Kritiky.cz > Galerie > Husiti

Husiti

PB051441

Co když se klí­čo­vá pasáž našich dějin ode­hrá­la úpl­ně jinak, než se nám sna­ží namlu­vit učeb­ni­ce děje­pi­su? Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani neo­hřál, natož aby sho­řel? Co když měl Jan Žižka víc než jen jed­no zdra­vé oko? Animovaná kome­die reži­sé­ra Pavla Koutského hra­vě boří mýty o husit­ské éře, když na pie­destal his­to­rie mís­to kaza­te­le a voje­vůd­ce sta­ví dva nesku­teč­né pople­ty, kte­ří se pro­ti své vůli sta­li hrdi­ny své doby. Jen to nikdo neví. Mlhoš je nema­jet­ný šlech­tic a Záboj chudý odjak­ži­va. V jed­né praž­ské hos­po­dě je sved­la dohro­ma­dy náho­da a sna­ha aspoň na chví­li utéct před vlast­ní­mi pro­blémy (pře­váž­ně s žen­ský­mi). Jako ide­ál­ní pěšá­ky pro svou rafi­no­va­nou šacho­vou par­tii si je vybe­re Čeněk z Vartemberka, nej­vyš­ší čes­ký pur­kra­bí, kte­rý zruč­ně laví­ru­je mezi panov­ní­ky Václavem IV. a Zikmundem (ač brat­ři, z hlou­bi duše se nená­vi­dí), aby z toho měl on sám co nej­vět­ší pro­spěch. Když najme Mlhoše a Záboje, aby zavez­li kacíř­ské­ho kaza­te­le Jana Husa na kost­nic­ký kon­cil, netu­ší, že tím nastar­tu­je lavi­nu, kte­rá nako­nec mož­ná sme­te i jeho. Mlhoš a Záboj totiž nejsou schop­ní spl­nit ani ten nejmen­ší úkol, což kom­pen­zu­jí typic­ky čes­kou vychyt­ra­los­tí a umě­ním ztřeš­tě­né impro­vi­za­ce, kte­ré zásad­ní měrou ovliv­ní prů­běh a výsle­dek husit­ských válek. Hus, Žižka a vlast­ně i celé ději­ny se mají na co těšit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší
  • Vraždy v kruhu (TV seriál)7. listopadu 2018 Vraždy v kruhu (TV seriál) Vraždy v kruhu se chtějí přiřadit k detektivkám klasického společensko-psychologického charakteru. Nepřinesou divoké střílečky ani chladnou analytickou práci laboratoří, souhru širokého […]
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […]
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Fotograf10. prosince 2018 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]