Hubnout přirozenou cestou

img a325714 w1693 t1537786964


Možná, že už jste vyzkou­še­li tu spous­tu „zaru­če­ných“ diet, kte­ré nám radí slav­né fil­mo­vé hvězdy ane­bo tře­ba die­tu pod­le horo­sko­pu. Už na prv­ní pohled je jas­né, že to asi pří­liš fun­go­vat nebu­de.

restaurace

 • Je prav­da, že ta hvězd­ná holly­wo­od­ská má své výsled­ky.
 • A to dokon­ce téměř oka­mži­té.
 • Ale jen na krát­kou dobu.
 • Tyto dras­tic­ké die­ty jsou také pro naše trá­ve­ní doce­la zatě­žu­jí­cí.

Z jed­né ame­ric­ké uni­ver­zi­ty k nám při­šla meto­da, kte­ré se roz­hod­ně nemu­sí­te obá­vat.

 • Je zalo­že­na na pro­tei­no­vé stra­vě a mini­ma­li­za­ci tuků a sacha­ri­dů.

Je jis­té, že tělo sacha­ri­dy ke své­mu fun­go­vá­ní potře­bu­je. Pokud mu nasta­ví­me při­ro­ze­ný bio­lo­gic­ký stav, kte­rý se nazý­vá ketó­za, dove­de si je vytvo­řit v pod­sta­tě samo. Na tom­to prin­ci­pu je tedy zalo­že­na bíl­ko­vin­ná https://www.prodietix.cz/o-proteinove-dietenebo­li keto­no­vá die­ta.

Ztráta kilogramů bez ztráty energie

Každý pro­gram, kte­rý je nasta­ven přes­ně na kaž­dé­ho kli­en­ta, se sklá­dá ze tří fází, jejichž dél­ka je stej­ná. Rozdíl mezi nimi je pou­ze v počtu pro­tei­no­vých pokr­mů za den.

 • Vprv­ní fázi dochá­zí k nahra­ze­ní běž­né­ho jídel­níč­ku za ten, kte­rý je slo­že­ný pou­ze z pro­tei­no­vých jídel a také zele­ni­ny, kte­rá je dovo­le­na.
 • Tato fáze se vyzna­ču­je tím, že při ní dochá­zí k nej­vět­ší­mu úbyt­ku váhy.
 • Ketóza je totiž navo­ze­na během dvou a tří dnů a tělo na ni rea­gu­je tím­to ide­ál­ním způ­so­bem.
 • Týdně nás tedy opus­tí dva až tři kilo­gra­my.

Druhou fází je sta­bi­li­za­ce a tře­tí fixa­ce. Je tedy jas­né, že jsou kilo­gra­my pros­tě v nená­vrat­nu.

dieta

 • Jak je mož­né, že prá­vě keto­no­vá die­ta fun­gu­je?
  • V tak­zva­né ketóze se tvo­ří keto­lát­ky, kte­ré vzni­ka­jí ště­pe­ním tuko­vých tká­ní. Plně nahra­zu­jí sacha­ri­dy, kte­ré potře­bu­je­me pro zís­ká­ní ener­gie.
  • Tím, že si je tělo vytvo­ří samo, není potře­ba je dodá­vat.
  • Redukce hmot­nos­ti pak pro­bí­há niko­li nežá­dou­cím sva­lo­vým úbyt­kem, ale pře­de­vším úbyt­kem tuko­vých zásob.


Foto: Pixabay

 • Povinné pojištění a všechny druhy pojistek19. ledna 2021 Povinné pojištění a všechny druhy pojistek Pro klidný a bezpečný život, je velmi důležité, mít správné druhy pojištění. Když se stane nehoda či jakékoliv druhy nepříjemností, úraz a podobně, jsme finančně kryti, proti nemalým […] Posted in Pro domov
 • Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel16. ledna 2021 Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel A je to tady - našli jsme si nádherný dům, založili rodinu a ke krásnému příbytku se zahradou jsme si pořídili malé roztomilé štěňátko. Co ale dělat, když naše psí miminko najde […] Posted in Pro domov
 • Pojistit dům nebo byt?9. prosince 2020 Pojistit dům nebo byt? Mnoho lidí nemá pojištění domu nebo bytu. Zabere to přitom jenom chvíli času.Máte možnost si vybrat z pojišťoven, jako jsou například: •      […] Posted in Pro domov
 • Vyplatí se mít pojištění domácnosti?18. listopadu 2020 Vyplatí se mít pojištění domácnosti? Nikdy nevíte, co se může stát. Říkáte si, že Vám se přece nemůže stát, že byste zapomněli vypnout žehličku či Vás navštívili zloději, když máte bezpečnostní zámek. Život nám je schopen […] Posted in Pro domov
 • Vyberte si to, na co se můžete spolehnout7. listopadu 2020 Vyberte si to, na co se můžete spolehnout Pokud chcete snížit svoje náklady na provoz domácnosti, rozhodně byste se měli zaměřit na mnoho věcí, mimo jiné také na to, kolik zaplatíte za elektrickou energii. Věřte tomu, že i něco […] Posted in Pro domov
 • Pojištění domu se vyplatí2. listopadu 2020 Pojištění domu se vyplatí Dům pro mnohé z nás je oáza klidu, harmonie a místo, kde prožíváme radostné i ty méně radostné rodinné situace.  Proto je potřeba toto místo pořádně ochraňovat. K tomu Vám může […] Posted in Pro domov
 • Pojistěte si domácnost25. října 2020 Pojistěte si domácnost V době, kdy důvěra k pojišťovnám klesá, je nanejvýš vhodné upozornit na pohromy, které mohou postihnout vaši domácnost. V takovýchto případech děkujete všem, že jste mysleli na […] Posted in Pro domov
 • Andrej Babiš exkluzivně v neděli večer na Nově!15. listopadu 2018 Andrej Babiš exkluzivně v neděli večer na Nově! Pořad Vládní krize: Andrej Babiš exkluzivně odvysílá televize Nova živě. Půjde o jediný televizní rozhovor, který Andrej Babiš poskytne k události aktuálně hýbající českou politickou […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Titulky k The Magicians S05E05 - Apocalypse? Now?!17. února 2020 Titulky k The Magicians S05E05 - Apocalypse? Now?! Apokalypsa se blíží a všichni budou muset tahat za jeden provaz... Titulky pro vás přeložil **GaRaN_**. Hezky se bavte. Posted in Titulky
 • Náměstí Spasitele -8. května 2011 Náměstí Spasitele - Náměstí Spasitele - Recenze 7.October.2007 Recenze Autor: Jaroslav Měrtl […] Posted in Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 5,57266 s | počet dotazů: 219 | paměť: 46983 KB. | 23.01.2021 - 18:55:51