Kritiky.cz > Speciály > Indiana Jones a Chrám zkázy (ten nejtemnější díl)

Indiana Jones a Chrám zkázy (ten nejtemnější díl)

Jones

V roce 1984 se nato­či­lo pokra­čo­vá­ní. Scénář na roz­díl od prv­ní dílu, kdy pří­běh sepsal Lawrence Kasdan, napsal George Lucas. Je to vidět v názvu klu­bu, kde se ode­hrá­vá úvod celé­ho sním­ku, Club Obi Wan se při­řa­dil k mal­bám R2-D2 z prv­ní­ho dílu.

Pro roli Jones girl byla vybrá­na Kate Capshaw, kte­rá se sta­la nako­nec Spielbergovou ženou.

Druhý díl o Indiana Jonesovi se pova­žu­je za méně úspěš­ný. Je to spí­še tem­ný pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá před prv­ním dílem a není v tom tolik humo­ru, je tam více krve a hlav­ně někte­ré zábě­ry nejsou vhod­né pro děti. Bohužel se ten­to film stal nejmé­ně úspěš­ným sním­kem z celé tetra­lo­gie, přes­to se ale nato­čil dal­ší díl.

Pokračování o fil­mech série Indiana Jones bude dnes v 15:00


Ohodnoťte článek
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...