Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!

Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!

Inferno

Šifra mis­tra Leonarda před pat­nác­ti lety byla nej­lep­ší adap­ta­cí, co se od spi­so­va­te­le knih plných kon­spi­ra­cí čeka­lo. Andělé a démo­ni tři roky po prv­ním díle pokra­čo­va­li v zave­de­ném téma­tu. V roce 2016 šla adap­ta­ce do kin už 4. kni­hy. Prostě se fil­ma­ři roz­hod­li, že tře­tí díl vyne­cha­jí, pro­to­že pro tuto dobu je adap­ta­ce o glo­bál­ním spik­nu­tí lep­ší.

Tím, že se hlav­ní posta­va Robert Langdon (Tom Hanks) pro­bu­dí v nemoc­ni­ci se ztrá­tou pamě­ti, posu­ne se mno­ho věcí dále do hle­dá­ní ces­ty k záchra­ně svě­ta. Jeho sidekick je dok­tor­ka (Felicity Jones), kte­rá dok­to­ra Langdona zachrá­ní se spá­rů smr­ti. K tomu se nacho­mýt­ne ješ­tě stát­ní agen­tu­ra a skry­tá agen­tu­ra, kte­rá pra­cu­je pro věd­ce, kte­rý chce vyvraž­dit půl­ku Země.

Hlavní posta­va jde od mís­ta k mís­tu, postup­ně si do své­ho geni­ál­ní­ho moz­ku sklá­dá indi­cie k tomu, aby zachrá­nil svět.  Navštíví mno­ho růz­ných evrop­ských měst, aby došel do cíle ces­ty a zno­vu se vrá­til ke své milo­va­né (Sidse Babett Knudsen), kte­rou před časem  opus­til. Vše je nako­nec zachrá­ně­no a svět může žít dál.

Režisér (Ron Howard) s dvor­ním her­cem nato­čil film plný herec­tví na auto­mat. Tom Hanks pros­tě zaru­ču­je kva­li­tu (i když tolik vlast­ně nehra­je), jeho dok­tor­ka (Felicity Jones) hra­je ješ­tě hůř, mož­ná to ostat­ní her­ci zachra­ňu­jí, ale úkol najdi mís­to, vyřeš hádan­ku, jdi dál, je pros­tě jed­no­du­chý. Samozřejmě, že se za půl­kou fil­mu někte­ré věci změ­ní, ale ten kdo zná kni­hy, natož před­cho­zí fil­my, ví, co může oče­ká­vat.

Hudba Hanse Zimmera ani tomu moc nepo­má­há, pros­tě je to kla­sic­ky Zimmerovské, počí­ta­čo­vé a dokres­lu­jí­cí situ­a­ci, kte­rá má nastat. Bez hud­by by byl film o ničem. Nebylo by co sle­do­vat, ani ty herec­ké výko­ny. Snad je pře­krás­né his­to­ric­ké reá­lie, kte­ré Landgon během své ces­ty navští­ví, dáva­jí fil­mu lesk. Dále nic už nic, co by stá­lo za řeč.

První díl dle kdy­by byl vel­mi pove­de­ný, líbil se mi. Druhý díl byl už hor­ší, jenom méně vyna­lé­za­vý. A tře­tí v kinech pokra­ču­je v sestup­né ten­den­ci. Plánuje se ale i díl čtvr­tý, kte­rý už nebu­de mít v režii Ron Howard, tak snad bude tetra­lo­gie zakon­če­na s úctou ke kni­ze, ale kdo ví. Prozatím nezfil­mo­va­ný (mnou nečte­ný) román Ztracený sym­bol by měl zvý­šit úro­veň.

Prozatím mé hod­no­ce­ní dává pou­ze 70 %, což je nejmíň z tri­lo­gie, jejíž prv­ní dva fil­my se mi líbi­li o dost více.


Photo © Columbia Pictures

Části seriálu:  Dan Brown


  • Inferno - O TVŮRCÍCH25. října 2016 Inferno - O TVŮRCÍCH TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, producent a režisér, poctěný mnoha významnými oceněními. Je jedním z pouhých dvou herců v historii, kterým se podařilo získat Oscara za nejlepší […] Posted in Profily osob
  • Inferno - ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno - ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu […] Posted in Zajímavosti
  • Inferno - Obsah/O filmu25. října 2016 Inferno - Obsah/O filmu             OBSAH               Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série spisovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda) o […] Posted in Speciály
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Andělé a démoni5. května 2021 Andělé a démoni Církev, ač nechtěně, svým bojkotujícím postojem vyvolala masovou vlnu zájmu u katolického obecenstva, jež mělo chuť nahlédnout pod roušku citlivých událostí okolo náboženských faktů, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtihlav - Další film o atentántu na Heydricha27. března 2021 Smrtihlav - Další film o atentántu na Heydricha Smrtihlav má oproti Anthropoidu jednu obrovskou výhodu - Jasona Clarkea. Tento australský herec zahrál Reinharda fantasticky a jeho charakter vystihl naprosto dokonale. Heydrichův vzestup, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jurský svět - důstojné pokračování klasiky4. května 2019 Jurský svět - důstojné pokračování klasiky Tentokrát je to úspěšný film. Producentům v čele s neznámým režisérem Coline Trevorrowem se naštěstí podařilo složit dostatečně zajímavý příběh s vynikajícími dinosaury. Nepotřebovali […] Posted in Retro filmové recenze
  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […] Posted in Filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,96644 s | počet dotazů: 214 | paměť: 53019 KB. | 24.06.2021 - 01:21:33