Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > IWO - JIMA

IWO - JIMA

IWO - JIMA
Mám rád počí­ta­čo­vé hry, ty z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky mi jsou také doce­la blíz­ké. Paráda. Má duše zaple­sa­la, když oko (tuším, že to bylo oko levé) spat­ři­lo obal od hry IWO - JIMA. Není to snad ta slav­ná bitva s Japonci na sklon­ku vál­ky? Ano, tak jest!! To musí být skvě­lé! Obal mlu­ví o „incre­di­ble 3D tech­no­lo­gy“. Paráda! Začnu tedy poma­lu insta­lo­vat, zazní fam­fá­ry, vše v úvod­ním setu­pu vypa­dá vel­mi hez­ky. Paráda. Ale… ouha, insta­la­ce náh­le spad­ne!!! Černá obra­zov­ka, jen kur­zor myši zou­fa­lé zírá do tem­no­ty. Něco není v pořád­ku, sli­bo­va­né gra­fic­ké orgie se jak­si nedo­sta­vu­jí, rese­tu­ji tedy počí­tač a zatí­nám zuby. Něco tady nebu­de v pořád­ku.. Hurá! Hra se koneč­ně nain­sta­lo­va­la. Úvodní menu je ješ­tě při­ja­tel­né, ale to, co násle­du­je poté je ztě­les­ně­ním noč­ních můr toho nej­hor­ší­ho úchy­la. Hra vás vyho­dí na pláž, kde čelí­te úto­ku pří­šer­ných poly­go­nů. Japonští vojá­ci se při úto­če­ní evi­dent­ně šet­ří, dokon­ce ani necho­dí, jejich posta­vič­ky lehce levi­tu­jí ve vzdu­chu. Grafika, kte­rý posta­vič­ky roz­po­hy­bo­vá­val bych pro výstra­hu zastře­lil, byla by to jen služ­ba lid­stvu, tako­vé­to kre­a­ce totiž na pódiu nepřed­vá­děl ani Michael Jackson. Jediné, co by na hře ješ­tě ušlo jsou zvu­ky, ale to je bohu­žel málo.
Pro lep­ší před­sta­vu o „kva­li­tách“ hry může­me užít meto­du kom­pa­ra­ce. Vezměme si např. hru Operace Flashpoint, kte­rá vyšla při­bliž­ně ve stej­né době a o níž jsem tady také něco psal. Tématikou vál­ky by moh­la spa­dat pod stej­ný žánr jako Iwo - Jima (i když ve Flashpointu jde o kon­flikt fik­tiv­ní). Flashpoint má SKVĚLOU umě­lou inte­li­gen­ci nepřá­tel i spo­lu­bo­jov­ní­ků, Iwo - Jima (dále již jen IJ, i když pro tako­vou hrů­zu by se měla vymys­let něja­ká více odstra­šu­jí­cí zkrat­ka) má skvě­lou umě­lou debi­li­tu vojá­ků. Flashpoint má zají­ma­vý pří­běh, hra není ste­re­o­typ­ní. IJ pří­běh ani nemá, mno­ho misí si je podob­no jako vej­ce vej­ci. Takto bych mohl pokra­čo­vat do neko­neč­na.. Jaké dát hod­no­ce­ní? Co tře­ba zápor­né? Ne, za vším musí­me vidět lid­skou náma­hu a oce­nit i nepa­tr­né kla­dy. Tak tedy…
Hodnocení: 8%.

  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […] Posted in Retro games
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […] Posted in Retro games
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […] Posted in Retro games
  • Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 201019. května 2020 Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 2010 Hra už od prvních screenshotů, trailerů a slibů vývojářů vypadala naprosto famózně (4 různá zakončení, větvení příběhu, možnost se rozhodovat, možnost použít kus nábytku ke zmlácení […] Posted in Retro games
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […] Posted in Retro games
  • Golden Axe28. října 2019 Golden Axe Golden Axe, jméno, jehož vyslovení mnohým rozbuší srdce na míru místy až nezdravou.Ano, tak se hlásí pravá legenda.Na počátku byla jednička a nula. Z jejich vzájemných nekonečných […] Posted in Retro games
  • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití15. července 2019 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […] Posted in Retro games
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […] Posted in Retro games
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...