Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > INTERMISSION

INTERMISSION

COLIN FARRELL V KOMEDII ČERNÉ JAKO PINTA GUINNESSU11 veskr­ze ori­gi­nál­ních lid­ských osu­dů vzá­jem­ně se pro­plé­ta­jí­cích v jed­né měst­ské čtvr­ti irské­ho Dublinu. Kriminálník Lehiff (Colin Farrell – S.W.A.T., Telefonní bud­ka ) se při­pra­vu­je na svou posled­ní čer­nou prá­cič­ku. V jeho sto­pách neú­nav­ně slí­dí podi­vín­ský detek­tiv Jerry (Colm Meaney – Blueberry), obdi­vu­jí­cí neo­hro­že­né hrdi­ny z ame­ric­kých akč­ních seri­á­lů a kelt­skou myto­lo­gii. Je tady taky John, kte­rý praští s otro­či­nou v super­mar­ke­tu, aby se při­dal k Lehiffovu týmu. Potřebuje totiž zís­kat pení­ze a tudíž i lás­ku Deirdre, kte­rá toho času žije u jis­té­ho Sama, zaměst­nan­ce ban­ky, kte­rou se John a Lehiff chys­ta­jí pře­pad­nout. Do ces­ty se jim snad může posta­vit pou­ze zhr­ze­ná a odkopnu­tá Samova man­žel­ka, míst­ní neme­sis, 8 letý klu­či­na, krá­tí­cí si čas háze­ním šutrů do oken zrov­na pro­jíž­dě­ních vozi­del a jed­ná nepo­zor­ná ovce.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,67656 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53072 KB. | 30.11.2021 - 10:52:49