Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat anorexii - Symptomy

Jak poznat anorexii - Symptomy

Anorexie

Anorexie je poru­cha stra­vo­vá­ní cha­rak­te­ri­zo­va­ná abnor­mál­ně níz­kou těles­nou hmot­nos­tí, inten­ziv­ním stra­chem z nárůstu hmot­nos­ti a zkres­le­ným vní­má­ním hmot­nos­ti. Lidé s ano­rexií mají svou hmot­nost na prv­ním mís­tě v žeb­říč­ku hod­not, vyna­klá­da­jí extrém­ní úsi­lí na říze­ní hmot­nos­ti. Toto úsi­lí význam­ně zasa­hu­je do jejich živo­ta.

Kontrola hmotnosti

Chtějí-li lidé s ano­rexií zhub­nout nebo zabrá­nit pří­růst­ku hmot­nos­ti, obvykle závaž­ně ome­zu­jí množ­ství jíd­la, kte­ré jedí. Po jíd­le zvra­cí, aby se zba­vi­li při­ja­tých kalo­rií, zne­u­ží­va­jí laxa­ti­va, diet­ní pomůc­ky, diu­re­ti­ka a dal­ší zdra­vot­ní pří­prav­ky. Někdy také nad­měr­ně cvi­čí. Bez ohle­du na to, jak rych­le hub­ne, se člo­věk i nadá­le bojí pří­růst­ku hmot­nos­ti.

Anorexie není ve sku­teč­nos­ti o jíd­le. Je to extrém­ně nezdra­vý a někdy i život ohro­žu­jí­cí způ­sob, jak se vypo­řá­dat s emo­ci­o­nál­ní­mi pro­blémy. Když máte ano­rexii, čas­to se vyrov­ná­vá­te s vlast­ní vnitř­ní sla­bos­tí. K léč­bě tedy nesta­čí začít nor­mál­ně jíst, ale také navště­vo­vat psy­cho­lo­ga.

Fyzické symptomy

· Hladovění.

· Extrémní ztrá­ta hmot­nos­ti.

· Hubený vzhled.

· Abnormální krev­ní obraz.

· Únava.

· Nespavost.

· Závratě nebo mdlo­by.

· Bledé zbar­ve­ní prs­tů.

· Vlasy, kte­ré bled­nou, lámou se nebo vypa­dá­va­jí.

· Absence men­stru­a­ce u žen.

· Zácpa a bolest bři­cha.

· Suchá nebo nažlout­lá kůže.

· Náchylnost na chlad.

· Nepravidelný srdeč­ní ryt­mus.

· Nízký krev­ní tlak.

· Dehydratace.

Emoční a behaviorální symptomy

· Zásadní ome­ze­ní pří­jmu potra­vy.

· Nadměrné cvi­če­ní.

· Chvění nebo samo­vol­né zvra­ce­ní.

· Zvýšený zájem o jíd­lo – někdy zahr­nu­je slo­ži­té vaře­ní pro ostat­ní, ale nikdy ne jede­ní.

· Osoba se vymlou­vá na to, že nemá hlad nebo jiný důvod, proč nejí.

· Jí jen něko­lik jídel s níz­kým obsa­hem tuku a kalo­rií.

· Plivání jíd­la po žvý­ká­ní mís­to poly­ká­ní.

· Opakované váže­ní nebo měře­ní těla.

· Častá kon­t­ro­la v zrca­dle.

· Stěžuje si na to, že je tlustý/á.

· Krytí ve vrst­vách odě­vu.

· Sociální vyčle­ně­ní.

· Podrážděnost.


Foto

Popis
English: Anorexia paint
Français : Vision de l’a­no­rexie
Datum8. srp­na 2007
Zdrojhttps://www.deviantart.com/luaxan/art/Anorexia-paint-5-61713488
Autorhttps://www.deviantart.com/luaxan
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
„Anorexia paint 5„by Luaxan is licen­sed under CC BY 3.0

  • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […] Posted in Jak...
  • Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií11. října 2019 Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií Alergie je hypersenzitivní reakce imunitního systému na látky, které vstupují do těla nebo přicházejí do styku s tělem. Tyto látky obvykle zahrnují materiály, jako je petrochemie, pyl nebo […] Posted in Jak...
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […] Posted in Jak...
  • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […] Posted in Jak...
  • Jak se projevuje závislost na alkoholu10. ledna 2020 Jak se projevuje závislost na alkoholu Závislost na alkoholu je vážná a nebezpečná nemoc.  Jeho eliminace vyžaduje systematický přístup a dlouhé období léčby. Konzumace alkoholu v ohromném množství způsobuje velké poškození […] Posted in Jak...
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky20. prosince 2019 Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky Genitální opar je pohlavně přenosná nemoc. Způsobuje vředy, což jsou bolestivé puchýře, které se mohou snadno rozšířit a prasknout. Jsou plné tekutiny, která se po prasknutí šíří dále a je […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com