Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny

Mandle jsou dvě lym­fa­tic­ké uzli­ny, kte­ré se nachá­ze­jí na obou stra­nách krku. Fungují jako obran­ný mecha­nis­mus. Pomáhají zabrá­nit infek­ci těla. Avšak když jsou man­dle infi­ko­vá­ny, ten­to stav se nazý­vá angí­na. Angína se může obje­vit v jakém­ko­li věku a je běž­nou dět­skou infek­cí. Příznaky zahr­nu­jí bolest v krku, opuch­lé man­dle a horeč­ku.

Tento stav je nakaž­li­vý a může být způ­so­ben řadou běž­ných virů a bak­te­rií, jako jsou bak­te­rie strep­to­ko­ků, kte­ré způ­so­bu­jí krvá­ce­ní z krku. Angína způ­so­be­ná strep­to­ko­kem může vést k závaž­ným kom­pli­ka­cím, pokud se pone­chá bez léč­by. Angínu je poměr­ně snad­né dia­gnos­ti­ko­vat. Symptomy obvykle zmi­zí během 7 až 10 dnů.

Symptomy

Existuje něko­lik dru­hů angí­ny a exis­tu­je mno­ho mož­ných pří­zna­ků, kte­ré zahr­nu­jí:

• vel­kou bolest v krku,

• potí­že s poly­ká­ním nebo boles­ti­vé poly­ká­ní,

• ztrá­ta hla­su,

• zápach z úst,

• horeč­ka,

• zim­ni­ce,

• boles­ti uší,

• žalu­deč­ní boles­ti,

• boles­ti hla­vy,

• ztuh­lý krk,

• cit­li­vost čelis­ti a krku způ­so­be­né zdu­ře­ním lym­fa­tic­kých uzlin,

• man­dle, kte­ré jsou čer­ve­né a s oto­ky,

• man­dle, kte­ré mají bílé nebo žlu­té skvr­ny.

Druhy angíny

Existují dva typy angí­ny:

• reci­di­vu­jí­cí angí­na: více epi­zod akut­ní angí­ny za rok,

• chro­nic­ká ton­zi­li­ti­da: epi­zo­dy trva­jí déle než akut­ní angí­na kro­mě dal­ších pří­zna­ků, kte­ré zahr­nu­jí:

· chro­nic­ká bolest v krku,

· špat­ný dech nebo hali­tó­za,

· křeh­ké lym­fa­tic­ké uzli­ny v krku.

Příčiny vzniku angíny

Mandle jsou v prv­ní linii obra­ny pro­ti nemo­ci. Produkují bílé krvin­ky, kte­ré pomá­ha­jí tělu bojo­vat s infek­cí. Mandle boju­jí pro­ti bak­te­ri­ím a virům, kte­ré vstou­pí do vaše­ho těla ústy. Avšak man­dle jsou také náchyl­né k infek­ci těch­to vetřel­ců.

Angína může být způ­so­be­na viry nebo také bak­te­ri­e­mi. Viry jsou nej­čas­těj­ší pří­či­nou angí­ny. Epstein-Barr virus může způ­so­bit angí­nu, kte­rá může také způ­so­bit mono­nuk­leó­zu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky20. září 2019 Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z nich má jasné barvy, takže jsou obvykle velmi snadno viditelné. Mezi druhy existují některé […]
  • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […]
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […]
  • Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy9. srpna 2019 Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes své jméno ale nemá tato otrava nic společného s jedem. Onemocnění může vést až ke smrti. Okamžitá […]
  • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
  • Jak poznat otravu z hub16. srpna 2019 Jak poznat otravu z hub Otrava z hub je jednou z nejčastějších otrav vůbec. Nesbírejte houby, které neznáte. Dále je třeba dát si po konzumaci hub pozor na to, jak se cítíte. Jestliže se vám udělá špatně, je čas […]
  • Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky12. dubna 2019 Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důležité znát příznaky této nemoci, abyste ji odhalili v samém začátku a předešli významným zdravotním […]