Kritiky.cz > Speciály > Indiana Jones a Království křišťálové lebky (ten s nejvíce CGI)

Indiana Jones a Království křišťálové lebky (ten s nejvíce CGI)

Jones4

Po dlou­hých deva­te­nác­ti letech se zno­vu vrá­til Indiana Jones. Tentokrát do 50. let a pro­tiv­ní­ci mu nejsou Nacisté, ale Sověti. Hlavní rekvi­zi­ta fil­mu není his­to­ric­ký arte­fakt, kte­rý je zná­mý z nábo­žen­ství, ale je to slav­ná Křišťálová leb­ka.

Na čtvr­tém pří­bě­hu si vylá­ma­li své scé­na­ris­tic­ké zuby napří­klad i Frank Darabont a M. Night Shaymalan, a tak byl finál­ní vol­bou David Koepp, kte­rý napsal prv­ní­ho Spider-mana a Válku svě­tů.

Zpět se zno­va vrá­tí jeho lás­ka Marion (Karen Allen) a její otec (John Hurt). Dobrým nápa­dem scé­náris­tů je nale­ze­ní i syna (Shia LaBeouf), kte­rý je mož­ným pokra­čo­va­te­lem dob­ro­druž­né linie.

V posled­ním fil­mu je pou­ži­to nej­ví­ce počí­ta­čo­vých tri­ků, je to fanouš­ky veli­ce vyčí­tá­no, přes­to­že se tvůr­ci sna­ži­li, aby byla zacho­vá­na sty­li­za­ce před­cho­zích sním­ků. Celé se to natá­če­lo pře­váž­ně v USA. A tak je to díl, ve kte­rém se nejmé­ně ces­tu­je. Za kame­ru se posta­vil Janusz Kaminsky, kte­rý dob­ře pokra­čo­val v prá­ci Douglase Slocombeho, kte­rý v roce 2016 zemřel ve věku 103 let.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,50541 s | počet dotazů: 221 | paměť: 47030 KB. | 04.03.2021 - 20:24:52