Instantní macecha – jak zvládnout cokoli

023

Umíte si před­sta­vit, že bys­te se doslo­va ze dne na den sta­li nevlast­ní mat­kou dvou dětí? Ella, pět­a­dva­ce­ti­le­tá asi­s­tent­ka a obchod­ní elév­ka fir­my Steen & Heard Communications, síd­lí­cí na Hanover Street, také ne. A přes­to, když se zami­lu­je do roz­ve­de­né­ho maji­te­le kavár­ny, Dana, a při­stě­hu­je se k němu, musí se kaž­dý víkend spo­lu s ním ujmout výcho­vy osmi­le­té­ho Ethana a dva­nác­ti­le­té Grace.

Jak autor­ka podo­tý­ká, v romá­nu vychá­zí ze svých zku­še­nos­tí prá­vě s tou­to rolí.

V pří­bě­hu se pro­plé­tá něko­lik růz­ných osu­dů, a to Elliny mat­ky a její­ho mlad­ší­ho pří­te­le, bez­sta­rost­né kama­rád­ky Kim, Danovy mámy Pippy, jeho býva­lé man­žel­ky Bryony i její­ho part­ne­ra Vica.

Ella se odpo­věd­ně sna­ží se o oba potom­ky a dům dob­ře posta­rat navzdo­ry mno­ha schvál­nos­tem, jež jí pro­vá­dí nevlast­ní dce­ra i rodin­ný pes Starky.

Přes všech­ny sna­hy o to, aby byla dobrou hos­po­dy­ní i pečo­va­tel­kou, její part­ner věnu­je více pozor­nos­ti býva­lé man­žel­ce a jí vůbec nepo­má­há. Když Dan odje­de vyzved­nout Bryony, zůstá­vá na dív­ce pří­pra­va celé Graciny naro­ze­ni­no­vé osla­vy, na niž je pozvá­no tři­cet hos­tů.

Získá si nako­nec srd­ce obou dětí? Sžije se s Danovou mat­kou, jež se k nim při­stě­hu­je? Zvítězí nad svou soky­ní v podo­bě býva­lé ženy, nebo vše nako­nec vzdá?

To se dozví­me po pře­čte­ní pou­ta­vé­ho romá­nu o mezi­lid­ských vzta­zích, přá­tel­ství, vytr­va­los­ti a sna­ze uspět navzdo­ry pře­káž­kám. Je plný neče­ka­ných situ­a­cí a mís­ty oko­ře­něn humo­rem.

Hlavním smys­lem této roman­tic­ké kome­die je, dle slov Patricie Caliskanové, poba­vit čte­ná­ře. Za sebe mohu říci, že ten­to cíl urči­tě spl­ni­la.


 • AUTOR: Patricia Caliskanová
 • NÁZEV: Instantní mace­cha
 • NAKLADATEL: XYZ
 • DATUM VYDÁNÍ: 24.9.2019
 • ISBN: 978-80-7597-523-2
 • EAN: 9788075975232
 • JAZYK: češ­ti­na
 • POČET STRAN: 304
 • VAZBA: pev­ná vaz­ba
 • HODNOCENÍ: 97 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Dan Simmons - The Terror29. října 2019 Dan Simmons - The Terror Televizní stanice AMC se odvážila k nečekanému počinu - zfilmovala (do podoby seriálu) úspěšnou knihu Dana Simmonse - Terror. Znovu tak na veřejnost vyplouvá (příznačný termín) záhada […]
 • Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec2. prosince 2019 Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec Lámete si hlavu, co dobrého může vaše dítě či váš partner pokud má bezlepkovou či bezlaktózovou dietu? Dozvěděli jste se právě tuto diagnózu a nevíte, jak s touto informací naložit a co si […]
 • Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám21. dubna 2016 Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám Antonín Hrbek se zabývá astrologií od roku 1945. Je autorem či spoluautorem celkem třinácti knih a více než čtyř set odborných článků, otištěných u nás i v zahraničí. Věnuje se rovněž […]
 • Dmitry Glukhovsky - Soumrak9. listopadu 2019 Dmitry Glukhovsky - Soumrak Glukhovsky, známý autor populárního a oceňovaného postapokalyptického románu Metro 2033, který se dokonce dočkal i neméně slavné videoherní adaptace, přichází "na svět" s další knihou. […]
 • Dítě, které se v životě neztratí – publikace pro všechny rodiče14. října 2019 Dítě, které se v životě neztratí – publikace pro všechny rodiče Každý z nás by si přál vychované a samostatné děti, které si dokážou v životě poradit. Odpovědnost za to, aby z nich vyrostly zdravé osobnosti, neseme my, rodiče. Autorka vystudovala […]
 • Robert Čapek: Moderní didaktika21. října 2015 Robert Čapek: Moderní didaktika Proč neučím, byť mě práce s dětmi baví, mám potřebné vzdělání, zakončené zkouškami na státní vysoké škole, oplývám kreativním myšlením, energií a chutí dát českému školství ze sebe to […]
 • Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy26. prosince 2018 Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy Čert a Káča - klasická pohádka od Boženy Němcové - v jedné vesnici žila děvečka Káča, který byla hubatá a zlá. Vždycky jednou za týden běžela nastrojená k muzice, ale nikdo si pro ni nikdy […]
 • Kim Dryer: Andělská inspirace8. listopadu 2019 Kim Dryer: Andělská inspirace Autorka o svých kartách říká, že byly vytvořeny proto, aby nás přivedly andělům blíže. Protože ta andělská pomoc a podpora je dostupná pouze, když o ni požádáme. To je pravidlo, které […]
 • Inkluze v mateřské škole – děti s PAS, ADHD a handicapem3. ledna 2019 Inkluze v mateřské škole – děti s PAS, ADHD a handicapem Inkluzivní vzdělávání je v dnešní době velice diskutované téma. Ve společnosti i v řadě pedagogů vyvolává negativní emoce. Nesmírně důležitá je informovanost k dané problematice. V knize […]
 • Láska a sýr v Paříži - román o sýrech, i o lásce30. prosince 2019 Láska a sýr v Paříži - román o sýrech, i o lásce Máte rádi romány z prostředí kaváren a restaurací? Jste milovníci Francie, jejich sýrů i památek? Román Láska a sýr v Paříži pro vás tedy bude jasnou volbou.  O čem vlastně tato kniha je? […]