Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů

Rumcajs

Je to už pade­sát let, co vídá­me pohád­ky o Rumcajsovi ve večer­níč­ku. Nyní na osla­vu toho­to výro­čí vznik­lo toto namlu­ve­né cd s názvem Rumcajsova lou­pež­nic­ká kníž­ka & Vánoce u Rumcajsů. Večerníčkové fil­mo­vé vyprá­vě­ní Karela Högera na tom­to CD pře­vzal Vojta Kotek. Na CD usly­ší­te nově obje­ve­nou sbír­ku dob­ro­druž­ství o Rumcajsovi z archi­vu pohá­dek Václava Čtvrtka.

CD obsa­hu­je 8 pohá­dek, kte­ré jsou dlou­hé v časo­vém roz­me­zí 5 až 11 minut. Můžeme se těšit na vel­mi pří­jem­ný hlas Vojty Kotka, kte­rý pohád­ky vel­mi pro­fe­si­o­nál­ně namlu­vil, i si dal zále­žet na změ­ně bar­vy hla­su při vyprá­vě­ní dal­ších postav z řáho­lec­ké­ho lesa a měs­ta Jičína, což vel­mi mile pře­kva­pí. Pohádky také dopro­vá­zí pří­jem­ná hud­ba, kte­rá vel­mi dob­ře dopl­ňu­je vyprá­vě­ní. O hudeb­ní pod­klad se posta­ral Václav Lídl. Délka pohá­dek je plně dosta­ču­jí­cí k tomu, aby si děti pohád­ko­vé dob­ro­druž­ství uži­li a pocho­pi­li, při někte­rých pohád­kách také dob­ře usnu­li. Ve vyprá­vě­ní se samo­zřej­mě děj ode­hrá­vá kolem oby­va­tel řáho­lec­ké­ho lesa a měs­ta Jičína, kde nechy­bí naší sta­ří zná­mí. Hlavní posta­va samo­zřej­mě lou­pež­ník Rumcajs, poté jeho žena Manka se synem Cipískem, vod­ník Volšovečka, obr Rabiják, jičín­ský kní­že­pán a kněž­na, sta­ros­ta, apa­ty­kář, lou­pež­ník Čeliš a hlav­ně nesmí chy­bět také zví­řát­ka z lesa.

Soupis pohá­dek, kte­ré CD obsa­hu­je s krát­kým hod­no­ce­ním:

 1. Jak šel Rumcajs pro mašlič­ko­vou spon­ku – vel­mi napí­na­vě akč­ní del­ší pohád­ka
 2. Jak si Rumcajs nechal poru­čit od babič­ky pluš­ky – uspá­va­cí pohád­ka
 3. Jak Cipísek pomá­hal Rumcajsovi ládo­vat pis­tol – napí­na­vý děj s Cipískem
 4. Jak šel Rumcajs do Kartouz pro vče­ly – napí­na­vá pohád­ka
 5. Jak měl Rumcajs veli­kou sta­rost o Manku – vel­mi napí­na­vý děj a dru­há z nejdel­ších pohá­dek
 6. Jak se Rumcajs podru­hé potkal s obrem Rabijákem - jed­na z nejdel­ších pohá­dek
 7. Jak Rumcajs s Cipískem našli zele­ný klo­bou­ček – jed­na z nej­krat­ších pohá­dek na CD
 8. Vánoce u Rumcajsů – moc pěk­né Vánoční poslou­chá­ní

Toto CD s pohád­ka­mi o Rumcajsovi mě vel­mi pře­kva­pi­lo, hlav­ně pří­jem­né vyprá­vě­ní Vojty Kotka, kte­rý tak legen­dár­ní pohád­ce zdvi­hl repu­ta­ci. Jediné, co se mi na CD nelí­bí, je papí­ro­vý obal, kte­rý se rych­le opo­tře­bu­je. Určitě by to příš­tě chtě­lo, na tak pěk­né CD včet­ně potis­ku kla­sic­ký plas­to­vý obal. Jinak se jed­ná o skvě­lý tip pro Ježíška na Vánoce z důvo­du obsa­hu bonu­so­vé pohád­ky s názvem Vánoce u Rumcajsů, kte­rou by si Vaše děti nemě­li nechat ujít.


CD si může­te kou­pit na strán­kách Supraphonu, pří­pad­ně si jej stáh­nout v MP3 nebo FLAC.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […]
 • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
 • Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou31. května 2019 Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvojicí Mádl - Kotek z dílny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků trochu zestárli, nic tedy nebránilo Rafťákům poněkud přitvrdit. O sportovní činnost […]
 • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […]
 • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
 • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]
 • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]
 • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […]
 • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
 • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]