Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > In my father’s den – 85%

In my father’s den – 85%

in my fathers den 20050808150305

Co je to přá­tel­ství? Jak a mezi kým může vznik­nout? Za jakých okol­nos­tí vydr­ží? Do novozéland­ské­ho zapa­dá­ko­va při­jíž­dí po sedm­nác­ti letech váleč­ný repor­tér Paul, kvů­li majet­ko­vé­mu vypo­řá­dá­ní po smr­ti své­ho otce. Setkává se se svým bra­t­rem a jeho rodi­nou, lás­kou z puber­ty Jax. Prochází se po zaprá­še­ných zákou­tích vlast­ní­ho zapo­me­nu­té­ho dět­ství a jed­no­ho dne nara­zí ve svém býva­lém taj­ném dou­pě­ti na roz­cu­cha­nou tee­nager­ku. Shodou okol­nos­tí se sta­ne poslé­ze uči­te­lem její tří­dy a obě nepo­cho­pe­né osa­mě­lé bytos­ti poma­lu zjiš­ťu­jí, že si rozu­mí víc a víc.

Dějová linie pří­bě­hu nikam nepo­spí­chá, odkrý­vá jeden díl sklá­dan­ky poma­lu za dru­hým, bizar­nost a prázd­no­tu jed­not­li­vých postav. A hlav­ně všech­ny hří­chy minu­los­ti, kte­ré přes veš­ke­rou sna­hu nás lidí pře­svěd­čo­vat sami sebe a hlav­ně naše oko­lí, že je vše v nej­lep­ším pořád­ku, že jsme šťast­ní, spo­řá­da­ní obča­né, vypla­vou na povrch v celé své síle a posta­ra­jí se o to, že ten­to film hap­pyen­dem neskon­čí.

Hlavní muž­ské role se zhos­til Matthew MacFadyen, kte­ré­ho šir­ší divác­ká veřej­nost moh­la zazna­me­nat díky roli podi­vín­ské­ho morou­se pana Darcyho ve fil­mu Pýcha a před­su­dek, a nut­no uznat, že se ctí. Zatímco výše zmí­ně­ná posta­va mu pří­liš herec­ké­ho pro­sto­ru nepo­sky­tu­je, tady mohl uplat­nit svůj talent napl­no. A on toho kaž­do­pád­ně vyu­žil. Věříte mu kaž­dé slo­vo, pohled, ges­to. Jeho mla­dá herec­ká kole­gy­ně Emily Barclay mu zdár­ně sekun­du­je.

O tom, že svět není čer­no­bí­lý, žád­ný z nás není bez viny, o tom, že nás naše minu­lost za všech okol­nos­tí dostih­ne, o boles­ti, pře­tvář­ce, zma­ru, před­sud­cích. Ale taky o nadě­ji, přá­tel­ství, tou­ze, snech. A to je jen část toho, co In my father´s den nabí­zí. Dostane se vám pod kůži, roz­pitvá vás až na kost a nako­nec vás donu­tí zpy­to­vat vlast­ní svě­do­mí. Je obrov­ská ško­da, že se tohle neko­merč­ní díl­ko k prů­měr­né­mu divá­ko­vi nikdy nedo­sta­ne.

  • Spokojenost na prvním místě24. ledna 2020 Spokojenost na prvním místě Někdy je poměrně náročné najít věřitele, který už Vám rád poskytne půjčku podle Vašich představ. Banky mají sice velice zajímavé nabídky, problém je ale takový, že jakmile někdo není […] Posted in Pro domov
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera22. října 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Rozloučení s více 40 let starým fenoménem filmů Star Wars  - s rodem Skywalkerů nastane 19.12.2019. V hlavní roli se vrátí trojice herců Daisy Ridley, Adam Driver a Oscar Isaac. Zdárně jim […] Posted in Trailery
  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%4. června 2018 Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55% Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a sklidila obrovskou vlnu nevole. Prázdný obsah, špatná […] Posted in Recenze her
  • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […] Posted in Recenze knih
  • Komiks 6112. prosince 2018 Komiks 61 Posted in Komiks
  • Projekt ČSKR.cz oslavil 100 000. čtenáře.24. února 2015 Projekt ČSKR.cz oslavil 100 000. čtenáře. Projekt ČSKR.CZ oslavil 100 000. čtenáře. Během dvou let měl průměrnou návštěvnost 67 návštěv denně. Průměrný denní počet uživatelů 55 a průměrný počet zobrazení 121. Další důležité […] Posted in Články
  • Director's cut přichází do módy, tentokrát se ho...5. září 2020 Director's cut přichází do módy, tentokrát se ho... Director's cut přichází do módy, tentokrát se ho dočká Kmotr III. Ten půjde omezeně do kin s názvem The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone a později vyjde i na DVD a v digitální […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85%26. listopadu 2016 HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85% Láska prochází žaludkem, říká známé přísloví. Snad právě proto oblíbená autorka spojila vyprávění o lásce se zajímavými regionálními recepty. Prostřednictvím 20 krátkých povídek zavítáme […] Posted in Recenze knih
  • John Wick 3 - Recenze - 85%14. května 2019 John Wick 3 - Recenze - 85% Zabijáci, kam se podíváš! Johnovi nedají odpočinout ani na chvilku a pokračuje se přesně tam, kde se skončilo. John Wick (Keanu Reeves) byl exkomunikován a zdá se, že po něm půjde […] Posted in Filmové recenze
  • Gal Gadot ztvární Kleopatru v jejím novém historickém...12. října 2020 Gal Gadot ztvární Kleopatru v jejím novém historickém... Gal Gadot ztvární Kleopatru v jejím novém historickém velkofilmu. Tu pro Paramount natočí režisérka Patty Jenkins (Wonder Woman, Woman Woman 1984), o produkci se postará Charles Roven […] Posted in Krátké filmové aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,07693 s | počet dotazů: 217 | paměť: 53260 KB. | 19.04.2021 - 04:34:47
X