Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak na neodolatelné řasy

Jak na neodolatelné řasy

Reklamní tahy

Taky vás fas­ci­nu­jí rekla­my na řasen­ky, kde model­ky máva­jí doko­na­lý­mi „kar­tá­či”? Těmto dámám k nim zpra­vi­dla oprav­du nepo­moh­la výhrad­ně inze­ro­va­ná řasen­ka. Přesto sní­te o podob­ných řasách, ačko­li k vám pří­ro­da byla v tom­to smě­ru poně­kud maceš­ská? Pojďme se podí­vat, jaké máte mož­nost troš­ku vylep­šit to, na co bylo zapo­me­nu­to.

Běžná řasenka

Běžná řasen­ka je prv­ní mož­nos­tí. Vaše brvy nabar­ví a zvý­raz­ní. Ovšem pokud je máte jem­né, krát­ké a téměř nevi­di­tel­né, nebu­de efekt tak výraz­ný se sebe­lep­ší a sebedraž­ší mas­ka­rou. Starý trik tra­do­va­ný z jed­no­ho mód­ní­ho maga­zí­nu na dru­hý radí si před líče­ním lehce poprášit řasy pud­rem. U nás se své­ho času nabí­zel spe­ci­ál­ní pudr, ale vysta­čí­te si pro podob­ný efekt i s tím běž­ným, kte­rým se líčí­te.

Semipermanentní řasenka

Jinou vari­an­tou je tak­zva­ná semi­per­ma­nent­ní řasen­ka. Její pod­sta­tou je to, že i po odlí­če­ní po ní na řasách zůsta­ne tro­chu bar­vy. Jsou tak stá­le zvý­raz­ně­né a úči­nek by se měl čas­těj­ším pou­ži­tím náso­bit. Aktuálně jste mož­ná zazna­me­na­la spo­ty kos­me­tic­ké znač­ky Rimmel, kte­rá má podob­né líči­dlo nově ve svém sor­ti­men­tu.

Umělé řasy

Dalším řeše­ním jsou umě­lé řasy. V pří­pa­dě, že potře­bu­je­te efekt na jeden večer, zvlád­ne­te si je apli­ko­vat i sama doma. Na trhu jsou k dis­po­zi­ci i barev­né ver­ze, tak­že až na něko­ho zamr­ká­te, oprav­du to vzbu­dí pozor­nost. Ty si i s lepi­dlem poří­dí­te za poměr­ně lido­vou sumu v kaž­dé běž­né dro­ge­rii. Jinou mož­nos­tí je vyra­zit do stu­dia a nechat si je pro­dlou­žit a zhus­tit od pro­fe­si­o­nál­ky. Prodloužené brvy vyža­du­jí kvů­li lepi­dlu tro­chu péče (spe­ci­ál­ní odli­čo­va­dla), ale jinak se jich nemu­sí­te bát. A pokud to s dél­kou nepře­že­ne­te, roz­hod­ně netře­ba mít strach, že bude­te vypa­dat jako hereč­ky z fil­mu pro dospě­lé.

Delší a hustší řasy

Zajímavým ved­lej­ším efek­tem kapek pro sní­že­ní nit­ro­oč­ní­ho tla­ku jsou rov­něž del­ší a hust­ší řasy. Jedná se však o léči­vo váza­né na lékař­ský před­pis a pro­dá­vat ho za tím­to úče­lem u nás není povo­le­no. Stejný efekt má pod­le mno­hých uži­va­te­lek rici­no­vý olej. Ten si kou­pí­te vol­ně v lékár­nách, tak­že jest­li máte chuť expe­ri­men­to­vat, může­te to zku­sit.


Foto: Pixabay

  • 88. ročník udílení Oscarů - výsledky29. února 2016 88. ročník udílení Oscarů - výsledky Dnešní den už jsou známy výsledky 88. ročníku Oscara. Nejlepší film Brooklyn Marťan Most špiónů REVENANT: Zmrtvýchvstání Room Sázka na […] Posted in Filmové premiéry
  • Režisér Robert Rodriguez si myslí, že Disney dá...29. prosince 2020 Režisér Robert Rodriguez si myslí, že Disney dá... Režisér Robert Rodriguez si myslí, že Disney dá očekávané Alitě 2 přeci jenom zelenou a pokračování opravdu vznikne. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Forman Festival27. listopadu 2012 Forman Festival V Praze se bude od 7. do 13. prosince konat Forman Festival, kompletní retrospektiva legendy světové kinematografie českého původu. Přijďte dát divácký dárek Miloši Formanovi k jeho […] Posted in Články
  • Buďte o krok napřed28. března 2021 Buďte o krok napřed Nemovitost a domácnost První váš krok v oblasti pojišťování by měl být k uzavření pojištění nemovitosti a domácnosti. Bez této pojistky nesmírně riskujete ztrátu […] Posted in Pro domov
  • BUSTER KEATON - Komik s vážnou tváří11. května 2009 BUSTER KEATON - Komik s vážnou tváří Buster Keaton se ve svých filmech nikdy neusmál, přesto jsou jeho postavy divákům po celém světě dodnes zárukou výborné zábavy. Už v dětství, kdy s ním tatínek ,,zametal“ vaudevillová […] Posted in Profily osob
  • Taxikář - nejslavnější film Martina Scorseseho ze 70. let17. listopadu 2020 Taxikář - nejslavnější film Martina Scorseseho ze 70. let S jizvami na duši, které si přivezl z Vietnamu, pracuje samotář Travis Bickle (Robert De Niro) jako taxikář na nočním Manhattanu. Všude kolem se to hemží přátelstvím, jen Travisovi se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Marta Vančurová (rozhovor)30. května 2018 Marta Vančurová (rozhovor) Jak se vám líbil scénář filmu a jak vzpomínáte na jeho natáčení? Ten scénář se mi líbil, napadala mě spousta témat, kterých se dotýká. Nebyl prvoplánový ani dialogy, to není běžné. Pak […] Posted in Rozhovory
  • Fimfárum 223. března 2006 Fimfárum 2 Po čtyřech letech se vracíme ke čtyřem pohádkám z Werichovy knihy pohádek Fimfárum. A zastavení je to opět velmi příjemné. Moře, stýčku, proč je slané? Bylo nebylo, dva bratři byli od […] Posted in Filmové recenze
  • 107278 350 0 fit10. června 2018 Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker Už máte dost těch škarohlídů kolem vás, kteří vám jen vysávají energii, nebo jste zjistili, že vy sami vidíte svět hlavně v černých barvách a hlavně to už tak nechcete? Pak přesně pro vás […] Posted in Recenze knih
  • Gameplay ze stříllečky Rogue14. června 2020 Gameplay ze stříllečky Rogue Gameplay ze stříllečky Rogue Posted in Krátké aktuality

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,72571 s | počet dotazů: 213 | paměť: 50084 KB. | 10.04.2021 - 16:12:12