Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky

Vzhledem k tomu, že dia­be­tes typu 2 může vést k závaž­ným zdra­vot­ním kom­pli­ka­cím, je důle­ži­té znát pří­zna­ky této nemo­ci, abys­te ji odha­li­li v samém začát­ku a pře­de­šli význam­ným zdra­vot­ním obtí­žím. V tom­to člán­ku se sezná­mí­me s varov­ný­mi pří­zna­ky spe­ci­fic­kých pro­blé­mů spo­je­ných s cuk­rov­kou.

Varovné příznaky cukrovky

Někdy se cuk­rov­ka může vyvi­nout bez jakých­ko­li před­cho­zích pří­zna­ků. Ve sku­teč­nos­ti téměř jed­na tře­ti­na lidí, kte­ří mají cuk­rov­ku typu 2 ani nevě­dí, že ji mají. To je důvod, proč je důle­ži­té pra­vi­del­ně navště­vo­vat své­ho léka­ře, kte­rý může tuto cho­ro­bu odha­lit. Mezi varov­né pří­zna­ky cuk­rov­ky pat­ří násle­du­jí­cí:

· Zvýšená žízeň.

· Zvýšený hlad (zejmé­na po jíd­le).

· Sucho v ústech.

· Častější moče­ní nebo infek­ce močo­vých cest.

· Nevysvětlitelná ztrá­ta hmot­nos­ti (i když jíte a máte hlad).

· Bolesti hla­vy.

· Rozmazané vidě­ní.

· Pomalé hoje­ní ran.

· Svědivá pokož­ka.

· Časté kva­sin­ko­vé infek­ce.

· Změny na kůži (ztmav­nu­tí kůže na krku, pod­pa­ží a sla­bi­nách).

· Slabost.

· Mravenčení rukou a nohou.

Pokud máte někte­rá z před­cho­zích pří­zna­ků, kon­tak­tuj­te své­ho léka­ře a nech­te si od něj udě­lat test na cuk­rov­ku. Se správ­nou stra­vou, pra­vi­del­ným cvi­če­ním a pod­le potře­by také s medi­ka­men­ty může­te cuk­rov­ku zvlád­nout a žít aktiv­ní, plno­hod­not­ný život.

Cukrovka

Těhotenská cukrovka

Někdy se těhot­ným ženám může stát, že v prů­bě­hu těho­ten­ství se jim nato­lik zvý­ší hla­di­na cuk­ru v krvi, že to vede k těho­ten­ské cuk­rov­ce. I ženy s těho­ten­skou cuk­rov­kou mohou mít naštěs­tí zdra­vé dítě, je k tomu ale potře­ba lékař­ská pomoc (vhod­ná stra­va, cvi­če­ní, popří­pa­dě medi­ka­men­ty). Po naro­ze­ní dítě­te obvykle těho­ten­ská cuk­rov­ka zmi­zí.

Cukrovka u dětí

Cukrovku mohou dostat děti, kte­ré trpí nad­vá­hou nebo kte­ré mají cuk­rov­ku v rodin­né anamné­ze. Častěji mají cuk­rov­ku hol­čič­ky než chlap­ci. Léčba je stej­ná jako u dospě­lých, jen je při­způ­so­be­na dět­ským poža­dav­kům.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
  • Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy9. srpna 2019 Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes své jméno ale nemá tato otrava nic společného s jedem. Onemocnění může vést až ke smrti. Okamžitá […]
  • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […]
  • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky29. listopadu 2019 Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky Dehydratace nastane, když vaše tělo nemá tolik vody, kolik potřebuje. Bez dostatečného množství vody nemůže vaše tělo správně fungovat. Můžete mít mírnou, středně těžkou nebo těžkou […]
  • Na co před dovolenou nezapomenout? Na užívání BETAKAROTENU!27. prosince 2019 Na co před dovolenou nezapomenout? Na užívání BETAKAROTENU! Stejně jako u vyřízení pasu před letní dovolenou byste měli postupovat i u užívání betakarotenu - začít byste s tím měli co nejdříve. Doporučená doba je až 3 týdny před plánovanou […]
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […]