Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Jack Palance

Jack Palance

stažený soubor 2

Jméno Jack Palance je asi vět­ši­ně čes­kých divá­ků nezná­mé, ale je to ško­da, pro­to­že se jed­ná o vel­mi zná­mé­ho holly­wo­od­ské­ho her­ce. Narodil se jako Volodymir Ivanovič Palahniuk 18. úno­ra 1919 v Pensylvánii, ve měs­tě Hazleton. Jak je zřej­mé ze jmé­na, jeho rodi­če pochá­ze­li z býva­lé­ho Sovětského sva­zu, kon­krét­ně z Ukrajiny. Za mla­da pra­co­val v dolech a také pro­fe­si­o­nál­ně boxo­val. Jakmile vypuk­la dru­há svě­to­vá vál­ka, naru­ko­val dob­ro­vol­ně do armá­dy. Vysloužil si mimo jiné tře­ba i Purpurové srd­ce.

Prorazil poměr­ně brzo – hned ve svém tře­tím fil­mu – Sudden Fear. Za ztvár­ně­ní dra­ma­tic­ké role také při­le­tě­la prv­ní nomi­na­ce na Oskara. Hned vzá­pě­tí po roce zís­kal dru­hou nomi­na­ci na Oskara za film Shane. Opět to byla zlá role. S jeho vizá­ží ani nemohl hrát klad­né posta­vy – obli­čej ho před­ur­čo­val k padou­chům. Točil jeden film za dru­hým, ale byly to spí­še v uvo­zov­kách řeče­no oby­čej­né sním­ky, než ty, kte­ré by láma­ly rekor­dy v kinech.

V roce 1991 si mohl říct do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho. Natočil kome­dii Dobrodruzi z vel­ko­měs­ta, za kte­rou už Oskara zís­kal. Jack Palance byl dva­krát žena­tý. Z prv­ní­ho svaz­ku měl tři děti. Z dru­hé­ho už žád­né. Mluvil šes­ti svě­to­vý­mi jazy­ky či tře­ba malo­val kra­jin­ky a psal bás­ně. Své obra­zy pro­dá­val. Zemřel 10. lis­to­pa­du 2006.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79530 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53261 KB. | 04.12.2021 - 05:56:01