Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Jak nevědomky zasahují zprávy do našeho života...

Jak nevědomky zasahují zprávy do našeho života...

zprava

Žádná zprá­va je dob­rá zprá­va! (Anonym)

Nikdy nesle­duj­te zprá­vy před spa­ním, jakmi­le se pro­bu­dí­te nebo během dne. Prožijete tak del­ší a zdra­věj­ší život. Pokud mi nevě­ří­te, vzdej­te se poslou­chá­ní, pozo­ro­vá­ní a čte­ní zpráv po dobu jed­no­ho týd­ne, a uvi­dí­te, jak se bude­te cítit. A uvě­dom­te si, kolik vol­né­ho času pro zába­vu zís­ká­te!

Nedělejte si sta­ros­ti. Od něko­ho ve svém oko­lí se dozví­te, stane-li se něco oprav­du důle­ži­té­ho.

Proč nemů­že­me mít sta­ni­ci dob­rých zpráv, kte­rá by nám vyprá­vě­la všech­no o dob­rých skut­cích lidí? Občas se stá­vá, že se obje­ví láka­vá zprá­va, ale bývá to jen vel­mi zříd­ka. Jen si před­stav­te, jak asi půso­bí na vaše děti, když jsou den­ně vysta­vo­vá­ny horo­rům živo­ta. Jak se budou cho­vat a v co budou věřit, až budou star­ší?

Malá rada závě­rem: Nesledujte v tom­to týd­nu žád­né zprá­vy. Jestliže náho­dou něja­ké usly­ší­te nebo uvi­dí­te, nedis­ku­tuj­te o nich. Všímejte si, jak se cítí­te, spí­te a co jste v tom­to týd­nu usku­teč­ni­li.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

 


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70502 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53170 KB. | 17.09.2021 - 21:29:17