Kritiky.cz > Domácí rady > Jak odstranit bílé tečky na obličeji?

Jak odstranit bílé tečky na obličeji?

woman beauty makeup girl hair 5336121
woman beauty makeup girl hair 5336121
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bílé teč­ky na obli­če­ji jsou malé vady der­mis, kte­ré svým vzhle­dem při­po­mí­na­jí zrna pro­sa. Takové vady váž­ně kazí vzhled. Proto se mno­ho lidí zají­má, jak se zba­vit bílých skvrn na obli­če­ji domá­cí léč­bou.

Příčiny vzniku

Chcete-li odpo­vě­dět na otáz­ku, jak odstra­nit bílé teč­ky na obli­če­ji, musí­te určit pří­či­ny jejich vzhle­du. Metoda pro pří­mé odstra­ně­ní pro­blé­mu závi­sí na pro­vo­ku­jí­cím fak­to­ru.

Možné důvo­dy vzni­ku bílých teček:

 • zvý­še­ná tvor­ba tuku žlá­za­mi;
 • pato­lo­gie jater;
 • hor­mo­nál­ní poru­chy - nej­čas­tě­ji se vysky­tu­jí během těho­ten­ství;
 • léze žalud­ku;
 • poru­chy obě­ho­vé­ho sys­té­mu;
 • srdeč­ní cho­ro­by
 • kož­ní pato­lo­gie;
 • zvý­še­ný cho­leste­rol;
 • gene­tic­ká závis­lost;
 • stá­lé vysta­ve­ní ultra­fia­lo­vé­mu záře­ní;
 • nepří­z­ni­vé pod­mín­ky pro­stře­dí;
 • nespráv­ná péče o der­mis;
 • dlou­ho­do­bé pou­ží­vá­ní anti­bak­te­ri­ál­ních čini­del, pero­rál­ních kon­tra­cep­tiv a dal­ších léků;
 • špat­né návy­ky;
 • pod­vý­ži­va;
 • nedo­sta­tek kys­lí­ku;
 • trau­ma­tic­ké poško­ze­ní der­mis.

Účinné léky

S pomo­cí léčiv je mož­né nor­ma­li­zo­vat funk­ci mazo­vých žláz. Navíc tato léči­va mají výraz­né suší­cí vlast­nos­ti.

Na otáz­ku, jak odstra­nit bílé skvr­ny na obli­če­ji, by měly být dopo­ru­če­ny násle­du­jí­cí lát­ky:

 • Masti na bázi kyse­li­ny salicylo­vé a kyse­li­ny mléč­né - Diademin, Stridex, Synthomycin.
 • Zinkové pří­prav­ky - Tsinokap, Desitin, Sudokrem.
 • Masti obsa­hu­jí­cí dehet - Sinaflan, Yam, Terbizil.
 • Kyselina aze­la­o­vá - Skinoren, Isis, Azelik.

Efektivní lidové metody

Mnoho lidí se zají­má o to, jak se vypo­řá­dat s kru­pič­kou na tvá­ři pomo­cí lido­vých pro­střed­ků. Pokud je to mož­né, domá­cí pro­střed­ky by měly být kom­bi­no­vá­ny s léky.

Nejúčinnější lido­vá léč­ba je násle­du­jí­cí:

Droždí. Nejprve musí­te roz­pus­tit 30 g medu, při­dat 7 g pivo­var­ských kvas­nic a důklad­ně pro­mí­chat. Nalijte 4 ml roz­to­ku pero­xi­du o kon­cen­t­ra­ci 3-6%. Hotová kom­po­zi­ce se nane­se na kru­pič­ku bavl­ně­ným tam­po­nem a nechá se půl hodi­ny půso­bit. Pak vše smyj­te.

Kopřiva. Oloupejte dýni ze slup­ky a semen, omyj­te ji a osuš­te. Nakrájejte 40 g ovo­ce, roz­mel­te mlýn­kem na maso. Přidejte 60 ml vod­ky nebo koňa­ku a nech­te celý den stát. Poté smí­chej­te s 10 ml kopři­vy, směs se zře­dí vodou v pomě­ru 2: 1. Pro dosa­že­ní kon­zis­ten­ce pas­ty při­dej­te oves­né nebo žit­né otru­by. Produkt zamí­chej­te a nanes­te na obli­čej po dobu 15 minut.

Aktivní uhlí. Lék má výraz­né absorpč­ní vlast­nos­ti. Rozemelte 7 tablet uhlí a smí­chej­te s vodou. Směs se naná­ší na obli­čej a udr­žu­je do sucha.

K léč­bě může­te tak­též pou­žít:

 • Měsíček
 • Kosmetický jíl
 • Vejce
 • Kefír
 • Med
 • Heřmánek
 • Mořskou sůl a dubo­vou kůru.

Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04863 s | počet dotazů: 269 | paměť: 61690 KB. | 04.10.2023 - 06:13:13