Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky

766x415 The Warning Signs of Dehydration in Toddlers

Dehydratace nasta­ne, když vaše tělo nemá tolik vody, kolik potře­bu­je. Bez dosta­teč­né­ho množ­ství vody nemů­že vaše tělo správ­ně fun­go­vat. Můžete mít mír­nou, střed­ně těž­kou nebo těž­kou dehyd­ra­ta­ci v závis­los­ti na tom, kolik teku­ti­ny v těle chy­bí.

Příčiny

Je nor­mál­ní ztrá­cet vodu z vaše­ho těla – poce­ním, dýchá­ním, moče­ním a slza­mi nebo sli­na­mi. Ztracenou kapa­li­nu obvykle nahra­dí­te pitím teku­tin a kon­zu­ma­cí potra­vin, kte­ré obsa­hu­jí vodu. Pokud ztra­tí­te pří­liš mno­ho vody nebo nepi­je­te a nejí­te dosta­teč­ně, může­te být dehyd­ra­to­vá­ni. Více vody může­te ztra­tit v pří­pa­dě:

· horeč­ky,

· prů­jmu,

· zvra­ce­ní,

· nad­měr­ném poce­ní (např. při spor­tu nebo v létě),

· nad­měr­ném moče­ní (při uží­vá­ní diu­re­tic­kých léků).

Příznaky dehydratace

Příznaky mír­né nebo mír­né dehyd­ra­ta­ce zahr­nu­jí:

• Žízeň.

• Suchá nebo lepi­vá ústa.

• Málo moče­ní.

• Tmavě žlu­tá moč.

• Suchá, chlad­ná kůže.

• Bolest hla­vy.

• Svalové kře­če.

Příznaky těž­ké dehyd­ra­ta­ce zahr­nu­jí:

• Nemočení nebo tma­vě žlu­tá moč.

• Velmi suchá kůže.

• Pocit závra­tě.

• Rychlý srdeč­ní tep.

• Rychlé dýchá­ní.

• Spavost, nedo­sta­tek ener­gie, zma­te­nost nebo podráž­dě­nost.

• Mdloby.

Jak poznat dehydrataci u dětí?

Příznaky u dětí a dětí mohou být jiné než u dospě­lých:

• Sucho v ústech a jazy­ku.

• Žádné slzy při plá­či.

• Suché plen­ky po del­ší dobu, než je obvyk­lé (obvykle po dobu del­ší než 3 hodi­ny).

• Zatažené oči, tvá­ře, měk­ké mís­to na vrcho­lu leb­ky

• Spavost, nedo­sta­tek ener­gie nebo podráž­dě­nost.

Dehydratace u dětí

Kdo může být dehydratován?

Kdokoli může být dehyd­ra­to­ván, ale vyš­ší prav­dě­po­dob­nost mají násle­du­jí­cí pří­pa­dy:

• Děti mají nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nost těž­ké­ho prů­jmu a zvra­ce­ní a nej­ví­ce ztrá­ce­jí vodu způ­so­be­nou vyso­kou horeč­kou. Malé děti vám nemo­hou říci, že jsou žíz­ni­ví nebo si nemo­hou dát svůj vlast­ní nápoj.

• Starší dospě­lí mají v těle méně vody a čas­to si neu­vě­do­mu­jí, že jsou žíz­ni­ví. V někte­rých pří­pa­dech pro ně může být obtíž­né dojít si nebo při­pra­vit si nápoj.

• Lidé, kte­ří jsou nemoc­ní nebo je bolí v krku, nemu­sí chtít jíst nebo pít.

• Lidé s chro­nic­kým one­moc­ně­ním, jako je cuk­rov­ka typu 2, mohou hod­ně močit, pokud je nemoc nekon­t­ro­lo­va­ná.

• Lidé, kte­ří jsou aktiv­ní v hor­kém a vlh­kém poča­sí, se někdy nemo­hou účin­ně ochla­dit, pro­to­že jejich pot není odpa­řo­ván. To může vést k vyš­ší těles­né tep­lo­tě a potře­bě vět­ší­ho množ­ství vody.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […]
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
  • Jak poznat alkoholika - Příznaky30. srpna 2019 Jak poznat alkoholika - Příznaky Pro většinu lidí, kteří pijí, je alkohol neškodnou součástí večera - pivo po práci, sklenka vína s večeří nebo popíjení s přáteli. Odborníci se shodují na tom, že ženy by neměly vypít více […]
  • Jak poznat gamblera - Znaky chování, jak se léčit13. prosince 2019 Jak poznat gamblera - Znaky chování, jak se léčit Máte obavy, že někdo, koho znáte, má problém s hazardními hrami, ale nevíte, jaký typ věcí hledat? Poznáním varovných znamení můžete zjistit, jaká opatření je třeba podniknout. Obvyklé […]
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […]
  • Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky12. dubna 2019 Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důležité znát příznaky této nemoci, abyste ji odhalili v samém začátku a předešli významným zdravotním […]
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat otravu z hub16. srpna 2019 Jak poznat otravu z hub Otrava z hub je jednou z nejčastějších otrav vůbec. Nesbírejte houby, které neznáte. Dále je třeba dát si po konzumaci hub pozor na to, jak se cítíte. Jestliže se vám udělá špatně, je čas […]