Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Inferno - ZAJÍMAVOSTI

Inferno - ZAJÍMAVOSTI

Inferno 1
Inferno 1

- Zobristův smr­tí­cí virus vyro­bi­li rekvi­zi­tá­ři dle násle­du­jí­cí­ho recep­tu: 40 % vody, 30 % rost­lin­né­ho ole­je a 30 % keču­pu.

- Ron Howard požá­dal filo­zo­fa a futu­ris­tu Jasona Silvera, aby mu pomohl vytvo­řit zne­po­ko­ji­vé YouTube video, kte­ré Zobrist nato­čil, aby jím pod­po­řil svou domněn­ku, že pře­lid­ně­ní pove­de k záhubě lid­stva.

- Rekvizitáři vyro­bi­li pro potře­by fil­mu cel­kem 15 kopií Danteho posmrt­né mas­ky, aby měli jis­to­tu, že budou mít něja­kou vždy k dis­po­zi­ci.

- Během natá­če­ní ve Florencii štáb věno­val rad­ni­ci pení­ze na restau­ro­vá­ní pro­stor, kde je ulo­že­na Danteho posmrt­ná mas­ka.

- Když se v Síni pěti­set zří­tí Vayentha ze stro­pu, vyro­bil tým spe­ci­ál­ních efek­tů kaluž krve z čer­ve­né­ho sili­ko­nu, aby nedo­šlo k poško­ze­ní vzác­né pod­la­hy jiný­mi lát­ka­mi.

- Dario Nardella, sta­ros­ta měs­ta Florencie, se obje­ví v poza­dí v jed­né ze scén coby „úřed­ník“.

- Langdon a Sienna nosí oble­če­ní a boty znač­ky Salvatore Ferragamo.

- Během poby­tu ve Florencii se Ronu Howardovi dosta­lo od sta­ros­ty měs­ta pocty udě­le­ní sym­bo­lic­ké­ho klí­če od měst­ských bran. V dáv­ných dobách, kdy bylo běž­né, že evrop­ská měs­ta lemo­va­ly hrad­by, byly váže­ným návště­vám pře­dá­vá­ny klí­če od měst­ských bran jako ges­to důvě­ry a přá­tel­ství. V sou­čas­nos­ti má toto ges­to význam veli­ce podob­ný, i když už pou­ze sym­bo­lic­ký.

- Při natá­če­ní scé­ny, ve kte­ré jsou Langdon se Siennou pro­ná­sle­do­vá­ní zahra­da­mi Boboli léta­jí­cím dro­nem, byl štáb fil­mu nucen pou­žít dro­ny hned dva – prv­ní pro­ná­sle­do­val her­ce a ten dru­hý byl pou­žit k natá­če­ní celé sek­ven­ce.

- Ana Ularu, kte­rá se uja­la role Vayenthy, do té doby nikdy v živo­tě neří­di­la motocykl...ale zalí­bi­lo se jí to a už se těší na to, až zís­ká řidič­ský prů­kaz k její­mu říze­ní!

- Pro potře­by natá­če­ní Langdonových vidin pek­la zakou­pil tým spe­ci­ál­ních efek­tů 9000 lit­rů faleš­né krve na bázi cuk­ru.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Inferno


  • Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!10. května 2021 Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí! Šifra mistra Leonarda před patnácti lety byla nejlepší adaptací, co se od spisovatele knih plných konspirací čekalo. Andělé a démoni tři roky po prvním díle pokračovali v zavedeném tématu. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Inferno - O TVŮRCÍCH25. října 2016 Inferno - O TVŮRCÍCH TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, producent a režisér, poctěný mnoha významnými oceněními. Je jedním z pouhých dvou herců v historii, kterým se podařilo získat Oscara za nejlepší […] Posted in Profily osob
  • Inferno - Obsah/O filmu25. října 2016 Inferno - Obsah/O filmu             OBSAH               Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série spisovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda) o […] Posted in Speciály
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jurský svět - důstojné pokračování klasiky4. května 2019 Jurský svět - důstojné pokračování klasiky Tentokrát je to úspěšný film. Producentům v čele s neznámým režisérem Coline Trevorrowem se naštěstí podařilo složit dostatečně zajímavý příběh s vynikajícími dinosaury. Nepotřebovali […] Posted in Retro filmové recenze
  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […] Posted in Filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […] Posted in Filmové recenze
  • Jurský svět10. června 2015 Jurský svět Moje první dojmy z 4. dílu o dinosaurech na ostrově! Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v očekávání nemožného, překvapil. Je kvalitnější než druhý díl a to je co říct. Dinosauři […] Posted in Filmové premiéry
  • Jurský svět - screeny z CZ Traileru26. listopadu 2014 Jurský svět - screeny z CZ Traileru Posted in Články
  • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05144 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56593 KB. | 25.06.2022 - 19:50:41