Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jackie Chan

Jackie Chan

JackieChan
JackieChan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Narodil se 7.4.1954 v Hongkongu jako Chan Kong Sang.

Začínal jako pou­hý čín­ský kaska­dér a teď dělá kaska­dé­ra sám sobě v mno­ha úspěš­ných akč­ních fil­mech, z nichž někte­ré sám režíroval.Kvůli extrém­nos­ti svých kous­ků už se mno­ho­krát zra­nil a pár­krát se natá­če­ní muse­lo i odlo­žit. Ve vel­ké Číně plné sna­ži­vých lidí je těž­ké se pro­sa­dit a Jackie Chan je jed­ním z mála, kte­rým se to daří.

Vystudoval inter­nát­ní ško­lu pro budou­cí her­ce, kde se učil akro­ba­cii, bojo­vá umě­ní, tanec a zpěv.

Poprvé si zahrál v osmi letech ve fil­mu Big and Little Wong Tin Bar. Pokud měl mož­nost při­vy­dě­lá­val si kom­par­sem a poz­dě­ji kaska­dér­stvím. Párkrát si zahrál s legen­dou Brucem Lee a po jeho smr­ti se stal téměř stej­ně slav­ným a ve stej­ném odvět­ví fil­mu. Jackie Chan ale hra­je i v kome­di­ích.

Když se mu pře­sta­lo dařit, byl nucen odjet do Austrálie za svý­mi rodi­či, kde pra­co­val v restau­ra­ci a na sta­ve­niš­ti, kde také zís­kal své jmé­no Jackie, pro­to­že děl­ní­kům jeho jmé­no děla­lo pro­blém.

Když Jackie dokon­čil stu­dia, živil se jako kaska­dér. Jeho prv­ním vel­kým hitem ale byl film Snake in the Eagle’s Shadow, kte­rý byl poz­dě­ji zastí­něn fil­mem Mistrův syn, kde zce­la vyu­žil kung-fu. Po tom­to trhá­ku nato­čil vel­mi úspěš­ný film Odvážná hye­na. Poté se pro­sa­dil i v ame­ri­ce a stal se nej­lé­pe pla­ce­ným her­cem Asie.

Chvíli spo­lu­pra­co­val s Lo Weiem, ale jejich spo­lu­prá­ce nevy­šla, pro­to­že Jackie Chan chtěl v akč­ních fil­mech i tro­chu kome­die. Režíroval film Police Story, kte­rý se dočkal úspě­chu.

Hodně zazá­řil ve fil­mech: Rachot v Bronxu, Křižovatka smr­ti (po boku Chrise Tuckera), Tenkrát na výcho­dě (po boku Owena Wilsona a Lucy Liu), Tuxedo, Mýtus a mno­ha dal­ších. Objevil se na chví­li i v oblí­be­ném ani­mo­va­ném seri­á­lu Griffinovi. Daboval Kung Fu Pandu nejen ang­lic­ky, ale také man­darín­šti­nou a kan­ton­šti­nou.

Poslední dobou už pře­mýš­lí o ukon­če­ní herec­ké kari­é­ry (hlav­ně kvů­li svým čet­ným pora­ně­ním) a chce se věno­vat hlav­ně pro­duk­ci. Jackie má jed­no­ho syna J.C. s tcha­jwan­skou hereč­kou Lin Feng-Chiao, se kte­rou se v roce 1983 ože­nil.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,62115 s | počet dotazů: 235 | paměť: 61455 KB. | 28.11.2022 - 06:32:12