Idioti (Idioterne 1998)

idioti

Film Idioti je sním­kem, kte­rý reži­sé­ra Triera už nadob­ro pro­sla­vil (mini­mál­ně v mých očích). Jedná se prav­dě­po­dob­ně o vrchol­né dílo mani­fes­tu Dogma 95 (upuš­tě­ní od akč­ních scén, čer­no­bí­lé­ho obra­zu, pokud mož­no bez rekvi­zit, apod.), tak­že roz­hod­ně není od věci se mu tro­chu podí­vat „pod poklič­ku“.
Intelektuálové jsou pří­šer­né bytos­ti, když se nudí, tak doká­žou vymys­let věci, nad kte­rý­mi tak­to „nepo­sti­že­ný“ jedi­nec jen nevě­říc­ně krou­tí hla­vou. V Dánsku se dala dohro­ma­dy sku­pi­na více­mé­ně mla­dých lidí inte­lek­tu­ál­ní­ho cha­rak­te­ru (lékař, uči­tel,...), kte­ří si krá­tí čas bohu­li­bou kra­to­chví­lí hra­ní si na retar­do­va­né. Jde jim to doce­la dob­ře. V oka­mži­ku, kdy pozná­te, že to vše jen hra­jí, tak se dosta­ví něko­lik vtip­ných momen­tů, např. scé­na na exkur­zi v továr­ně („To ho nechá­te řídit auto?“). Nejde tu však jen o humor, ten poz­dě­ji v pod­sta­tě ustou­pí závaž­něj­ší­mu sdě­le­ní - sna­ze uvol­nit „bláz­na v sobě“ a najít alter­na­ti­vu vůči sou­čas­né moder­ní spo­leč­nos­ti, sna­ze osa­há­vat hra­ni­ce svo­bo­dy.
Nebyl by to samo­zřej­mě Lars von Trier, aby do fil­mu nedal něco šoku­jí­cí­ho. Jednak mi jako divá­ko­vi bylo chví­le­mi dost trap­ně za hlav­ní posta­vy (ale to nemys­lím nijak nega­tiv­ně) a také scé­na sku­pi­no­vé­ho sexu je nato­če­na tak, že by se mož­ná dost dob­ře vyjí­ma­la i v por­no­gra­fic­ké sbír­ce Roberta Rosenberga.
Každopádně si trouf­nu tvr­dit, že Idioti jsou jed­ním ze zásad­ních evrop­ských fil­mů deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí a pokud Vám neva­dí občas­ný pohled na lid­ské pokry­tec­tví, něko­lik zábě­rů na nahá těla a tro­chu div­ný humor, pak pova­žuj­te Idioty jako mé vře­lé dopo­ru­če­ní (i v pří­pa­dě, že se jme­nu­je­te Robert Rosenberg).


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […]
  • Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ženskou sexualitou je poměrně chytře rozdělen na dvě části, díkybohu to ale není po vzoru […]
  • LepsiSvet12. června 2012 Lepší svět - 78% Víte, z čeho umíchat  přinejmenším zajímavý švédsko-dánský koktejl? Zkuste tohle: Na straně jedné odloučená manželská dvojice a jejich šikanovaný syn. Na straně druhé vdovec se synem, […]
  • Lars von Trier16. září 2014 Lars von Trier Lars von Trier (narozen 30. dubna 1956 v Kodani jako Lars Trier) je dánský filmový režisér a představitel hnutí Dogme 95, prosazujícího minimalismus ve filmu. Život Lars Trier se narodil […]
  • Jack staví dům (The House That Jack Built) – Recenze – 80%28. září 2018 Jack staví dům (The House That Jack Built) – Recenze – 80% Když v roce 1890 vydal Oscar Wilde Obraz Doriana Graye, vyvolal tím rozruch a nevoli čtenářů, pohoršených nad amorálností románu. O rok později proto publikoval novou, mírně upravenou […]
  • Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin22. února 2013 Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin Detektivní seriály mají vždy velkou diváckou podporu a sledovanost. Je totiž tak lákavé a sympatické sledovat snažení toho správného (detektiva) při chytání těch zlých a špatných […]
  • Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup22. září 2018 Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup Lidé musí dělat to, co se od nich vyžaduje a musí říkat a myslet jen to, co je dovoleno a schváleno. V takové společnosti jsou jakékoliv pochybnosti a odlišnosti chování podezřelé a musí […]
  • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 4425. května 2015 Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44 Na tiskové konferenci, která předcházela předpremiérové projekci filmu Dítě 44 v neděli 24.5.2015 v Městské knihovně v Praze, odpovídal spisovatel na otázky zvědavých diváků. Kniha Dítě […]
  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]