Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Hulk Hogans Main Event (Kinect)

Hulk Hogans Main Event (Kinect)

vlcsnap 2013 05 25 14h43m13s52 300x168 1

Tuto hru bychom spí­še moh­li řadit do sek­ce arkád. Jedná se o wrest­lin­go­vou hru, kde si zahra­je­te s hlav­ním hrdi­nou Hulkem Hoganem, jak už napo­ví­dá samot­ný název, kte­ré­ho mimo to může­te postup­ně tré­no­vat a udě­lat z něho super­star. K dis­po­zi­ci máte hned 6 her­ních módů Kampaň, Head-to-Head, Quick Stunt, Hardcore, Tutorial a Replay Highlights. V začát­ku nemá­te pří­stup ke vše­mu, což půso­bí veli­ce skep­tic­ky, avšak postu­pem času a postu­pem Vaší hvězdy se dal­ší obsah ode­mkne, musí­te pros­tě jen dob­ře tré­no­vat.

Grafika hry je jen dob­rá, při­jde mi, že je oprav­du na úrov­ni arká­do­vé hry, tudíž neče­kej­te žád­né zázra­ky. Kinect rea­gu­je lehce opož­dě­ně, tak­že někte­ré tri­ky, kte­ré díky tomu musí­te opa­ko­vat dle nápo­vě­dy vpra­vo dole, abys­te moh­li dosáh­nout co nej­lep­ší bodo­vé ohod­no­ce­ní, se Vám pěk­ně během této doby namů­žou sva­ly, a to nejen na rukou, ale i na nohou. Po celou dobu hry Vás pro­vá­zí nápo­vě­da, kte­rá vždy uká­že, jak daný trik pro­ve­de­te. Hru si zahra­je­te i ve dvou, avšak mód, kde bychom pomě­ři­li síly pří­mo mezi sebou bez stří­dá­ní, nale­zen nebyl, tak­že to ubí­rá hře taky dost na krá­se.

Závěrem hra je pěk­ná. Vzhledem k dneš­ní ceně, za kte­rou se dá sehnat je poměr zába­vy k této ceně vyrov­nán, avšak neče­kej­te, že tato hra kaž­dé­ho zaujme a nabíd­ne neko­neč­né hodi­ny hra­ní. Myslím, že tato hra moc pro děti není, jeli­kož je veli­ce namá­há­vá na pro­vá­dě­ní pohy­bů a pro ty star­ší není zase moc láka­vý obsah, co hra může nabíd­nout.

vlcsnap-2013-05-25-14h43m13s52 vlcsnap-2013-05-25-14h43m35s222 vlcsnap-2013-05-25-14h43m47s130 vlcsnap-2013-05-25-14h44m03s24 vlcsnap-2013-05-25-14h44m24s1 vlcsnap-2013-05-25-14h44m46s203 vlcsnap-2013-05-25-14h44m56s45 vlcsnap-2013-05-25-14h45m26s98 vlcsnap-2013-05-25-14h47m18s161 vlcsnap-2013-05-25-14h47m44s183

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 45%
Datum vydá­ní: 1.12.2011
Výrobce: 505 GameStreet
Žánr: spor­tov­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1 – 2, kinect 1 – 2
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 16+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04239 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53931 KB. | 26.07.2021 - 19:01:14