Kritiky.cz > Pro domov > Jak obléci dům

Jak obléci dům

img a309777 w1994 t1520801620

Inspirací v růz­ných maga­zí­nech o byd­le­ní najde­te zajis­té dost a dost. Důležité je tako­vý zásah a úpra­vy pořád­ně nača­so­vat a naplá­no­vat. Není to úpl­ně lev­ná zále­ži­tost, zvlášť popustíte-li uzdu svo­jí fan­ta­zii a tak si musí­te dob­ře roz­mys­let i finan­co­vá­ní. Například ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní nebo si vez­me­te půjč­ku, kte­rou pak bude­te něko­lik let splá­cet.
zelená zeď
S nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí se nebu­de­te do prá­ce pouš­tět sami, ale obrá­tí­te se na něja­kou spe­ci­a­li­zo­va­nou fir­mu. Pokud bys­te si pře­ci jen tolik manu­ál­ně věři­li a chtě­li si novou fasádu naho­dit sami, tak musí­te sehnat v prv­ní řadě kva­lit­ní leše­ní, kte­ré bude­te muset kolem domu posta­vit. Vzhledem k cenám pro­ná­jmů si musí­te prá­ci dob­ře naplá­no­vat, abys­te vše měli hoto­vé v co nej­krat­ším čase. Důležitou roli hra­je samo­zřej­mě i dob­ré poča­sí, aby fasáda dob­ře schnu­la.
Máte-li star­ší dům, kte­rý ješ­tě není zatep­le­ný, je tře­ba mys­let před naho­ze­ním fasády i na to. Zabráníte vel­ké­mu úni­ku ener­gie a ušet­ří­te nákla­dy za vytá­pě­ní. Můžete si vybí­rat z celé šká­ly barev, co se fasádo­vých omí­tek týče, ale i z celé šká­ly mate­ri­á­lů. Můžete pod­le typu domu a vaše­ho vku­su kom­bi­no­vat růz­né mate­ri­á­ly spo­leč­ně s fasád­ní omít­kou. Jen neza­po­mí­nej­te, že to není návrh na rok nebo dva. Měl by odpo­ví­dat vaše­mu dlou­ho­do­běj­ší­mu vku­su, ne být jen krát­ko­do­bým mód­ním výstřel­kem.

Typy fasád

·         Dřevěné fasády
·         Obkladové cih­ly
·         Umělý kámen
·         Přírodní kámen
·         Plechové fasády
·         Minerální deko­ra­tiv­ní omít­ky
·         Silikonové deko­ra­tiv­ní omít­ky
šedá fasáda

Každý druh má své urči­té výho­dy a nevý­ho­dy, dob­ře se o nich dopře­du infor­muj­te, pří­pad­ně to pro­ber­te s někým, kdo už je na domě má. Projděte se po oko­lí nebo zajeď­te do něja­kých sate­lit­ních ves­nic a měs­te­ček, kde sto­jí vět­ší množ­ství novosta­veb, a podí­vej­te se, jaký styl a jaké bar­vy by se vám líbi­li a zvaž­te, jak by zapadly do vaše­ho oko­lí. Nechte si dosta­tek času na roz­myš­le­nou.

  • Nové bydlení se blíží19. prosince 2019 Nové bydlení se blíží Předem jste promysleli financování rekonstrukčních prací – buď vlastní prostředky anebo hypotéka, nechali jste nakreslit plány, stanovili harmonogram prací a oběhli jste příslušné úřady: […] Posted in Pro domov
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […] Posted in Pro domov
  • Kouzlete se starým nádobím29. května 2020 Kouzlete se starým nádobím Jestli vám přebývá nějaký starý jídelní servis, protože jste si pořídili nový, a nevíte si rady, co se starými talíři, miskami, podšálky, hrnky a šálky a dalším porcelánovým, nebo […] Posted in Pro domov
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Na co dát pozor při výběru králíkárny7. dubna 2020 Na co dát pozor při výběru králíkárny Kam ji umístit – ideální postup je ten, kdy nejprve zvážíte, kde bude stát, a to ještě před jejím pořízením. Můžete pak vybírat z jednotlivých typů ten nejvhodnější, který bude odpovídat […] Posted in Pro domov
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce bytu30. ledna 2020 Rekonstrukce bytu Koupili jste byt či dům, který už má lepší časy za sebou? Rozsáhlejší rekonstrukci řeší hypotékou či úvěrem téměř každá rodina. Banky se předhánějí s co  nejnižšími úrokovými […] Posted in Pro domov
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […] Posted in Pro domov
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com