Inferno - 70 %

Inferno

Minulý týden šlo do kin Inferno. Znovu dle spi­so­va­te­le Dana Browna. Znovu o teo­ri­ích, že za nor­mál­ní spo­leč­nos­ti je tem­ný stín infil­tra­ce a zla.

Šifra mis­tra Leonarda před  dese­ti lety byla  to nej­lep­ší adap­ta­cí, co se od spi­so­va­te­le knih plných kon­spi­ra­cí čeka­lo. Andělé a démo­ni 3 roky po prv­ním díle pokra­čo­va­li v zave­de­ném téma­tu. Tento rok šla adap­ta­ce už 4. kni­hy. Prostě se fil­ma­ři roz­hod­li, že tře­tí díl vyne­cha­jí, pro­to­že pro tuto dobu je adap­ta­ce o glo­bál­ním spik­nu­tí lep­ší.

Tím, že se hlav­ní posta­va Robert Langdon (Tom Hanks) pro­bu­dí v nemoc­ni­ci se ztrá­tou pamě­ti, posu­ne se mno­ho věcí dále do hle­dá­ní ces­ty k záchra­ně svě­ta. Jeho sidekick je dok­tor­ka (Felicity Jones), kte­rá dok­to­ra Langdona zachrá­ní se spá­rů smr­ti. K tomu se nacho­mýt­ne ješ­tě stát­ní agen­tu­ra a skry­tá agen­tu­ra, kte­rá pra­cu­je pro věd­ce, kte­rý chce vyvraž­dit půl­ku Země.

Hlavní posta­va jde od mís­ta k mís­tu, postup­ně si do své­ho geni­ál­ní­ho moz­ku sklá­dá indi­cie k tomu, aby zachrá­nil svět.  Navštíví mno­ho růz­ných evrop­ských měst, aby došel do cíle ces­ty a zno­vu se vrá­til ke své milo­va­né (Sidse Babett Knudsen), kte­rou před časem  opus­til. Vše je nako­nec zachrá­ně­no a svět může žít dál.

Režisér (Ron Howard) s dvor­ním her­cem nato­čil film plný herec­tví na auto­mat. Tom Hanks pros­tě zaru­ču­je kva­li­tu, jeho dok­tor­ka (Felicity Jones) hra­je ješ­tě hůř, mož­ná to ostat­ní her­ci zachra­ňu­jí, ale úkol najdi mís­to, vyřeš hádan­ku, jdi dál, je pros­tě jed­no­du­chý. Samozřejmě, že se za půl­kou fil­mu někte­ré věci změ­ní, ale ten kdo zná kni­hy, natož před­cho­zí fil­my, ví, co může oče­ká­vat.

Hudba Hanse Zimmera ani tomu moc nepo­má­há, pros­tě je to kla­sic­ky Zimmerovské, počí­ta­čo­vé a dokres­lu­jí­cí situ­a­ci, kte­rá má nastat. Bez hud­by by byl film o ničem. Nebylo by co sle­do­vat, ani ty herec­ké výko­ny. Snad je pře­krás­né his­to­ric­ké reá­lie, kte­ré Landgon během své ces­ty navští­ví, dáva­jí fil­mu lesk. Dále nic už nic, co by stá­lo za řeč.

První díl dle kdy­by byl vel­mi pove­de­ný, líbil se mi. Druhý díl byl už hor­ší, jenom méně vyna­lé­za­vý. A tře­tí v kinech pokra­ču­je v sestup­né ten­den­ci. Plánuje se ale i díl čtvr­tý, kte­rý už nebu­de mít v režii Ron Howard, tak snad bude tetra­lo­gie zakon­če­na s úctou ke kni­ze, ale kdo ví. Prozatím nezfil­mo­va­ný (mnou nečte­ný) román Ztracený sym­bol by měl zvý­šit úro­veň.

Prozatím mé hod­no­ce­ní dává pou­ze 70 %, což je nejmíň z tri­lo­gie, jejíž prv­ní dva fil­my se mi líbi­li o dost více.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Inferno - O TVŮRCÍCH25. října 2016 Inferno - O TVŮRCÍCH TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, producent a režisér, poctěný mnoha významnými oceněními. Je jedním z pouhých dvou herců v historii, kterým se podařilo získat Oscara za nejlepší […]
  • Inferno - Obsah/O filmu25. října 2016 Inferno - Obsah/O filmu             OBSAH               Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série spisovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda) o […]
  • Inferno - ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno - ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu […]
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […]
  • Jurský svět - důstojné pokračování klasiky4. května 2019 Jurský svět - důstojné pokračování klasiky Tentokrát je to úspěšný film. Producentům v čele s neznámým režisérem Coline Trevorrowem se naštěstí podařilo složit dostatečně zajímavý příběh s vynikajícími dinosaury. Nepotřebovali […]
  • Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code)10. června 2006 Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code) Tak a je to tady. Nejočekávanější film letošního roku se dostal na plátna kin a zaplnil tak sály spoustou lidí. Zajímá Vás co kolem něj vyvolává takový rozruch? O čem je, kolik stál, jak […]
  • Jurský svět10. června 2015 Jurský svět Moje první dojmy z 4. dílu o dinosaurech na ostrově! Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v očekávání nemožného, překvapil. Je kvalitnější než druhý díl a to je co říct. Dinosauři […]
  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […]
  • Jurský svět - screeny z CZ Traileru26. listopadu 2014 Jurský svět - screeny z CZ Traileru
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]