Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jak býti dobrou ženou

Jak býti dobrou ženou

JakByti
JakByti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Paulette je žena v nej­lep­ších letech, kte­rá žije se svým man­že­lem Robertem v malém měs­teč­ku ve Francii. Společně pro­vo­zu­jí sou­kro­mou ško­lu pro dospí­va­jí­cí dív­ky, lido­vě řeče­no rodin­nou ško­lu. Cílem těch­to škol bylo vycho­vá­vat a vzdě­lá­vat dív­ky, aby se sta­ly dob­rý­mi žena­mi a man­žel­ka­mi. Ve ško­le se setká­va­jí dív­ky z růz­ných spo­le­čen­ských vrs­tev. Všechny jsou mla­dé a mají život před sebou. Najdeme mezi nimi dív­ky ostý­cha­vé, nad­še­né, zví­da­vé, ale také vyzý­va­vé až drzé. Ale v 60. letech 20. sto­le­tí měla mít mla­dá žena vhod­né způ­so­by a vycho­vá­ní, aby se moh­la vdát a zalo­žit si rodi­nu. Rodiče dívek mají zájem, aby se tak jejich dce­ry cho­va­ly. Ale někte­ré z dívek mají svo­ji před­sta­vu o živo­tě. I Paulette je tako­vá a udě­lá vše pro svo­ji rodi­nu a ško­lu. Jedinou trh­li­nou na fun­go­vá­ní ško­ly je smrt Paulettina man­že­la a zjiš­tě­ní, že ško­la se dosta­la do exis­tenč­ních pro­blé­mů. Najednou se Paulette musí roz­hod­nout, co udě­lat a jaký bude její dal­ší život. Zkrátka je potře­ba vykro­čit do živo­ta jako samo­stat­ná žena a oso­ba.

Scénář k fil­mu napsal Martin Provost, mezi jehož zná­mé sním­ky pat­ří “Jeden hot a dru­hý čeho“ či „Séraphine“. Film “Jak býti dobrou ženou“ jed­nak uka­zu­je vzdě­lá­vá­ní a život dívek v 60. letech ve Francii, ale sou­čas­ně zachy­cu­je tou­hu člo­vě­ka po svo­bo­dě a žít svůj život pod­le svých před­stav. Do živo­ta ale zasa­hu­jí vždy vněj­ší okol­nos­ti a samo­zřej­mě důle­ži­tou roli hra­je také rodi­na. Provost popi­su­je pří­běh hlav­ní hrdin­ky s nad­hle­dem a humo­rem. Pro sou­čas­nou gene­ra­ci může být film jako výlet do doby, kdy žili jejich pra­ro­di­če či pra­pra­ro­di­če, a jaké spo­le­čen­ské kon­ven­ce sva­zo­va­ly roz­hod­nu­tí mla­dých žen i zku­še­ných man­že­lek.

Do hlav­ní role Paulette je obsa­ze­na fran­couz­ská hereč­ka Juliette Binoche (Čokoláda, Kdo si mys­líš, že jsem, ad.), pro kte­rou je to dal­ší ze zaji­ma­vá role. Hraje „dobrou ženu“ vel­mi pře­svěd­či­vě a lid­sky, stej­ně tak jako nevá­za­nou a zami­lo­va­nou ženu. Skvěle jí sekun­du­jí hereč­ky Yolande Moreau (Když moře stou­pá, Séraphine), v roli švag­ro­vé a kuchař­ky, a Noémie Lvovsky (Backstage, Znovu zami­lo­va­ná) jako jep­tiš­ka a uči­tel­ka.

Důležitou roli ve fil­mu hra­jí ve fil­mu kos­týmy, kte­ré vra­cí divá­ky do doby 60tých let ve Francii a samo­zřej­mě také kame­ra. Záběry na růz­né situ­a­ce jsou výstiž­né, nevšed­ní pohle­dy jsou pak na okol­ní kra­ji­nu.

Na fil­mu se líbi­lo jeho téma, kte­ré mě vrá­ti­lo do časů rodin­ných škol a měš­ťan­ské­ho živo­ta. V dneš­ní době je to ale spí­še úsměv­né, jak se dív­ky vzdě­lá­va­ly a jaké byly náro­ky na ženu.


Photo © Memento Films Distribution


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Godzilla – První představení "MonsterVerse"6. dubna 2021 Godzilla – První představení "MonsterVerse" Je tomu už více než šedesát let, co přišla do kin první příšera atomového věku. K tomuto velkému výročí natočili Američané další oslavný film s touto japonskou ikonou. Bohužel celému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost in the Shell - 80 %29. března 2017 Ghost in the Shell - 80 % Co bychom měli čekat od sci-fi, které je v komiksové verzi kultovní? Asi taky kultovní film, že.   Ale to bychom měli mít opravdu zkušeného tvůrce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost in the Shell - trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • JULIETTE BINOCHE19. května 2014 JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezinárodní uznání. Jako jediná herečka se může pochlubit tím, že získala ceny za nejlepší ženský herecký […] Posted in Profily osob
  • Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)27. července 2008 Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge) Třetí barva francouzské vlajky vyjadřuje bratrství. Poslední film Krzysztofa Kiéslowského s jeho trilogie Tři barvy je však s tímto tématem spojen jen velmi volně. Podstatu bratrství se mu […] Posted in Filmové recenze
  • Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc)20. července 2008 Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc) Druhý film z trilogie Krzysztofa Kiéslowského, který navozuje asociace barvami francouzské vlajky a revolučním heslem Volnost, rovnost, bratrství. Tento film je hlavně satirou na dobové […] Posted in Filmové recenze
  • VIN DIESEL1. srpna 2014 VIN DIESEL VIN DIESEL  byl vloni poctěn hvězdou na hollywoodském chodníku a v současné době natáčí další pokračování ságy Rychle a zběsile s názvem Rychle a zběsile 7, které by do kin mělo přijít v […] Posted in Profily osob
  • Mortal Kombat 11 se už prodalo 8 milionů kopií, pochlubil se...7. října 2020 Mortal Kombat 11 se už prodalo 8 milionů kopií, pochlubil se... Mortal Kombat 11 se už prodalo 8 milionů kopií, pochlubil se kreativní šéf Ed Boon na svém Twitter účtu Posted in Krátké herní aktuality
  • Jurský svět | Jurassic World [85%]11. června 2015 Jurský svět | Jurassic World [85%] Původní Jurský park byl ve své době zjevením. Revoluční snímek nejen že ovlivnil generace dospívajících ale také se nadobro zapsal do filmařských dějin hodně tučným písmem hned z […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,40418 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61701 KB. | 24.09.2023 - 05:57:32