Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Hutné drama či tragikomická podívaná. Letošní novinky pro zpestření 17. listopadu

Hutné drama či tragikomická podívaná. Letošní novinky pro zpestření 17. listopadu

Bez vědomí

Myslím, že je cel­kem pří­hod­né v ten­to význam­ný den ale­spoň struč­ně pore­fe­ro­vat o dlou­ho oče­ká­va­ném seri­á­lu Bez vědo­mí, kte­rý čes­ká ver­ze HBO vypus­tí do svě­ta sym­bo­lic­ky dnes večer, tedy 17. lis­to­pa­du. Takovým bon­bon­kem pak je, že stre­a­mo­va­cí služ­ba HBO GO zve­řej­ní všech šest dílů najed­nou.

Podle upou­tá­vek vypa­dá tem­né dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se v říj­nu 1989 více než dob­ře. Bez vědo­mí má tak všech­ny před­po­kla­dy navá­zat na dal­ší kva­lit­ní seri­á­ly čes­ké HBO, kte­rý­mi jsou napří­klad kri­mi­nál­ní thriller Mamon z roku 2015 nebo opě­vo­va­né dra­ma Pustina z roku 2016. Ostatně Bez vědo­mí nafil­mo­val Ivan Zachariáš, jenž byl prá­vě i jed­ním z reži­sé­rů Pustiny.

Pokud bys­te rádi okoš­to­va­li odleh­če­něj­ší počin z podob­né­ho soud­ku, nabí­zí se rus­ký sní­mek Humorista. Tento film se letos v dub­nu naši­mi kiny pou­ze mihl bez něja­ké vět­ší pozor­nos­ti, což doka­zu­je i pou­hých 131 hod­no­ce­ní na ČSFD. Schrastit k Humoristovi čes­ké či ang­lic­ké titul­ky je ovšem vel­ký oří­šek, s nímž jsem se osob­ně zatím nepo­pa­so­val.

„Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může exis­tenč­ně zlik­vi­do­vat. Polovina 80. let. Brežněv zemřel, Andropov zemřel a o Černěnkovi se šeptá, že to má taky za pár. Boris vystu­pu­je s neškod­ným ske­čem o opič­ce a žije život pro­mi­nen­ta, komi­ka reži­mem nejen tole­ro­va­né­ho, ale i pod­po­ro­va­né­ho. Pod povr­chem se ale dusí. Humor je z pod­sta­ty svo­bod­ný a pohr­dá hloupostí moc­ných. V Borisovi zuří vnitř­ní boj mezi kon­for­mis­tou a buři­čem. A to vše v době, kdy humor může zabí­jet,“ hovo­ří o fil­mu dis­tri­bu­tor Artcam Films.

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,04651 s | počet dotazů: 230 | paměť: 46776 KB. | 04.03.2021 - 12:53:22