Paul McCartney - Egypt Station (2018)

Paul McCartney je tako­vá živou­cí ency­klo­pe­die popu­lár­ní hud­by, jen těž­ko bys­te totiž hle­da­li oso­bu, na níž by tato cha­rak­te­ris­ti­ka sedě­la tref­ně­ji. Čas běží jako voda a popu­lár­ní „Macca“ už píše u kolon­ky své­ho věku čís­lov­ku 76 (naro­dil se sho­dou okol­nos­tí přes­ně v den boje čes­ko­slo­ven­ských para­šu­tis­tů v kos­te­le Cyrila a Metoděje), při­tom se z něj roz­hod­ně nestal něja­ký stár­nou­cí muzi­kant vzpo­mí­na­jí­cí se slzou v oku na časy zašlé slá­vy opra­šo­vá­ním a ree­di­ce­mi sta­rých nahrá­vek. Macca se čile pouš­tí do nových skla­deb, do nových alb a do nových tur­né - to vše s poten­ci­á­lem oslo­vit „tra­dič­ní“ poslu­cha­če a záro­veň hud­bou, kte­rá zní aktu­ál­ně i v roce 2018 (bez kari­ka­tu­ry sebe sama). To je pod­le mě něco, co dělá z „uměl­ce deká­dy“ uměl­ce prak­tic­ky napříč sto­le­tím.

Ale dost obec­né­ho chvá­le­ní a pojď­me ke kon­krét­nu.

Egypt Station je vyni­ka­jí­cí deska v tom, jak širo­ké spek­trum hudeb­ních sty­lů doká­že pro­je­vit a jak jed­no­li­tě záro­veň půso­bí. Z pís­ni­ček je vám v pod­sta­tě jas­né, že jsou od Paula, ale záro­veň jsem u posle­chu měl sil­ný dojem pozná­vá­ní nezná­mé­ho. Macca zde nabí­zí tra­dič­ní beat­le­s­ov­ské bala­dy, ale stej­ně tak sluš­né blu­e­so­vé věci, ved­le nichž se vyjí­ma­jí sklad­by při­po­mí­na­jí­cí éru kape­ly Wings, plus něja­ké dal­ší sklad­by, kte­ré koke­tu­jí s moder­ním popem. V této sou­vis­los­ti nepře­kva­pí spo­lu­prá­ce s frontma­nem ze sku­pi­ny One Republic na sklad­bě „Fuh You“ (to je tako­vá milá Paulova hříč­ka se slo­vy), což je v pod­sta­tě jedi­ná věc z toho­to alba, kte­rá mi moc nesed­la.

Egypt Station je pod­lé mého názo­ru vyni­ka­jí­cí deska, kte­rá navzdo­ry sen­ti­men­tu po sta­rých dob­rých pís­nič­kách (skvě­lá bilanč­ní píseň stár­nou­cí­ho muže s názvem „Happy with you“) nabí­zí vskut­ku mezi­ge­ne­rač­ní poslech s tra­dič­ním ape­lem na mír a poro­zu­mě­ní mezi lid­mi i pou­ka­zo­vá­ní na glo­bál­ní otep­lo­vá­ní („Despite Repeated Warnings“). Co víc si přát.
I used to drink too much
Forgot to come home
I lied to my doc­tor
But these days I don’t
„Cause I’m hap­py with you
I got lots of good things to do, ooh yeah

Paul McCartney - Egypt Station (2018)
Ohodnoťte článek

Libor Hejl

Související příspěvky:

  • Nejlepší hudební alba roku 20185. února 2019 Nejlepší hudební alba roku 2018 Rok 2019 už nějaký ten pátek pobývá v našich kalendářích, což mimo jiné znamená, že je čas na už tradiční přehled toho nejlepšího, co se dle mé maličkosti urodilo na hudebním […]
  • Koncert: Within Temptation – Praha 201827. prosince 2018 Koncert: Within Temptation – Praha 2018 Po velmi dlouhé době jsem navštívil koncert téhle nizozemské legendy, které už poslední dobou pro její vstup do multižánrového průsečíku nevěnuji zdaleka tolik pozornosti, co dříve. […]
  • Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 20186. listopadu 2018 Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 2018 Letošní koncertní sezóna je v plném proudu. Před-předevčírem jsem vyrazil na koncert velmi zajímavé kombinace, a sice dánsko-švédských Amaranthe předskokanů v čele s moji platonickou […]
  • Jan P. Muchow - The Antagonist8. prosince 2017 Jan P. Muchow - The Antagonist Jan P. Muchow je nejen vyhledávaným producentem a remixérem, ale i jedním z nejoceňovanějších skladatelů filmové hudby. Během dvaceti let složil hudbu k více než třiceti filmům a v […]
  • Legendární československé šlágry - Duety - 100 %12. listopadu 2017 Legendární československé šlágry - Duety - 100 % Lámete si hlavu nad tím, co darovat rodičům pod stromeček? A může to být něco, co vyvolá krásné vzpomínky vonící nostalgií? Pak sáhněte po trojcédéčku Legendární československé šlágry. […]
  • Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze19. září 2017 Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze Stavovské divadlo je posledním dochovaným divadlem, kde v němž osobně řídil provedení svých oper Wolfgang Amadeus Mozart. Přestože se světová premiéra opery Figarova svatba (Le nozze di […]
  • Tropics - Nocturnal Souls (2018)26. listopadu 2018 Tropics - Nocturnal Souls (2018) https://www.youtube.com/watch?v=q2MCbccuH7s Je krásná letní noc, krátce před půlnocí, a vy se zrovna uchylujete do baru kdesi za městem. Sedí tam málo lidí, z reproduktorů se tiše linou […]
  • Zpívá Karel Gott29. listopadu 2017 Zpívá Karel Gott Karla Gotta není potřeba nijak speciálně představovat. Nejznámější český zpěvák a držitel několika desítek Zlatých slavíků nazpíval množství dnes již kultovních písní, které znají snad […]
  • Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů15. listopadu 2017 Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů Je to už padesát let, co vídáme pohádky o Rumcajsovi ve večerníčku. Nyní na oslavu tohoto výročí vzniklo toto namluvené cd s názvem Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů. […]
  • Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé22. listopadu 2017 Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé V roce 2010 vyšlo první vánoční album Lucie Bílé s názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé. Teď, po sedmi letech, producent Petr Malásek zaranžoval novou sadu vánočních a svátečních písniček, a tak […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *