Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím

img a304435 w1727 t1515527618


Bankovní účet nebo jiný ban­kov­ní pro­dukt je dnes samo­zřej­mos­tí. Provádíme plat­by inter­ne­to­vým ban­kov­nic­tvím, vyu­ží­vá­me hypo­té­ky, spo­ří­cí účty a spous­tu jiných ban­kov­ních pro­duk­tů. Co dělat, když se roz­hod­ne­me ban­kov­ní insti­tu­ci změ­nit. Máme vůbec šan­ci se ve vel­kém množ­ství nabí­dek zori­en­to­vat?
Banky se před­há­ně­jí v nabíd­ce nej­růz­něj­ších pro­duk­tů samo­zřej­mě za nej­lep­ších mož­ných pod­mí­nek – vede­ní běž­ných účtů bez poplat­ků, výbě­ry z ban­ko­ma­tů zdar­ma, výhod­né spo­ří­cí účty, při­ja­tel­né úro­ko­vé saz­by z hypo­teč­ních úvě­rů a jiné peněž­ní služ­by.
mince z peněženky
Jak se v tom, ale vyznat?
Jako prv­ní může­me zvo­lit ban­kov­ní­ho porad­ce. Pokud si, ale vybe­re­me více ban­kov­ních insti­tu­tů, prav­dě­po­dob­ně dost své­ho času strá­ví­me prá­vě na schůz­kách s ban­kov­ní­mi porad­ci. Někdy se nám může stát, že pod tla­kem spous­ty vyslech­nu­tých infor­ma­cí se nechá­me zlo­mit k finanč­ní trans­ak­ci, kte­rá nás poz­dě­ji mrzí a to jen z toho důvo­du, že jsme nemě­li dost času na roz­myš­le­nou. Jak víme, réto­ri­ka někte­rých finanč­ních porad­ců je více než bri­lant­ní a tak ti méně infor­mo­va­ní a důvě­ři­věj­ší zákaz­ní­ci jsou vysta­ve­ni jejich nátla­ku.
Abychom měli mož­nost tako­vé situ­a­ci pře­de­jít, roz­mys­le­me si, jaký pro­dukt bude­me chtít u ban­ky zří­dit a co od něho bude­me oče­ká­vat.
palec muže
Najděte si webo­vé strán­ky bank, kte­ré jste si vybra­li a peč­li­vě si pročtě­te všech­ny pod­mín­ky. Pokud si z pře­čte­ných infor­ma­cí udě­lá­te něja­ký pře­hled, ale stá­le ješ­tě se vám zdá, že nemá­te dosta­tek zna­los­tí, může­te zabrou­sit na webo­vé strán­ky spe­ci­ál­ní­ho finanč­ní­ho srov­na­va­če, kde se vám zob­ra­zí nej­vý­hod­něj­ší nabíd­ky ban­kov­ních pro­duk­tů na trhu. Vyberete si o jaký pro­dukt se vám jed­ná a pak už se může­te zori­en­to­vat v pře­hled­né tabul­ce. Najdete zde srov­ná­ní pod­mí­nek u běž­ných účtů, pod­ni­ka­tel­ských účtů, spo­ře­ní, úvě­rů, inves­tic i jiné důle­ži­té infor­ma­ce, kte­ré vám výběr usnad­ní.


Foto: Pixabay

  • Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?22. ledna 2021 Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu? Ať už koupě nebo rekonstrukce bytu či domu vždy to spolkne velkou část rodinného rozpočtu. Někdy není zbytí a je potřeba financovat i z jiných zdrojů. Ale co je pro Vás nejlepší? […] Posted in Pro domov
  • TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik12. ledna 2021 TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik 1)      Kolik na to máte? Ze všeho nejdřív si stanovte cenu, kterou vás propagace maximálně můžete stát. Nebyli byste ani první ani poslední, kdo celý kapitál firmy vrazil do reklamy a […] Posted in Pro domov
  • TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve12. ledna 2021 TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve Vyjít s penězi občas není jednoduché ani pro jednoho člověka, natož když jste na to dva. Každý má jiné představy o výdajích, o šetření, na který účet by měly peníze chodit, kolik by se […] Posted in Pro domov
  • Strašák nemovitostí – skryté vady22. prosince 2020 Strašák nemovitostí – skryté vady Není nic horšího, než skrytá vada. Z nemovitosti jste nadšeni, ale divné je, že se zájemci buď příliš nehrnou, nebo hrnou, ale nikdo ji ještě nekoupil. Mělo by vám být jasné, že možná […] Posted in Pro domov
  • Nenechte se tlačit18. prosince 2020 Nenechte se tlačit Jezdíte, vybíráte a stále ne narazit na tu pravou nemovitost, která by se vám oběma líbila. Hlavně se nenechte do ničeho tlačit. Mělo by vás nechat relativně v klidu, že vám realitní […] Posted in Pro domov
  • Velká hospodářská krize15. prosince 2020 Velká hospodářská krize Jak se vlastně stane, že se může celý finanční systém prosperujícího státu zhroutí? Amerika 20. let byla to, co znáte z Velkého Gatsbyho. Svět swingu, rozvíjející se kultura i věda, doba […] Posted in Pro domov
  • Tisíce na domov nestačí11. prosince 2020 Tisíce na domov nestačí Je jasné, že pokud chcete získat vlastní bydlení a nemáte dostatek peněz, příbuzní a kamarádi vám zřejmě nepomohou. Vlastní bydlení není o tisících, ale o miliónech a to je přece jen […] Posted in Pro domov
  • Rodinný rozpočet boháčů25. listopadu 2020 Rodinný rozpočet boháčů Občas se v životě stane, že se dostanete do nepříjemné situace, kdy jsou vaše příjmy nižší, než byste si přáli. Z úst různých finančních expertů slýcháváme, jak důležité je mít úspory […] Posted in Pro domov
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,07111 s | počet dotazů: 214 | paměť: 46894 KB. | 23.01.2021 - 18:23:51