Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > IGNAS JONYNAS

IGNAS JONYNAS

Narodil se roku 1971 v Litvě, pra­co­val v diva­dle, fil­mu a rekla­mě jako reži­sér, scé­náris­ta a herec. Absolvoval Uměleckou ško­lu A. Vienožinskise, úspěš­ně zís­kal baka­lář­ský titul v obo­ru tele­viz­ní režie a magis­ter­ský titul v obo­ru diva­dla na Litevské hudeb­ní aka­de­mii. Pracoval jako sta­veb­ní děl­ník, bar­man, pří­stav­ní děl­ník, medi­cin­ský zří­ze­nec na psy­chi­at­ric­ké kli­ni­ce a rádi­o­vý DJ. Ignas hrál také v kape­le Bango Collective. Hrál v dese­ti diva­del­ních hrách a reží­ro­val jeden doku­ment a dva krát­ké fil­my. Hráč je jeho celo­ve­čer­ní debut.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,44268 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56619 KB. | 28.06.2022 - 19:11:35