Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky

Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky

Infart
Infart
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Infarkt myo­kar­du je poměr­ně čas­tým one­moc­ně­ní mužů i žen na celém svě­tě. Naštěstí jsou k dis­po­zi­ci postu­py jako léky na roz­pouš­tě­ní sra­že­ni­ny, kte­ré mohou rych­le otevřít blo­ko­va­né tep­ny, aby obno­vi­ly oběh do srd­ce a ome­zi­ly poško­ze­ní srdeč­ní­ho sva­lu. Aby bylo mož­né ome­zit roz­sah poško­ze­ní srd­ce, měla by být léč­ba podá­na včas. Krevní tlak není spo­leh­li­vým měře­ním toho, zda máte infarkt.

Symptomy infarktu

· Pocit extrém­ní­ho tla­ku na hru­di a bolest na hru­di, sví­ra­vý pocit hrud­ní­ku.

· Tento tlak je dopro­vá­zen boles­tí v jed­nom nebo obou rame­nech, čelis­ti, zádech, žalud­ku nebo krku. Typická je bolest v levé paži, ale bolest může být také v pra­vé nebo obou pažích.

· Dýchavičnost.

· Nevolnost.

· Zvracení.

· Závratě a obec­ná malát­nost (pocit nemo­ci).

· Pocit stu­de­né­ho potu.

· Bolest hla­vy, bolest zubů.

· Pálení žáhy.

Ženy, na roz­díl od mužů, mohou poci­ťo­vat více pří­zna­ků, jako je:

· Extrémní úna­va.

· Mdloby.

· Tlak v hor­ní čás­ti zad.

Co je tichý infarkt?

Přibližně jed­na čtvr­ti­na všech infark­tů je tichá, bez boles­ti na hrud­ní­ku nebo dal­ších pří­zna­ků a tiché srdeč­ní záchva­ty jsou obzvláš­tě běž­né u paci­en­tů s dia­be­tes mel­li­tus. I když pří­zna­ky srdeč­ní­ho záchva­tu mohou být někdy nejas­né a mír­né, je důle­ži­té si uvě­do­mit, že srdeč­ní záchva­ty bez pří­zna­ků nebo jen s mír­ný­mi pří­zna­ky mohou být stej­ně závaž­né a život ohro­žu­jí­cí jako srdeč­ní záchva­ty, kte­ré způ­so­bu­jí těž­kou bolest na hru­di.

Jsou příznaky infarktu u všech stejné?

Znalost včas­ných varov­ných pří­zna­ků srdeč­ní­ho záchva­tu je roz­ho­du­jí­cí pro rych­lé roz­po­zná­ní a léčbu. Mnoho srdeč­ních záchva­tů začí­ná poma­lu. Symptomy srdeč­ní­ho záchva­tu se liší u jedin­ců a dokon­ce i oso­ba, kte­rá měla před­cho­zí srdeč­ní záchvat, může mít růz­né pří­zna­ky při násled­ném srdeč­ním záchva­tu.

Co dělat, pokut máte příznaky infarktu?

Lékaři se sho­du­jí, že pokud máte pochyb­nos­ti, tak se nech­te zkon­t­ro­lo­vat. Dokonce, i když si nejste jis­ti, jest­li je něco oprav­du špat­né, měli bys­te zavo­lat záchra­nou služ­bu, pokud máte pří­zna­ky srdeč­ní­ho infark­tu. Okamžité podá­ní léků může pomo­ci obno­vit oběh do srd­ce a zvý­šit vaše šan­ce na pře­ži­tí.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Relicta - 221. července 2021 Relicta - 2 Posted in Videa
  • 32. Letní filmová škola Uherské Hradiště13. července 2006 32. Letní filmová škola Uherské Hradiště V pátek 21. 7. bude v Uherském Hradišti zahájen 32. ročník filmového festivalu, letos věnován tématu ČLOVĚK A PŘÍRODA a africkému a kanadskému filmu. Na LFŠ letos proběhne historicky […] Posted in Filmové recenze
  • Už tento měsíc do diablovky Path of Exile zamíří...2. září 2020 Už tento měsíc do diablovky Path of Exile zamíří... Už tento měsíc do diablovky Path of Exile zamíří aktualizace zaměřená na loupež Posted in Krátké herní aktuality
  • Mesto449. března 2015 Město 44 - Postavy STEFAN (Józef Pawłowski) – není napojen na polský odboj; po smrti svého otce, polského důstojníka v roce 1939 se Stefan musí starat o svou rodinu - matku, kdysi populární herečku a svého […] Posted in Speciály
  • Opráski 201921. listopadu 2018 Opráski 2019 Rok 2018 se již nezadržetelně blíží ke svému konci a rok 2019 pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jaz, ředitel slavného Historického ústafu, připravuje od roku 2015 svůj vlastní kalendář […] Posted in Recenze knih
  • Fabelmanovi - 90 %21. listopadu 2022 Fabelmanovi - 90 % Částečně autobiografický snímek Stevena Spielberga o jeho dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře. Drama o dospívání sleduje Sammyho Fabelmana (Mateo Zoryon […] Posted in Filmové recenze
  • MARTIN FINGER (OTEC)30. května 2018 MARTIN FINGER (OTEC) (Narozen 1970). Už za studií na šumperském gymnáziu se věnoval autorskému divadlu, je absolventem pražské DAMU. V letech 1997-2004 působil v Činoherním studiu Ústí nad Labem. V letech […] Posted in Profily osob
  • Já, hrdina (2015)22. listopadu 2016 Já, hrdina (2015) Šíleně brutální Zombie z Japonska si odnáší cenu za nejlepší Zombie film roku!I am Hero je víceméně konkurence korejského Train to Busan a byť jsem traileru příliš nevěřil, on u mne snad i […] Posted in Krátké recenze
  • GTA 5 / Jedeme live / CZ / Nákupy / 317. prosince 2020 GTA 5 / Jedeme live / CZ / Nákupy / 3 Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,94557 s | počet dotazů: 274 | paměť: 60441 KB. | 24.03.2023 - 13:12:38