Kritiky.cz > Profily osob > IVAN POKORNÝ, režisér

IVAN POKORNÝ, režisér

Pokorny

Zkušený reži­sér s roz­sa­hem od diva­dla po film se naro­dil v roce 1952. V roce 1975 absol­vo­val stu­di­um herec­tví na praž­ské DAMU a divá­ci jej moh­li vidět v men­ších rolích v mno­ha stá­le oce­ňo­va­ných fil­mech (např. Amadeus, Údolí krás­ných žab, Jáchyme, hoď ho do stro­je!, Signum Laudis, Vrchní, prch­ni! nebo Tři vete­rá­ni).

Po emi­gra­ci do Rakouska v roce 1983 půso­bil jako docent na Vídeňské kon­zer­va­to­ři a poté až do roku 1994 jako reži­sér v rakous­kých a němec­kých diva­dlech.

Po návra­tu do vlas­ti v roce 1995 nato­čil řadu TV fil­mů hlav­ně rodin­né­ho cha­rak­te­ru. Do pově­do­mí dět­ské­ho divá­ka se vepsal pře­de­vším horo­ro­vě ladě­ným seri­á­lem Přízraky mezi námi (2000). Jeho prv­ním dílem urče­ným pro plát­na kin byl v roce 2002 psy­cho­lo­gic­ký sní­mek s dob­ro­druž­ný­mi prv­ky Únos domů a násled­ně v roce 2017 syro­vý kri­mi thriller skan­di­náv­ské­ho vzo­ru Záblesky chlad­né nedě­le.

Ivan Pokorný nato­čil dnes již přes 20 hra­ných titu­lů, včet­ně šes­ti TV seri­á­lů za něž byl nomi­no­ván na Českého lva, cenu Elsa (obo­jí ČFTA), cenu TýTý nebo zís­kal oce­ně­ní např. MFFDM ve Zlíně. Je m.j. čle­nem Saské aka­de­mie umě­ní (SAK).

Části seriálu:  Uzly a pomeranče

  • Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář11. července 2019 Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář V půvabném podhůří Lužických hor žije Darek (Tomáš Dalecký) se svým otcem a mladší sestrou. Po smrti matky se stává pro své nejbližší velkou oporou a musí upřednostnit povinnosti před […] Posted in Filmové recenze
  • Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu10. prosince 2014 Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu V úterý 9.prosince 2014  představili tvůrci dvanáctidílný seriál, jehož první díl uvede televize ČT 1  v pondělí 5.ledna 2015 od 20:00 hodin. Scénáristka Iva Procházková při své tvorbě […] Posted in Články
  • Tři králové (TV seriál) 199810. června 2013 Tři králové (TV seriál) 1998 Současná (respektive polistopadová) seriálové produkce české, potažmo československé televize (televizí) bývá často a s oblibou terčem velké kritiky. Nakolik je ona kritika oprávněná, […] Posted in TV Recenze
  • Uzly a pomeranče11. července 2019 Uzly a pomeranče Třídílný záznam z novinářské konference, která proběhla ve středu 26. června 2019 od 14:00. https://youtu.be/GMQ3OfNnPhM https://youtu.be/VimkNqRBFZQ https://youtu.be/e5gNrO82-cA Posted in Videa
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
  • Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB10. září 2019 Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB Václav Marhoul Scenárista, producent, režisér Nabarvené ptáče je třetím celovečerním filmem, pod kterým je Václav Marhoul (1960, Praha) podepsán coby scenárista, producent a režisér. […] Posted in Profily osob
  • MICHELLE MONAGHAN28. července 2015 MICHELLE MONAGHAN MICHELLE MONAGHAN  má na svém kontě pestrou paletu rolí, které odrážejí její pevnou povahu, šarm a krásu, a každý film, ve kterém se objevuje, obohatí svým hluboce lidským […] Posted in Profily osob
  • Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let.1. srpna 2018 Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let. Narodil se 19. dubna roku 1953 v Praze 3 na Žižkově. Už od dětství se věnoval divadlu, a tak navštěvoval dramatický kroužek na Základní umělecké škole (v té době pojmenované  Lidová škola […] Posted in Profily osob
  • MARTA VANČUROVÁ (BABIČKA)30. května 2018 MARTA VANČUROVÁ (BABIČKA) (Narozena 1948). Významná česká divadelní a filmová herečka. Absolventka pražské DAMU (1968-72). Velkou část své divadelní kariéry spojila od roku 1972 s pražským Realistickým divadlem […] Posted in Profily osob
  • ADAM MIŠÍK6. března 2017 ADAM MIŠÍK  Mladší syn Vladimíra Mišíka Adam (nar. 1997) se už od dětství věnuje herectví, kromě filmů si zahrál v několika seriálech, od roku 2010 hrál na kytaru a zpíval v rockové skupině The […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...