Jak financovat rekonstrukci

img a299599 w1996 t1509484931

Pokud jste vlast­ní­ky bytu nebo domu, tak Vás tato situ­a­ce doza­jis­ta již potka­la, prá­vě jí pro­chá­zí­te nebo na Vás čeká. Čas od času je pros­tě tře­ba něco vymě­nit, opra­vit, vybou­rat, zmo­der­ni­zo­vat, zvět­šit. A někdo to musí zapla­tit.
rekonstrukce střechy
Pokud je v rodi­ně schop­ný řeme­sl­níka nemu­sí to být zrov­na vyu­če­ný odbor­ník, ale tako­vý ten chlap, co se prá­ce nebo­jí a umí od vše­ho tro­chu, a co neu­mí, to se rych­le nau­čí, s někým se pora­dí, vyhle­dá si na inter­ne­tu a nechá za sebou prá­ci radost pohle­dět, tak lze poměr­ně dost ušet­řit. Platit pak musí­te vlast­ně jen mate­ri­ál. Sice se to někdy tro­chu táh­ne, ale za ty níz­ké nákla­dy to sto­jí.
pokoj během rekonstrukce
Pokud si ovšem musí­te sehnat něko­ho „z ven­ku“, dostá­vá­te se do zce­la jiných ceno­vých dimen­zí a také si musí­te dát pozor na to, na jaké­ho odbor­ní­ka nara­zí­te. Rozhodně se vypla­tí dát na dopo­ru­če­ní. Rezervujte si potom řeme­sl­ní­ky včas, ti dob­ří mají plný kalen­dář na měsí­ce dopře­du.
Chystáte-li se na men­ší rekon­struk­ci typu výmě­na oken, rekon­struk­ce kou­pel­ny a toa­le­ty, nová kuchyň­ská lin­ka, zatep­le­ní půdy, nová stře­cha, nová fasáda a podob­ně, pak by vám mělo sta­čit sta­veb­ní spo­ře­ní a pří­pad­ný úvěr z něj. Tady se roz­hod­ně vypla­tí si sta­veb­ní spo­ře­ní zalo­žit a pra­vi­del­ně spo­řit. Jednou za šest let se pak může­te do něja­kých těch oprav pus­tit a nijak výraz­ně se neza­dlu­ží­te. Naspořit si samo­zřej­mě může­te i pra­vi­del­ním odklá­dá­ním men­ších čás­tek na spo­ří­cí účet, ale u sta­veb­ní­ho spo­ře­ní máte vět­ší úrok a stát­ní pří­spě­vek, to se pořád ješ­tě vypla­tí.
Pokud potře­bu­je­te rekon­stru­o­vat od zákla­dů a chys­tá­te se pře­dě­lá­vat celý byt, dělat elek­tro­in­sta­la­ce, pře­dě­lá­vat příč­ky, poklá­dat nové pod­la­hy apod., bude­te potře­bo­vat již vět­ší obnos a musí­te se pus­tit do vyjed­ná­vá­ní s ban­ka­mi a vyří­dit si žádost o úvěr, či hypo­té­ku. Obrňte se trpě­li­vos­tí, pří­pad­ně ten­to úkol zadej­te finanč­ní­mu porad­ci, kte­ré­mu věří­te, ať to vyří­dí za Vás. Je to někdy o ner­vy.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné?7. února 2020 LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné? Nosíte si po kapsách významné památeční předměty, které vám darovali členové vaší rodiny? Věříte na amulety a nemůžete bez nich usnout? Pak je tato oblíbená dekorace, kterou znali již […]
  • Po čem děti touží? Dětské hřiště!17. dubna 2020 Po čem děti touží? Dětské hřiště! "Maminko, můžu si jít hrát ven?" Určitě jste tuto větu od své ratolesti někdy slyšeli. Samozřejmě, že je tu vždy možnost navštívení veřejného dětského hřiště. Taková hřiště, ale […]
  • Zařizujeme pokoj pro školáka7. února 2020 Zařizujeme pokoj pro školáka Nastoupilo vaše dítě do první třídy? Jistě jste již pocítili, co taková změna v jeho životě přináší. A co teprve v tom vašem. Dítěti se školou přibývají nové potřeby. Doposud byl […]
  • Každá nemovitost musí být kvalitní18. května 2020 Každá nemovitost musí být kvalitní Když se rozhodnete, že chcete bydlet na zámku, mít opravený hrad či investovat do jiných druhů starších budov, musíte si uvědomit, že i takové druhy objektů, jsou zapotřebí, aby byly […]
  • Nejnovější trendy v ložnici4. února 2020 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Na co dát pozor při výběru králíkárny7. dubna 2020 Na co dát pozor při výběru králíkárny Kam ji umístit – ideální postup je ten, kdy nejprve zvážíte, kde bude stát, a to ještě před jejím pořízením. Můžete pak vybírat z jednotlivých typů ten nejvhodnější, který bude odpovídat […]
  • Doma je i tam, kde nejsme každý den2. března 2020 Doma je i tam, kde nejsme každý den Jo, chataři a chalupáři. Pro ně je chata nebo chalupa takovým druhým domovem. Tráví tam sice mnohem méně času, než ve svém opravdovém domově, ale protože si tam jezdí odpočinout, těší se […]
  • Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou16. ledna 2020 Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou Ať už máte úklid rádi či nikoliv, před Vánocemi je potřeba se na to pořádně vrhnout a dát bydlení trochu do kupy. Už jen pro náš dobrý pocit. Takový velký generální úklid vám zase nějakou […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
Další naše články...