům vidět věci z růz­ných úhlů pohle­du, což jim může pomo­ci najít nové a lep­ší způ­so­by, jak dosáh­nout toho, co chtě­jí.
 3. Schopnost vytvá­řet sil­né vzta­hy s kli­en­ty: NLP tech­ni­ky a meto­dy pomá­ha­jí koučům vytvá­řet sil­né a hlu­bo­ké vzta­hy s kli­en­ty, což může pomo­ci kli­en­tům lépe se otevřít a důvě­řo­vat kou­či. To může vést k lep­ší­mu poro­zu­mě­ní a pomo­ci kli­en­tům lépe dosáh­nout svých cílů.

Zaujalo Vás to? Podělte se o ten­to člá­nek s dal­ší­mi dál.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Chicken Mystake game22. března 2023 Chicken Mystake game Už jste slyšeli o této doslova vypečené hře, která si získala tisíce fanoušků ve světě? Že ne? Tak čtěte. Mystake kasino a jeho exkluzivní hry, které jinde nenaleznete! Online kasino […] Posted in Ze života
 • Instagram lajky – proč si je lidé kupují?18. března 2023 Instagram lajky – proč si je lidé kupují? Instagram i přes jakékoliv ostatní sociální sítě patří mezi to nejsilnější, co na trhu je. Má gigantickou základnu denně aktivních uživatelů a existuje nespočet influencerů, kteří na této […] Posted in Ze života
 • Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech?16. března 2023 Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech? V posledních letech se online kasina stala stále populárnější volbou pro české hráče, a to zejména díky snadné dostupnosti a širokému výběru her. Zde se podíváme na nejoblíbenější hry v […] Posted in Ze života
 • Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě10. března 2023 Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě Často si myslíme, že CRM (Customer Relationship Management) je určeno pouze pro velké korporace. Nicméně, i malé firmy mohou mít prospěch z implementace CRM systému. V tomto článku se […] Posted in Ze života
 • Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?3. března 2023 Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek? Tak jsem přemýšlel o tom, co vlastně bych mohl koupit své manželce. Vychovává mi dvě děti a já ji pomáhám co můžu, když jsem doma.  Napadlo mně, že bych ji třeba mohl koupit nějaký […] Posted in Ze života
 • Tipy, jak získat více followerů na Instagramu2. března 2023 Tipy, jak získat více followerů na Instagramu Americká sociální síť Instagram byla spuštěna v roce 2010 a zanedlouho se zařadila mezi nejoblíbenější sociální sítě (jen za prvních 11 měsíců se k „Instáči“ připojilo 9 mil. uživatelů). […] Posted in Zajímavosti
 • LEGO novinky pro rok 202326. února 2023 LEGO novinky pro rok 2023 Jako každý rok, tak i dánské LEGO připravuje pro fanoušky několik novinek. Už do zavedených sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mnoho dalších tematických, se připravuje mnoho […] Posted in Herní aktuality
 • Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 202320. února 2023 Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 2023 Netflix má za sebou další úspěšný rok, kdy jeho originální pořady, jako jsou recenze na m-platba casino, lámaly rekordy sledovanosti, ale jaké byly nejlepší seriály roku 2022? Přestože […] Posted in Zajímavosti
 • Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou18. února 2023 Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou Nová online zábava do každé domácnosti, která se v posledních letech rozmáhá čím dál více, a online kasin na českém trhu přibývá jako hub po dešti. S lákavými bonusy nebo atraktivními […] Posted in Ze života
 • Otáčení zdarma bez vkladu7. února 2023 Otáčení zdarma bez vkladu Virtuální hazardní hry jsou jedním z nejvyhledávanějších odvětví na internetu, zejména jako způsob, jakým mohou nadšenci do hazardních her snadno, ale ve velkém vydělat peníze. Podlahová […] Posted in Peníze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51852 s | počet dotazů: 274 | paměť: 60471 KB. | 23.03.2023 - 17:22:38