Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak poznat ... > Jak poznat stříbro

Jak poznat stříbro

stribro

Možná jste si kou­pi­li něco ze stří­b­ra z pochyb­né­ho obcho­du, nebo jste našli něja­ký stří­br­ný šperk. Ať už je váš důvod pro zjiš­tě­ní stří­b­ra jaký­ko­li, dobrou zprá­vou je, že stří­bro sku­teč­ně může­te otes­to­vat a roz­po­znat.

1) Hledejte známku

Položky (šper­ky, min­ce, nádo­by) uvá­dě­né jako stří­bro a pro­dá­va­né v zahra­ni­čí by měly mít vyra­že­nu znám­ku o obsa­hu stří­b­ra. Pokud jste tako­vou znám­ku nena­šli, nezna­me­ná to, že se nejed­ná o stří­bro – může to být čis­té stří­bro vytvo­ře­né v zemi, kte­ré nepo­tře­bu­je razít­ko.

Pokud jste našli znám­ku, může­te vyhod­no­tit, jak čis­té stří­bro máte. Lupou se podí­vej­te na znám­ku – měli bys­te najít čís­lo 928, 900 nebo 800. Tato čís­la udá­va­jí pro­cen­to obsa­že­né­ho stří­b­ra. 925 zna­me­ná, že kus je 92,5 pro­cent stří­b­ra (800 pak 80 % stří­b­ra atd.).

2) Kontrola pomocí magnetu

Použijte sil­ný mag­net, jako je mag­net vyro­be­ný z neo­dy­mu. Stříbro je para­mag­ne­tic­ké a vyka­zu­je jen sla­bé mag­ne­tic­ké účin­ky. Pokud se váš mag­net pev­ně drží na (stří­br­ném?) před­mě­tu, má fero­mag­ne­tic­ké jádro a není to stří­bro.

Mějte na pamě­ti, že exis­tu­je něko­lik dal­ších kovů, kte­ré se nele­pí na mag­net a mohou být vyro­be­ny tak, aby vypa­da­ly jako stří­bro. Je lep­ší pro­vést mag­ne­tic­kou zkouš­ku ve spo­je­ní s jinou zkouš­kou, abys­te se ujis­ti­li, že se nejed­ná o jiný kov.

3) Test s ledem

I když to nevy­pa­dá, že by led a stří­bro moh­lo mít něco spo­leč­né­ho, ve sku­teč­nos­ti má stří­bro nej­vyš­ší tepel­nou vodi­vost ze všech ostat­ních oby­čej­ných kovů nebo sli­tin. Tento test fun­gu­je dob­ře s min­ce­mi a tyčin­ka­mi, ale bude těž­ší ho pro­vá­dět na stří­br­ných šper­cích. Umístěte kou­sek ledu pří­mo na stří­bro. Led se oka­mži­tě roz­ta­ví, jako kdy­by byl umís­těn na něco hor­ké­ho.

4) Zkouška zvukem

Stříbro vytvá­ří oprav­du hez­ky zvo­no­vi­tý zvuk, pokud na něj klep­ne­te jiným kovem. Klepněte jiným kovem na svůj mož­ná stří­br­ný před­mět. Pokud se ozve krás­ný zvo­ni­vý zvuk, máte v ruce stří­bro. Pokud je zvuk mdlý, stří­bro je s prav­dě­po­dob­nos­tí smí­chá­no s jiný­mi kovy.


Foto

Popis
 1. Macro Mondays,
#Buttons and Bows
Datum
ZdrojA Sailor´s Love
AutorRolf Dietrich Brecher from Germany


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
 • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
 • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
 • Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky20. září 2019 Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z nich má jasné barvy, takže jsou obvykle velmi snadno viditelné. Mezi druhy existují některé […]
 • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]
 • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
 • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […]
 • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […]
 • Jak poznat otravu z hub16. srpna 2019 Jak poznat otravu z hub Otrava z hub je jednou z nejčastějších otrav vůbec. Nesbírejte houby, které neznáte. Dále je třeba dát si po konzumaci hub pozor na to, jak se cítíte. Jestliže se vám udělá špatně, je čas […]
 • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]