Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jackass 3D - Nepochopená zábava kompletně ve 3D

Jackass 3D - Nepochopená zábava kompletně ve 3D

jackass 3d nepochopena zabava kompletne ve 3d
jackass 3d nepochopena zabava kompletne ve 3d

Lidé ze sku­pi­ny Jackass jsou v drti­vé vět­ši­ně širo­kou veřej­nos­tí nepo­cho­pe­ni. Provádějí bláz­ni­vé kous­ky, na kte­ré by neměl žalu­dek ani ten nej­o­tr­lej­ší kaska­dér. Podle svých slov chtě­jí doká­zat samy sobě, co všech­no jejich těla doká­žou, ale také chtě­jí šoko­vat širo­kou veřej­nost svý­mi podiv­ný­mi kous­ky.

Jackass 3D reží­ro­val Jeff Tremaine, kte­rý reží­ro­val i pře­de­šlé díly Jackass série. Svoje kous­ky v něm před­vá­dě­jí Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O, Chris Pontius, Preston Lacy, Jason Acuña, Dave England, Ehren McGhehey, Jarno Laasala, Jarno Jarppi Leppälä, Jukka Hilden, Jeff Tremaine, Tony Hawk, Spike Jonze, Seann William Scott, Rip Taylor, Brandon Dicamillo, Mike Judge a mno­hý­mi opla­ká­va­ný Ryan Dunn, kte­rý před­ne­dáv­nem zemřel. Mezi jeho obdi­vo­va­te­le pat­ří i Český rap­per Marpo, kte­rý na svém FB pro­fi­lu vyjá­d­řil lítost nad jeho úmr­tím.

Jedno se fil­mu Jackass 3D nemů­že upřít, a to ori­gi­na­li­ta a kva­lit­ní 3D zpra­co­vá­ní, na kte­ré se dá kou­kat celé hodi­ny. Pokud jste fanouš­ky této „zvrh­lé“ zába­vy, pak vyraz­te do kina, nebo si zakup­te film na Blu-ray 3D dis­ku a ponoř­te se do svě­ta bláz­ni­vých kous­ků a skvě­lé zába­vy. Trailer na film Jackass 3D může­te shléd­nout zde!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,72382 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56660 KB. | 29.06.2022 - 21:58:03