Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Jack Ryan: V utajení

Jack Ryan: V utajení

JackRian

„Měla to být prá­ce v kan­ce­lá­ři.“

-- Jack Ryan

Jack Ryan, kul­tov­ní posta­va z pera Toma Clancyho, se vra­cí na fil­mo­vá plát­na v napí­na­vém thrille­ru. Když se akti­vu­je glo­bál­ní tero­ris­tic­ká síť, skvě­lý ana­ly­tik CIA, Chris Pine (Star Trek) nemá jinou mož­nost, než zasáh­nout. Každý, v jehož moci je při­chá­ze­jí­cí mezi­ná­rod­ní mega kata­stro­fu odvrá­tit, by tím něco ztra­til nebo něco skrý­vá. Komu může Ryan v tako­vé situ­a­ci věřit?

V chlad­ném cen­t­ru Moskvy rus­ký oli­gar­cha chys­tá spus­tit sofis­ti­ko­va­ný, ale divo­ký plán finanč­ní­ho tero­ris­mu, kte­rý by mohl způ­so­bit pád Spojených stá­tů. Mezitím na Wall Street Jack Ryan, taj­ný agent - nová­ček z řad CIA, dostá­vá svůj vůbec prv­ní úkol v teré­nu.  Ani se neo­hřál ve své úřed­nic­ké žid­li a už se oci­tá hlu­bo­ko v tem­ném svě­tě, kde není jas­né, kdo je pří­tel a kdo úhlav­ní nepří­tel. Jack brzy pocho­pí, že ve svě­tě, kde jsou všech­ny pohnut­ky pode­zře­lé a kde se tajem­ství a lži jen rojí, kaž­dý tah, kte­rý udě­lá, je ris­kant­ní a může otřást svě­to­vou sta­bi­li­tou.

JACK RYAN: V UTAJENÍ před­sta­ví Clancyho „oby­čej­né­ho“ agen­ta CIA - ostý­cha­vé­ho špi­ó­na, kte­rý již vstou­pil do dějin pop­kul­tu­ry - jako aka­de­mic­ké­ho vzdě­lan­ce z 21. sto­le­tí, kte­rý musí odvrá­tit svou pozor­nost od teo­re­ti­zo­vá­ní a odhod­lat se ke sku­teč­né akci v boji s tero­ris­mem.

            Paramount Pictures a Skydance Productions uvá­dí film v pro­duk­ci Lorenza di Bonaventury/Mace Neufelda “JACK RYAN: V UTAJENÍ”.  Režie: Kenneth Branagh. Scénář inspi­ro­va­ný posta­va­mi Toma Clancyho napsa­li: Adam Cozad a David Koepp. Hrají: Chris Pine, Kevin Costner, Kenneth Branagh a Keira Knightley. Producent: Mace Neufeld, Lorenzo di Bonaventura, David Barron a Mark Vahradian. Výkonný pro­du­cent: David Ellison, Dana Goldberg a Paul Schwake.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,45034 s | počet dotazů: 231 | paměť: 54038 KB. | 29.07.2021 - 19:35:52