Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat gamblera - Znaky chování, jak se léčit

Jak poznat gamblera - Znaky chování, jak se léčit

Vegas slots

Máte oba­vy, že někdo, koho zná­te, má pro­blém s hazard­ní­mi hra­mi, ale neví­te, jaký typ věcí hle­dat? Poznáním varov­ných zna­me­ní může­te zjis­tit, jaká opat­ře­ní je tře­ba pod­nik­nout. Obvyklé jsou napří­klad změ­ny ve finan­cích, nála­dě a cho­vá­ní člo­vě­ka, nebo způ­so­bu, jakým trá­ví svůj čas.

Finanční znaky

To, že někdo může mít pro­blém s hazar­dem, se může pro­je­vo­vat násle­dov­ně:

• Chybějící pení­ze z ban­kov­ních účtů, peně­žen­ky nebo „pra­sát­ka“.

• V domác­nos­ti chy­bí urči­té polož­ky – cen­nos­ti, jako jsou šper­ky nebo např. elek­tro­ni­ka.

• Pravidelný nedo­sta­tek peněz, přes­to­že zís­ká­va­jí mzdu.

• Pravidelně půj­čo­vá­ní peněz.

• Mnoho půj­ček najed­nou.

• Utajování finanč­ních zázna­mů nebo výplat­ních pásek.

• Nezaplacené účty.

• Nedostatek jíd­la v domě.

Nálada a chování člověka

Když někdo vyvi­ne pro­blém s hazard­ní­mi hra­mi, čas­to dochá­zí k patr­ným změ­nám v jejich nála­dě a cho­vá­ní, včet­ně:

• Neúčastnění se rodin­ných udá­los­tí nebo pra­vi­del­ných schůzek s přá­te­li.

• Výkonnost při prá­ci je ovliv­ně­na.

• Vypadá, že je roz­ru­šen, bez jaké­ho­ko­li zjev­né­ho důvo­du.

• Vykazování poci­tu bez­na­dě­je, depre­se, frustra­ce nebo sebe­vraž­dy.

• Změny v osob­nos­ti - spá­nek, stra­vo­vá­ní ad.

• Ovládání a mani­pu­lač­ní cho­vá­ní.

• Použití hroz­by, lži nebo šar­mu k mani­pu­la­ci s ostat­ní­mi.

Trávení času

Některé běž­né zna­ky, kte­ré mohou uka­zo­vat, že někdo má pro­blém s hazar­dem, jsou také:

• Vynakládání více a více času hra­ním hazard­ních her.

• Utajení nevy­svět­li­tel­ných absen­cí.

• Nestíhá si plnit své závaz­ky (docház­ka do prá­ce, na schůz­ky apod.).

• Spoustu dnů vol­na a nemo­cen­ské.

• Užívání neob­vyk­lé­ho časo­vé­ho úseku pro jed­no­du­ché úko­ly (např. trvá dvě hodi­ny, než si udě­la­jí malý nákup).

Skryté chování gamblera

Mnoho hazard­ních hrá­čů nevy­ka­zu­jí své poci­ty a pokud se jich dota­zu­je­te, jsou podráž­dě­ní a rozhně­va­ní. Navíc lidé, kte­ré milu­je­me, nechce­me pode­zří­vat z tako­vých pro­blé­mů a sami nad tím zaví­rá­me oči.


Foto:

opis
English: Slot machi­nes in Las Vegas
Datum
 • 26. říj­na 2003, 17:13 (pod­le úda­jů v Exif)
 • 23. led­na 2005, 03:23 (datum prvot­ní­ho načte­ní sou­bo­ru)
ZdrojTranswikied from en:, ori­gi­nally uplo­a­ded on 03:23, 23 January 2005 by Pcb21.
Autoren:User:Pcb21
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
This image (C) en:User:Pcb21, 2003. Inquiries about this image, inclu­ding inqui­ries about high reso­lu­ti­on ver­si­ons of this image, should be made via email by clic­king here.
Další ver­zeDíla odvo­ze­ná od toho­to sou­bo­ru: Vegas banner.jpg


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
 • Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky29. listopadu 2019 Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky Dehydratace nastane, když vaše tělo nemá tolik vody, kolik potřebuje. Bez dostatečného množství vody nemůže vaše tělo správně fungovat. Můžete mít mírnou, středně těžkou nebo těžkou […]
 • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
 • Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky20. září 2019 Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z nich má jasné barvy, takže jsou obvykle velmi snadno viditelné. Mezi druhy existují některé […]
 • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […]
 • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
 • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […]
 • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
 • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]
 • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]