Kritiky.cz > Vaření > Jahody rychle hnijí a to je jejich jediné mínus. Experti radí, co dělat, aby ovocí déle vydrželo.

Jahody rychle hnijí a to je jejich jediné mínus. Experti radí, co dělat, aby ovocí déle vydrželo.

fb 14990736500

Jahody jsou zdro­jem vita­mí­nu C, anti­o­xi­dan­tů a mine­rá­lů. Když je sezó­na, vět­ši­na z nás neo­do­lá svě­ží­mu ovo­cí a zele­ni­ně. Často kupu­je­me pří­liš vel­ké množ­ství a zby­tek scho­vá­me do led­ni­ce. Bohužel po něko­li­ka dnech už jaho­dy pat­ří do koše, pro­to­že se na nich obje­vi­la plí­seň. Je to vel­ká ztrá­ta kaž­dé­ho milov­ní­ka čer­stvé zele­ni­ny a ovo­cí.

Tento způ­sob pomů­že ucho­vat jaho­dy déle čer­stvé!

Budete potře­bo­vat: 

- ocet
- vodu
- mísu
- skle­ni­ci
- papí­ro­vé utěr­ky
- plas­to­vé dózy na ovo­cí

1. Do mísy nalij­te 1/2 skle­ni­ce octa a 2 skle­ni­ce vody.

2. Do vznik­lé smě­si vlož­te jaho­dy a nech­te je tam 10 minut.

Na násle­du­jí­cí stra­ně nejde­te více infor­ma­cí.

3. Jahody poté sceď­te…

… a polož­te na papí­ro­vou utěr­ku, ať dob­ře uschnou.

4. Jahůdky pak pře­lož­te do plas­to­vé dózy (ve kte­ré jsou otvor) a dej­te do led­nič­ky.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Článek byl převzat z webu  Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...