Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)

Macrolepiota procera Radim Dvorak

Bedla pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší hou­by u nás. Rostou na zane­dba­ných pas­t­vi­nách a na trav­na­tých mís­tech v létě a na pod­zim. V České repub­li­ce nepod­lé­há sbí­rá­ní hub žád­né­mu zvlášt­ní­mu povo­le­ní, nemu­sí tomu ale tak být u někte­rých dal­ších stá­tů Evropy. Věděli jste ale, že exis­tu­jí také jedo­va­té bed­ly? Proto je tře­ba vědět, jaký je roz­díl mezi jed­lý­mi a jedo­va­tý­mi bed­la­mi a dal­ší­mi hou­ba­mi, kte­ré jsou bed­le veli­ce podob­né.

Klobouček bedly

Problémem je to, že někdy si lidé sple­tou bedlu s jinou, jedo­va­tou hou­bou. Například bed­la čer­ve­na­jí­cí může u někte­rých lidí vyvo­lat sil­nou aler­gic­kou reak­ci. Klobouček bed­ly jed­lé je kula­tý, poblíž koru­ny má tmavší hně­dou plo­chu, kte­rá smě­rem k okra­jům pře­stu­pu­je do bled­ší hně­dé až bílé bar­vy. Maso hou­by je bílé a při řezu se výraz­ně nezmě­ní. Kloboučky dosa­hu­jí prů­mě­ru 10 až 25 cm.

Bedla

Prsten bedly

Dobrým pozná­va­cím zna­me­ním je prs­ten, kte­rý se nachá­zí na nožič­ce (tře­ni) bed­ly. Pokud je ten­to prs­ten pohyb­li­vý (dá se jím pohy­bo­vat po nožič­ce bed­ly naho­ru a dolů), pak je hou­ba jed­lá. Další znám­kou jed­lé bed­ly je šupi­na­tý klo­bouk, jeho duž­ni­na je vlákni­tá, téměř dřev­na­tá. Chuť je jem­ná, hou­bo­vá a pří­jem­ná.

Kde najít jedlou bedlu?

Bedlu nesbí­rej­te podél cest nebo kde­ko­li, kde je mož­né její zne­čiš­tě­ní, napří­klad výfu­ko­vý­mi ply­ny auto­mo­bi­lů. Najít ji může­te v list­na­tých a smí­še­ných lesích, zejmé­na pak na mýti­nách nebo na okra­jích lesa.

Bedla jedlá

Podobné houby

Bedla vyso­ká je jed­lým dru­hem bedel. Je mož­né ji splést s bed­lou čer­ve­na­jí­cí, kte­rá může být pro někte­ré jedin­ce nebez­peč­ná. Dále pak pozor na jedo­va­té dru­hy bedel – bed­la ost­ro­šu­pin­ná a bed­la chřa­pá­čo­vá. Jedovaté dru­hy hub se v někte­rých pří­pa­dech zbar­vu­jí po řezu do čer­ve­na a ros­tou tak­též pod jeh­lič­na­tý­mi stro­my. Bezpečným pozná­va­cím zna­me­ním je již zmí­ně­ný prs­ten na tře­ni hou­by.

Více na Kritiky.cz
Disenchantment Nový seriál od tvůrci seriálu Simpsonovi....
Šílená - kniha Beth a Alvina – jednovaječná dvojčata – přesto rozdílná povahově jako den a noc. Beth byl...
The Forbidden Kingdom The Forbidden Kingdom mělo smůlu. Na jednu stranu jeho ohlášení vyvolalo nadšení, protože se...
TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře? Mít vlastní stadion, na kterém hostíte své soupeře, znamená ve skutečnosti jen polovinu úsp...
Ukradená vzducholoď Zemanovský dobrodružný film na motivy Julesa Verna o ukradené vzducholodi, nehořlavém plynu, t...


Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)
Hodnocení: 2.1 - ‎159 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak určit slepé střevo?31. ledna 2020 Jak určit slepé střevo? Apendicitida nastává zánětem slepého střeva. Příznaky apendicitidy se snadno zaměňují s projevy jiných onemocnění. Mezi nimi jsou otrava, zažívací potíže nebo ledvinová kolika. Proto, aby […]
  • Jak poznat stříbro18. října 2019 Jak poznat stříbro Možná jste si koupili něco ze stříbra z pochybného obchodu, nebo jste našli nějaký stříbrný šperk. Ať už je váš důvod pro zjištění stříbra jakýkoli, dobrou zprávou je, že stříbro skutečně […]
  • Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy9. srpna 2019 Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes své jméno ale nemá tato otrava nic společného s jedem. Onemocnění může vést až ke smrti. Okamžitá […]
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
  • Jak účinně zhubnout v nohou?7. února 2020 Jak účinně zhubnout v nohou? Pokud jde o hubnutí, ženy často touží zhubnout na nohou a v bocích. V přítomnosti nadváhy je nadbytek tukové tkáně distribuován v celém těle, ale v některých oblastech je jeho akumulace […]
  • Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny2. srpna 2019 Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny Otrava alkoholem je vážným - a někdy i smrtelným - důsledkem pití velkého množství alkoholu v krátkém časovém období. Příliš mnoho alkoholu může ovlivnit vaše dýchání, srdeční frekvenci, […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Čím je pro vás hra?25. března 2020 Čím je pro vás hra? To, co děláte, je jen práce, jestliže existuje nějaké jiné místo, kde byste byli raději. (George Hallas) Co jste rádi dělali jako děti? Najděte způsob, jak přivést tuto radost zpátky do […]
  • Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI3. prosince 2015 Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI Někdy je pravda podivnější než fikce a Most špionů je neuvěřitelný příběh obyčejného člověka, který se ocitl v mimořádné situaci. Je to o to přesvědčivější, že hlavní postava příběhu je […]