Kritiky.cz > Speciály > Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA

Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA

Basnici2

V kaž­dém pokra­čo­vá­ní se Štěpán Šafránek zami­lo­val do jiné dív­ky, kaž­dé z nich psal ver­še a kaž­dá z nich dosta­la  poe­tic­ké jmé­no – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve nedáv­no autor Básníků  Ladislav Pecháček pro­zra­dil, že ta jmé­na vymýš­lel kvů­li bás­nič­kám, pro­to­že vždy se mu někte­ré z nich hodi­lo do  rýmu. Tak tomu bylo u prv­ních dílů, u čtvr­té­ho se k pohád­ko­vé lás­ce Popelce při­da­lo super, pro­to­že měla ješ­tě čty­ři  sest­ry! Každá dív­ka se liši­la i bar­vou vla­sů. Když se vystří­da­ly blon­dý­ny, čer­no­vlás­ky, bru­ne­ty, tak pro pátý díl si  Pecháček s Kleinem vymys­le­li zrzku, a pro­to Veverka.

A tak zbý­vá otáz­ka – jak se bude jme­no­vat sou­čas­ná lás­ka? A proč se vlast­ně nový díl točí kolem sna­hy dva­nác­ti­le­té­ho  syna Štěpánka a kama­rá­dů Kendyho a Karase sehnat novou mamin­ku? Sám autor to vysvět­lu­je: „Kdybych  navá­zal na před­po­sled­ní díl a vyprá­věl o krás­ném har­mo­nic­kém man­žel­ství Štěpána a Veverky Zrzečky, tak by film  byl nuda. Ale bylo vel­kým oříš­kem, jak se humán­ně zba­vit Veverky a při­tom zacho­vat Šafránkův smy­sl pro fair play.“

A obje­ví se v šes­tém díle nová bás­nič­ka? To nech­me uta­je­né, ale pro­to­že ve fil­mu nebu­dou opět chy­bět ani pís­nič­ky  Jaroslava Uhlíře s tex­ty Ladislava Pecháčka, před­sta­ví­me vám úvod­ní song, kte­rý s nad­še­ním zpí­va­jí Junior se svou  novou kama­rád­kou Vanesskou ve sbo­ru Bambini Felici.

Každý tať­ka má svou mam­ku,
kaž­dý zají­ček svou jam­ku.
Každá kočka má kocou­ra,
co se pořád někde cou­rá.

Každý muž má svo­ji ženu,
kaž­dý Radúz Mahulenu.
Jenom my dva s tatín­kem
jsme jak Spejbl s Hurvínkem.

  • Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR Přípravy a samotné natáčení Básníků číslo 6 provázela zvláštní atmosféra. Nikdo z herců ani na okamžik nezaváhal  a přijal „pozvání“ na malý „básnický zázrak“ s povděkem. Nejlépe to […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT? Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let.  Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ Píše se rok 1982. Do „filmové matriky“ se poprvé zapisuje film o Básnících – Jak svět přichází o básníky.  Z tvůrčí dílny doktora Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina. A na […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ Šestí Básníci vracejí na scénu řadu postav, které potkávají diváci už od prvního dílu. Vedle Pavla Kříže se samozřejmě  objeví David Matásek coby Kendy, nebo spolužák Karas (Lukáš […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]

Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com