Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké recenze > Jak jsem se zamilovala do gangstera (2022)

Jak jsem se zamilovala do gangstera (2022)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Raději budu žít rok jako Tygr, než 20 let jako žel­va! Maciej Kawulski po svém minu­lo­roč­ním gan­gs­ter­kém náře­zu Jak zosta­łem gan­gs­te­rem. Historia pra­wd­ziwa ser­ví­ru­je dal­ší sil­ně pří­bě­ho­vý Opus Magnum a pro mne je ten chlap Polský Scorcese, nikdo aktu­ál­ně nemá vět­ší for­mu na tohle téma jak tenhle borec. Po fil­mař­ské strán­ce vyso­ce pro­maka­ný film na Polské pomě­ry nesku­teč­ně vyzrá­lé a nad­ča­so­vé ( režie, vizu­ál, hud­ba, her­ci, děj vyprá­vě­ní) to vše v té nej­vyš­ší kva­li­tě. Režisér nám zde ve 3 hodi­nách vyprá­ví pří­běh o jed­nom z nej­vět­ších Polských gan­gs­te­rů Nicodemovi ( ve finá­le vypa­dá jak Al Capone!) a musím říct, že gan­gs­ter s tako­vým cha­rak­te­rem, úctou, poko­rou tu snad ve fil­mo­vém svě­tě ješ­tě nebyl. Nebyl to vrah, ani pod­ra­zác­ká svi­ně, ale obchodník/zloděj s inte­lek­tem a na úrov­ni a celý pří­běh mě vel­mi uhra­nul. Ano má nej­vět­ší výt­ka a tro­chu ško­da, že tohle není kla­sic­ká gan­gs­ter­ka, kde by se vraž­di­lo, vál­či­lo, stří­le­lo, mlátilo- což mám nej­rad­ši a tohle zde chy­bí úpl­ně, ale je tu hod­ně sexu, hod­ně drog, hod­ně skvě­lé hud­by i půso­bi­vých dia­lo­gů a skvě­lých postav, že mě to drže­lo v pozor­nos­ti úpl­ně bez pro­blé­mů i bez akce, což se mi stá­vá, tak jed­nou za rok a to musím oce­nit. Netflix to do nás sype už od začát­ku roku a lep­ší gan­gs­ter­ku letos už nej­spíš neuvidím.PS: Povedl se i CZ dabing. Příběh 5/5, Akce 2/5, Humor 2/5, Násilí 2/5, Zábavnost 4/5 Hudba 5/5, Vizuál 5/5, Atmosféra 5/5, Napětí 4/5, Emoce 4/5, Herci 5/5. 8.5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,22984 s | počet dotazů: 256 | paměť: 60836 KB. | 10.06.2023 - 08:03:08