Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů

Rumcajs

Je to už pade­sát let, co vídá­me pohád­ky o Rumcajsovi ve večer­níč­ku. Nyní na osla­vu toho­to výro­čí vznik­lo toto namlu­ve­né cd s názvem Rumcajsova lou­pež­nic­ká kníž­ka & Vánoce u Rumcajsů. Večerníčkové fil­mo­vé vyprá­vě­ní Karela Högera na tom­to CD pře­vzal Vojta Kotek. Na CD usly­ší­te nově obje­ve­nou sbír­ku dob­ro­druž­ství o Rumcajsovi z archi­vu pohá­dek Václava Čtvrtka.

CD obsa­hu­je 8 pohá­dek, kte­ré jsou dlou­hé v časo­vém roz­me­zí 5 až 11 minut. Můžeme se těšit na vel­mi pří­jem­ný hlas Vojty Kotka, kte­rý pohád­ky vel­mi pro­fe­si­o­nál­ně namlu­vil, i si dal zále­žet na změ­ně bar­vy hla­su při vyprá­vě­ní dal­ších postav z řáho­lec­ké­ho lesa a měs­ta Jičína, což vel­mi mile pře­kva­pí. Pohádky také dopro­vá­zí pří­jem­ná hud­ba, kte­rá vel­mi dob­ře dopl­ňu­je vyprá­vě­ní. O hudeb­ní pod­klad se posta­ral Václav Lídl. Délka pohá­dek je plně dosta­ču­jí­cí k tomu, aby si děti pohád­ko­vé dob­ro­druž­ství uži­li a pocho­pi­li, při někte­rých pohád­kách také dob­ře usnu­li. Ve vyprá­vě­ní se samo­zřej­mě děj ode­hrá­vá kolem oby­va­tel řáho­lec­ké­ho lesa a měs­ta Jičína, kde nechy­bí naší sta­ří zná­mí. Hlavní posta­va samo­zřej­mě lou­pež­ník Rumcajs, poté jeho žena Manka se synem Cipískem, vod­ník Volšovečka, obr Rabiják, jičín­ský kní­že­pán a kněž­na, sta­ros­ta, apa­ty­kář, lou­pež­ník Čeliš a hlav­ně nesmí chy­bět také zví­řát­ka z lesa.

Soupis pohá­dek, kte­ré CD obsa­hu­je s krát­kým hod­no­ce­ním:

 1. Jak šel Rumcajs pro mašlič­ko­vou spon­ku – vel­mi napí­na­vě akč­ní del­ší pohád­ka
 2. Jak si Rumcajs nechal poru­čit od babič­ky pluš­ky – uspá­va­cí pohád­ka
 3. Jak Cipísek pomá­hal Rumcajsovi ládo­vat pis­tol – napí­na­vý děj s Cipískem
 4. Jak šel Rumcajs do Kartouz pro vče­ly – napí­na­vá pohád­ka
 5. Jak měl Rumcajs veli­kou sta­rost o Manku – vel­mi napí­na­vý děj a dru­há z nejdel­ších pohá­dek
 6. Jak se Rumcajs podru­hé potkal s obrem Rabijákem - jed­na z nejdel­ších pohá­dek
 7. Jak Rumcajs s Cipískem našli zele­ný klo­bou­ček – jed­na z nej­krat­ších pohá­dek na CD
 8. Vánoce u Rumcajsů – moc pěk­né Vánoční poslou­chá­ní

Toto CD s pohád­ka­mi o Rumcajsovi mě vel­mi pře­kva­pi­lo, hlav­ně pří­jem­né vyprá­vě­ní Vojty Kotka, kte­rý tak legen­dár­ní pohád­ce zdvi­hl repu­ta­ci. Jediné, co se mi na CD nelí­bí, je papí­ro­vý obal, kte­rý se rych­le opo­tře­bu­je. Určitě by to příš­tě chtě­lo, na tak pěk­né CD včet­ně potis­ku kla­sic­ký plas­to­vý obal. Jinak se jed­ná o skvě­lý tip pro Ježíška na Vánoce z důvo­du obsa­hu bonu­so­vé pohád­ky s názvem Vánoce u Rumcajsů, kte­rou by si Vaše děti nemě­li nechat ujít.

Více na Kritiky.cz
Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny Na začátku prázdnin vtrhne do kina romantická komedie s názvem Manžel na zkoušku. V hlavní...
Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci! Existuje Bůh? Představte si, že za vámi přijde a bude po vás chtít pomoc. A kdyby jen jednou,...
Hra o trůny - 7. série Krátké video o tom, jak se natáčela nejlepší scéna v Králově přistavišti....
Občan X (Citizen X) 1995 Televizní filmy nemusí být a priori špatné a nemusí z nich hned nutně "koukat" laciný rozpo...
Black Mass: Špinavá hra – umrlec Johnny Depp Boston, 70. léta minulého století. Gangster Whitey Bulger ovládá bostonské podsvětí. Ještě...

CD si může­te kou­pit na strán­kách Supraphonu, pří­pad­ně si jej stáh­nout v MP3 nebo FLAC.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
 • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
 • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]
 • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
 • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
 • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […]
 • Nevinné lži - fotky z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži - fotky z tiskové konference Fotky ve větším rozlišení najdete na webu 10Mpix.cz
 • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY
 • Nevinné lži – video z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži – video z tiskové konference https://www.youtube.com/watch?v=x8bBZiWUZno
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]