Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde.

Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde.

Faktor
Faktor

Do měs­ta nad Seinou při­šlo jaro a s ním i Angličan Paul West, kte­rý už od začát­ku nabyl dojmu, že se oci­tl ve špat­ný čas na špat­ném mís­tě. Začíná to návště­vou ele­gant­ní fran­couz­ské kavár­ny, kde šálek espressa sto­jí jako v Británii sní­da­ně pro celou rodi­nu. A pokra­čo­va­lo neu­vě­ři­tel­ný­mi scé­na­mi, jaké zná­me ze série Merde. Co dal­ší­ho si pro své čte­ná­ře při­pra­vil Stephen Clarke, se dozví­te v kni­ze Faktor Merde.

Pro ty, kte­ří spa­li na hodi­nách fran­couz­šti­ny nebo pozná­va­li jazyk jiné­ho evrop­ské­ho náro­da, se asi na úvod slu­ší objas­nit, co to vůbec je ono tajem­né Merde. Zvídavý čte­nář už jis­tě pou­žil pře­kla­dač na inter­ne­tu a těm, co se necha­jí pře­kva­pit může­me říct jen to, že se jed­ná o pra­choby­čej­né h… exkre­ment.

A hlav­ní hrdi­na kni­hy Faktor Merde Paul má pocit, že jeho vysně­ný život v Paříži je jeden vel­ký exkre­ment. Malý byt, nepo­ve­de­ný výzkum a šika­na ze stra­ny expří­tel­ky­ně udě­la­jí své a ilu­ze o slad­kém živo­tě ve měs­tě plném roman­ti­ky se roz­pouš­tí jako vločka sně­hu na slun­ci.

Protože se jed­ná o pokra­čo­vá­ní dnes už úspěš­né řady Merde, víme, co může­me od auto­ra oče­ká­vat. A jako pokaž­dé se dočká­me tra­dič­ní dáv­ky typic­ky suché­ho brit­ské­ho humo­ru, nad­hle­du a pře­de­vším iro­nie, kte­rou autor nešet­ří.  Dvanáct kapi­tol obsa­hu­je netra­dič­ní pohled na Francii, Francouze a pře­de­vším Paříž a Pařížanky. Vtipným gra­fic­kým poje­tím zaujme už obál­ka kni­hy.

U Stephena Clarka a jeho řady Merde dochá­zí k tomu, co se bohu­žel stá­vá u úspěš­ných fil­mů. Po obrov­ském úspě­chu, se natá­čí dal­ší a dal­ší pokra­čo­vá­ní, kte­ré bohu­žel vět­ši­nou už nikdy nedo­sáh­nou úrov­ně prv­ní­ho dílu. Stejný pocit mám z edi­ce Merde. První kni­ha úžas­ná, dru­há už méně, tře­tí…  Faktor Merde, ale pat­ří k těm dří­ve napsa­ným titu­lům, tak­že se u jeho čte­ní dob­ře poba­ví­te a neče­ka­jí vás mís­ty nud­né pasá­že jako napří­klad u Merde po evrop­sku.

Jestliže jste pří­z­niv­ci Británie, kte­ré stra­ní­te nad Francií nebo si u čte­ní kni­hy chce­te pros­tě jen odpo­či­nout a dob­ře se poba­vit, jste s Faktorem Merde na správ­né ces­tě a nemů­že­te šláp­nout ved­le. I když pořád lep­ší šláp­nout ved­le než pří­mo doprostřed…


 • Série: Merde! (5.)
 • Originální název: The Merde Factor
 • Žánr: Literatura svě­to­vá, Romány
 • Vydáno: 2013, Plus
 • Počet stran: 288
 • Překlad: Richard Podaný
 • Ilustrace/foto: Jakub Požár
 • Vazba kni­hy: pev­ná / váza­ná
 • ISBN: 978-80-259-0163-2

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Mocná Afrodité12. března 2020 Mocná Afrodité (zdroj fotky: novinky.cz)Woody Allen je samozřejmě velký borec, kterému většina současných tvůrců nesahá ani pod vytažené nohavice. Nápady z Woodyho tryskají s pravidelností ne nepodobné […] Posted in Divadelní recenze
 • Lea31. března 2004 Lea Měsíc českého filmu na Kinomolu zakončíme melancholickým snímkem, který v roce 1997 bodoval i v Českém Lvu. Lenka Vlasáková získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli a […] Posted in Filmové recenze
 • Full Game | Austria vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds23. května 2022 Full Game | Austria vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
 • Číselné omalovánky se zvířátky28. února 2017 Číselné omalovánky se zvířátky Matematika pro nejmenší, která hravou formou procvičí čísla od jedničky do devítky, ale také barvy a druhy zvířat – to jsou Číselné omalovánky se zvířátky. Vycházejí jako brožovaná lepená […] Posted in Recenze knih
 • Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles23. dubna 2007 Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles V záplavě různých Pokémonů a Digimonů si na zelené zmutované Želví Ninjy vzpomene málokdo. Ti, kteří je před lety zbožňovali, obdivovali a nedali na ně dopustit už jsou odrostlejší a k […] Posted in Filmové recenze
 • Riddick: Kronika temna19. října 2019 Riddick: Kronika temna Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma, tak čekáte marně. Riddick: Kronika temna je stylově velice odlišný film. Ano, oficiálně jde o […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hra o trůny - rekapitulace první série29. června 2017 Hra o trůny - rekapitulace první série https://youtu.be/e0Y8KpQpW8c Posted in Videa
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […] Posted in Recenze knih
 • Rychlí a zběsilí16. prosince 2007 Rychlí a zběsilí 02.04 vyjde slunce a spolu sním, i první možnost shlédnout, akcí nadupané pokračování, tuningové série s pořadovým číslem 4. Režisérem velkolepé podívané […] Posted in Recenze
 • Sabina Remundová MAŘČI26. dubna 2017 Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych, že je to taková tragikomická postava. Dost často se projevuje takovým způsobem, že ostatní […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88179 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56650 KB. | 02.07.2022 - 04:15:10